ASBIS vykazuje vďaka integrovaným systémom 10x rýchlejšie dávkové spracovanie, 28x rýchlejšie generovanie reportov a 40x vyšší výkon ukladania dát
 
Oracle 1-800-633-0738
Find an Oracle Specialized Partner
Oracle Customer Programs
 
 

ASBIS vykazuje vďaka integrovaným systémom 10x rýchlejšie dávkové spracovanie, 28x rýchlejšie generovanie reportov a 40x vyšší výkon ukladania dát

ASBIS SK spol. s r.o., spoločnosť skupiny ASBIS Group, je distribútor Oracle na Slovensku s pridanou hodnotou (VAD) a jedným z vedúcich distribútorov IT riešení vo východnej Európe, Rusku a Blízkom východe, so zastúpeniami v 29 krajinách a zákazníkmi vo viac ako 80 krajinách. Skupina distribuuje IT komponenty výrobcom, systémovým integrátorom, miestnym značkám, maloobchodu a dodáva finálne výrobky – ako stolné počítače, notebooky, servery a sieťové prvky – stredne veľkým firmám a obchodným reťazcom. Jeho produktové portfólio zahŕňa širokú škálu IT komponentov, zostáv, periférnych zariadení a mobilných IT systémov.

 
 

 
 

Challenges

A word from ASBIS SK spol. s r.o.

 • „Ako najväčší distribútor s pridanou hodnotou v Slovenskej republike sme otvorili democentrum pre Oracle Exadata, Oracle Database Appliance a servery SPARC, pretože veríme, že sila Oracle technológie môže vďaka lepšej výkonnosti IT pomôcť našim zákazníkom k lepším obchodným rozhodnutiam a zároveň k zníženiu ich celkových nákladov spojených s vlastníctvom IT.“ – Jaroslav Ivor, vedúci oddelenia Oracle, ASBIS SK spol. s r.o.

 • Umožniť zákazníkom akejkoľvek veľkosti a z rôznych odvetví hospodárstva konsolidovať ich systémy ukladania dát, servery a aplikácie do jedného zariadenia a znížiť celkové náklady spojené s vlastníctvom IT.
 • Zvýšiť výkonnosť dátových skladov, konsolidovať zmiešané pracovné zaťaženie a podporovať aplikácie pre online spracovanie transakcií (OTLP), s cieľom pomôcť zákazníkom k lepším obchodným rozhodnutiam
 • Pomáhať komunite partnerov Oracle na Slovensku optimalizovať výkon business aplikácií pre zákazníkov – vrátane softvéra Oracle a nezávislých predajcov softvéra (ISV)

Solutions

 • Súčasným a potenciálnym zákazníkom a ISV bolo umožnené v prvom slovenskom democentre Oracle Exadata otestovať databázový stroj Oracle Exadata na svojich vlastných reálnych dátach s cieľom zistiť, aké výhody môže poskytnúť integrovaný systém a vynikajúci IT výkon ich podnikaniu – vrátane štúdie uskutočniteľnosti s cieľom identifikovania možností zlepšenia výkonu
 • Potenciálnym zákazníkom bola z prvej ruky poskytnutá skúsenosť s výkonom servera SPARC T4-1 a Oracle Database Appliance s cieľom pomôcť im identifikovať, ako možno znížiť celkové náklady spojené s vlastníctvom IT, ako možno dosiahnuť viac s existujúcimi zamestnancami a zdrojmi a dostať na trh rýchlejšie výrobky
 • Boli demonštrované podstatné úspory pri ukladaní dát pri použití riešení dátových skladov na Exadata, napríklad 10-násobná kompresia pri hybridnej stĺpcovej kompresii Hybrid Columnar Compression (HCC) vo výkonnom režime dotazov a 14,6-násobná kompresia vo výkonnom režime archívov – a to na vlastných dátach zákazníkov
 • Bolo preukázané 7x až 10x rýchlejšie dávkové spracovanie a 28x generovanie reportov pre telekomunikačného operátora – na vlastných dátach zákazníka – preukazujúc úroveň integrovaných systémov pre telekomunikačné odvetvie
 • Vďaka preukázaným vysokým kompresným pomerom databázového stroja Oracle Exadata s hybridnou stĺpcovou kompresiou bola demonštrovaná schopnosť dosiahnuť až 40-násobný výkon ukladania dát, čo umožní zákazníkom výhodne modernizovať dátové sklady a kompresné pomery a zaviesť cloudové riešenia
 • Boli vytvorené predpoklady na to, aby sa zákazníkom mohla ponúkať široká škála softvérov, ktoré sa spoliehajú na špičkový počítačový výkon certifikovaných ISV aplikácií na zariadení Exadata – obe z hľadiska prevádzkyschopnosti (EXA Ready) a preukázaného výkonu (EXA Optimized)
 • Umožnil spoločnosti stať sa lídrom v implementácii novej technológie Oracle na Slovensku, urýchlenie implementácie nových produktov obchodnými partnerom o 30% a zvýšenie predaju spoločnosti ASBIS