Geodan tracking en tracing-systeem voor incident management vermindert afhandeltijd met 25% en dientengevolge CO2-uitstoot met 50 procent
 
Oracle 1-800-633-0738
Find an Oracle Specialized Partner
Oracle Customer Programs
 
 

Geodan tracking en tracing-systeem voor incident management vermindert afhandeltijd met 25% en dientengevolge CO2-uitstoot met 50 procent

Geodan, winnaar van de 2011 Eco Enterprise Innovation Award, is een toonaangevend geo-ICT-adviesbureau dat is gespecialiseerd in ruimtelijke informatievoorziening op basis van innovatieve technologieën. Het bureau adviseert klanten bij geo-informatievraagstukken en ontwikkelt maatwerk GIS-oplossingen.

In 2007 vroeg de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) – een samenwerkingsverband van alarmcentrales en Rijkswaterstaat – aan Geodan een tracking en tracing-systeem te ontwikkelen om de doorstroom op de snelwegen na een incident te garanderen en slachtoffers snel te helpen.

Geodan ontwikkelde het Aanrijtijden Incident Management-systeem (AIM) op basis van Oracle Database 11g dat incident management efficiënter maakt. Bergingsbedrijven worden via een bonus- en boetesysteem afgerekend op hun prestaties. AIM – gebaseerd op Oracle Database – koppelt, verzamelt en analyseert de data van incidenten met de geo-data van ruim 500 bergingsvoertuigen. Op die manier monitort de SIMN de prestaties van de bergingsbedrijven.

Na een incidentmelding via de meldkamer berekent AIM de (gecorrigeerde) aanrijdtijd van de gereden route naar een gestrand voertuig. Daarnaast wordt informatie zoals bergingsbedrijf, autokenteken, aankomsttijd en route van de bergingsvoertuigen opgeslagen, gemonitord en gerapporteerd. Door AIM zijn de aanrijtijden gemiddeld met 25% verkort en hierdoor de CO2-uitstoot met 50% afgenomen.

 
 

 
 

Challenges

A word from Geodan

  • “Bij de ontwikkeling van AIM voor SIMN was het de uitdaging om de locaties van honderden incidentmeldingen per dag te koppelen aan de real-time locatiegegevens van de ruim 500 bergingsvoertuigen. Oracle Database 11g is een krachtige en flexibele databaseomgeving die hiervoor het fundament biedt. Op die manier kunnen we een concrete bijdrage leveren aan veiliger wegen en tegelijkertijd de files en CO2-uitstoot drastisch verminderen.” - Hans Verlouw, Engineer bij Geodan

  • Ontwikkel een systeem dat grote hoeveelheden real-time geo-data van incidenten en ruim 500 bergingsvoertuigen ter ondersteuning van een accurate beloning van bergingsbedrijven, efficiënte verkeersdoorstroom
  • Integreer uiteenlopende analysemogelijkheden voor real-time monitoring van bergingsvoertuigen om rapportages over aanrijdtijden en bewegingen te genereren, inclusief correcties voor files en andere vertragingen, waaronder ad hoc afzettingen door hulpdiensten
  • Maak de prestaties van bergingsbedrijven inzichtelijk ten behoeve van het bonus- en boetesysteem voor de beoordeling van bergers

Solutions

Oracle Product and Services

  • Het Aanrijdtijden Incident Management-systeem (AIM) op basis van Oracle Database 11g helpt de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van grote hoeveelheden real-time geo-data en andere gegevens rondom verkeersincidenten en de afhandeling
  • Uitvoerige rapportages met gedetailleerde statistieken per dag of per maand helpen de SIMN om de prestaties per berger in kaart te brengen, variërend van aanrijdtijden en geo-data tot en met de duur van de berging; dit maakt het incident management beter inzichtelijk en efficiënter
  • De analyses en rapportages van AIM zijn de basis voor de beoordeling en de beloning van de bergers en voorkomen discussie over de geleverde prestaties
  • Snellere gegevensverwerking en analyse met Oracle Database 11g en Oracle PL/SQL functies ondersteunen efficiënter Incident Management waardoor de aanrijdtijden gemiddeld met 25 procent zijn afgenomen
  • Minder vertraging door snellere incidentafhandeling leidt tot kortere files en draagt bij aan 50% minder CO2-uitstoot
  • Geodan won de Eco Enterprise Innovation Oracle Award 2011 omdat het Aanrijtijden Incident Managementsysteem een concrete bijdrage levert aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door files in Nederland