Spoločnosť Bricol-M zvyšuje zisk a získava náhľad na dáta v reálnom čase vďaka riešeniu Oracle Business Intelligence
 
Oracle 1-800-633-0738
Find an Oracle Specialized Partner
Oracle Customer Programs
 
 

Spoločnosť Bricol-M zvyšuje zisk a získava náhľad na dáta v reálnom čase vďaka riešeniu Oracle Business Intelligence

 • Oracle Customer:  BRICOL-M s.r.o.
  Location:  Valtice, Česká republik
  Industry:  Retail
  Employees:  16

Bricol-M s.r.o. je distribútor a výrobca obalového skla s najväčšou ponukou fliaš pre víno, sekty, pivo a iné alkoholické nápoje v Českej republike. Ich široký sortiment taktiež zahŕňa konzervové sklo, demižóny, degustačné prístroje, karafy a darčekové predmety zo skla.

Bricol-M potreboval získať analytické informácie zo svojho výrobného systému, ktorý obsahuje údaje o dizajne, províziách, nákupe a predaji o takmer 300 zákazníkoch spoločnosti produkujúcich alkoholické nápoje, ktorí pochádzajú z Českej republiky, Slovenska a niekoľkých ďalších európskych krajín.  Spoločnosť taktiež hľadala spôsob ako využiť obchodné informácie ako sú množstvá, čas plnenia, chybné sadzby a generovať tieto informácie v reálnom čase. Táto úloha predtým zabrala niekoľko hodín.

Spoločnosť nasadila Oracle Business Intelligence Standard Edition ako centralizované riešenie pre oddelenie nákupu, predaja a marketingu, umožňujúce organizácii získavať obchodné informácie v reálnom čase a dosiahnuť väčšiu flexibilitu, obratnosť a efektivitu.

 
 

 
 

Challenges

A word from BRICOL-M s.r.o.

 • V našej každodennej práci nám Oracle Business Intelligence Standard Edition umožňuje okamžitý prístup k detailným informáciám, ktoré potrebujeme k vykonávaniu kľúčových obchodných rozhodnutí – Peter Dobeš, výkonný riaditeľ, Bricol-M s.r.o.

 • Výber analytických informácií z výrobného systému, ktorý obsahuje údaje o  dizajne, províziách, nákupe a predaji o takmer 300 zákazníkoch spoločnosti produkujúcich alkoholické nápoje, ktorí pochádzajú z Českej republiky, Slovenska a niekoľkých ďalších európskych krajín
 • Generovať a kompletizovať obchodné informácie ako množstvá, časy plnenia a chybné sadzby v reálnom čase, čo predtým zabralo niekoľko hodín
 • Uľahčiť rozhodovacie procesy na základe kvalitných výstupov z databázy
 • Umožňiť detailné analýzy uzatvorených zmlúv a zistiť čistý zisk z každej vytvorenej predajnej zmluvy

Solutions

 • Nasadenie Oracle Business Intelligence Standard Edition ako centralizovaného riešenia pre oddelenie nákupu, predaja a marketingu, umožňujúce organizácii získať obchodné informácie v reálnom čase a dosiahnuť väčšiu flexibilitu, obratnosť a efektivitu.
 • Umožnenie kľúčových obchodných rozhodnutí vrámci celej organizácie – napríklad oprávnenie nákupcov rozhodovať sa s ohľadom na rozsah produktov spoločnosti, pomoc predajcom pri rozhodovaní o cenách a podpore rozvoja zákazníkov a umožnenie marketingovým manažérom stanoviť správne produktové portfólio
 • Umožnenie šiestim Oracle Business Intelligence užívateľom vytvoriť komplexné analytické správy – vrátane výpadkov príjmu podľa obdobia, regiónu, predajcu, produktu, zákazníka atď. – prehlbujúc náhľad spoločnosti na ziskové a neziskové predajné zmluvy.
 • Umožnenie detailných analýz uzatvorených zmlúv, minimalizujúc riziká straty spojené s nevýnosnými zmluvami
 • Objavenie problémov rentability u hlavného obchodného kontraktu  po mesačnom používaní Oracle Business Inteligence viedli k úsporám až do výšky 50% ročných licenčných nákladov
 • Využitie odborných znalostí partnerskej spoločnosti  ABITec o Oracle Business Intelligence na pridávanie nových reportov ľubovoľnom čase

Why Oracle

„Spolu s partnerom spoločnosti Oracle ABITec sme porovnali Business Intelligence softwéry od viacerých dodávateľov. Oracle Business Intelligence Standard Edition nás presvedčil oboch,  ABITec i Bricol-M, svojimi skvelými schopnosťami,“ povedal Peter Dobeš, výkonný riaditeľ Bricol-M s.r.o.

Partner

Partner spoločnosti Oracle ABITec implementoval Oracle Business Intelligence Standard Edition v januári 2011