Memnun Kalan Müşteri Yine Gelir

Sektör ne olursa olsun, bir şirketin en önemli ortağı daima müşterisidir ve daima öyle olacaktır. Bir işletme de ancak ortaklarını memnun edebiliyorsa başarısını kalıcılaştırır. Uzun vadeli başarının sırrı ise istikrarlı müşteri ilişkileridir.

Talep artışı
Mesele sadece müşterinin son üründen ne ölçüde memnun kaldığı değil. Pazarların gitgide birbirine yakınlaşması, İnternet’in fiyat ve ürün karşılaştırmasında daha sık kullanılır olması, bütün işletme sürecinde iş ortağını odağa yerleştirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Ayrıca yeni müşteri bulmak, mevcut müşterileri korumaya kıyasla emek açısından çok daha yoğun ve pahalı bir iştir.

Müşterinizin üstüne titreyin
Etkin müşteri desteği (Müşteri İlişkileri Yönetimi, CRM) olmadan olmaz. CRM, satış sürecinde rolü olan herkese mevcut ve potansiyel müşteriler hakkında güvenilir rakamlar, veriler ve olgusal bilgiler sunarak bu sürece destek sağlar. İstek ve sorunları hem iş ortaklarınızı hem sizi memnun edecek şekilde kısa zamanda ele alabilmek için bütün teklif, sipariş, teslimat belgesi, fatura, e-posta, faks ve diğer yazışmaların hazır olması gerekmektedir.

Oracle CRM çözümleri, etkili bir müşteri yönetimine olanak tanıyan farklı uygulamalardan oluşur. Oracle CRM çözümlerinin açık ve standartlaştırılmış mimarisi, işletme süreçlerini akılcılaştırır, veri kalitesini yükseltir ve sürece katılan bütün taraflar, kendilerine gereken bilgileri sağlar.

İŞLETMELER İÇİN ÇÖZÜMLER

ORTA ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERE YÖNELİK ORACLE ÜRÜNLERİ

İŞLETMENİN ÖNÜNDEKİ ZORLU HEDEFLER

 
Oracle 0800 211 0 444