YENİ NESİL ORACLE BÜTÜNLEŞİK SİSTEMLERİ

Uygun maliyetli. Güçlü. Esnek

Oracle EngIneered Systems: The Next GeneratIon

Oracle's Virtual Compute Appliance X5, FS1 Series Flash Storage System, Oracle Exadata Database Machine X5, and more, deliver greater business value by reducing IT costs.

İK Profesyonelleri Oracle HCM'yi Tercih Ediyor

Bulutta İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerinin gücünden yararlanın

Oracle BusIness IntellIgence

Discover more about the latest Oracle BI technologies here

Bulut İçin Tasarlanmış
İlk Veritabanı

Oracle Database 12c, birçok veritabanının hızlı şekilde konsolide edilmesini ve bulut servisi olarak yönetilmesini sağlayan birden çok kiracılı bir mimariye sahiptir.

Oracle, işletmedeki her rol için ürün ve çözümler sunar

Size yardım için buradayız

Bir Oracle uzmanıyla konuşun

 
 

Hardware and Software, Engineered to Work Together