Institutul de Studii si Proiectări Hidroenergetice SA reduce riscul operațional, resursele necesare și costul gestionării contractelor, cu ajutorul soluției de management de proiect
 
 

Institutul de Studii si Proiectări Hidroenergetice SA reduce riscul operațional, resursele necesare și costul gestionării contractelor, cu ajutorul soluției de management de proiect

Înființat în anul 1949, Institutul de Studii si Proiectări Hidroenergetice SA (ISPH) oferă servicii de proiectare și consultanță pentru proiecte ample de infrastructură și industriale, inclusiv construcția de baraje, centrale hidroelectrice, canale, ecluze și porturi. Printre serviciile oferite se numără proiectarea, pregătirea documentelor, participarea la licitație, supervizarea execuției lucrărilor, punerea în exploatare, monitorizarea și administrarea proiectelor, precum și urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor finalizate.
Institutul își desfășoară activitatea în România, precum și în alte 12 țări din Orientul Mijlociu, Africa și America de Sud.

Printre obiectivele IHSD se numără reducerea costurilor operaționale și creșterea rentabilității prin gestionarea mai eficientă a forței de muncă și materialelor. Pentru a atinge acest obiectiv, compania a înlocuit o aplicație internă, personalizată, cu Oracle Primavera P6, ceea ce i-a permis o abordare inteligentă a tuturor etapelor gestionării resurselor, contractelor și planificării aferente structurilor sale de construcții complexe.

Printre avantajele utilizării Oracle Primavera se numără: reducerea riscurilor operaționale cu 10%, îmbunătățirea alocării resurselor umane cu 15%, vizibilitatea clară a stării proiectelor, diminuarea timpului de realizare a rapoartelor cu 40% și consolidarea datelor pentru o imagine fidelă a rezultatelor la nivelul întregii companii.

 
 

 
 

Challenges

A word from Institute of Hydroelectric Studies and Design S.A. (Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice SA)

 • „Am analizat mai multe soluții de management de proiect, însă am ales Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.1 și partenerul Oracle Smart Project Solutions. Aceasta s-a dovedit a fi o decizie inspirată pentru institutul nostru, deoarece am îmbunătățit semnificativ alocarea de resurse pentru proiecte și am îmbunătățit rentabilitatea.” - Dr. Gabriela Dimu, director general, Institutul de Studii si Proiectări Hidroenergetice SA.

 • Creșterea profitabilității prin planificare și control al alocării resurselor umane și materiale pentru mai multe proiecte și în mai multe locații geografice
 • Reducerea costurilor operaționale, îmbunătățirea eficienței și previzionarea corectă a veniturilor pentru proiectele de construcții derulate pe mai mulți ani
 • O mai bună vizibilitate a stării proiectelor și a alocării angajaților pe proiecte pentru a evita situațiile neașteptate și a maximiza utilizarea resurselor
 • Raportare corectă și complexă a evoluției proiectelor, pe fiecare proiect în parte sau pe un grup de proiecte, la nivelul mai multor zone geografice, pentru a permite luarea celor mai bune decizii

Solutions

 • Implementarea soluțiilor Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.1 și Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Web Services pentru a putea monitoriza aptitudinile angajaților versus alocarea acestora pe proiecte, îmbunătățind astfel eficiența alocării resurselor umane cu 15%
 • Scăderea cu 10% a expunerii la riscuri operaționale prin utilizarea Primavera pentru a monitoriza utilizarea materialelor, alocarea corespunzătoare a resurselor, precum și prin creșterea capacității de standardizare a planificării și de management centralizat al proiectelor
 • Obținerea unei imagini clare a resurselor disponibile versus cerințe de alocare, pentru a putea evalua performanțele angajaților și ale echipamentelor și gestiona în mod eficient resursele globale ale companiei
 • Utilizarea plusului de eficiență pentru a reduce costurile de execuție ale proiectelor și pentru a crește profitabilitatea
 • Alinierea performantă a proiectelor cu obiectivele de afacerii și organizaționale, prin utilizarea funcțiilor de management al portofoliului de proiecte oferite de Primavera pentru a previziona veniturile cu acuratețe, pe măsura derulării proiectelor
 • Integrarea instrumentelor de colaborare Microsoft SharePoint cu Primavera pentru administrarea atentă a documentelor, cu influență pozitivă asupra creșterii eficienței fluxurilor de lucru și scăderii costurilor
 • Reducerea cu 40% a timpului necesar pentru crearea rapoartelor privind derularea lucrărilor de construcții datorită funcțiilor complexe de raportare ale Primavera. Acest lucru le-a permis managerilor să poată analiza cu ușurință termenele, bugetele și resursele disponibile
 • Finalizarea proiectelor cu rezultate mai bune în ceea ce privește încadrarea în timp și în buget și cu posibilitatea de analiză detaliată a proiectelor la nivel de institut, departament, echipă sau angajat
 • Implementarea proceselor standardizate de management la nivelul companiei, în vederea îmbunătățirii analizei resurselor și gestionării optimizate a contractorilor și programelor
 • Optimizarea gestionării contractelor, de la semnare la predarea proiectului și facturare, cu ajutorul funcțiilor complexe de analiză de proiect de care beneficiază Primavera, pentru fiecare activitate a companiei

Why Oracle

„Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management ne oferă o soluție de gestionare a resurselor extrem de cuprinzătoare, care ne permite monitorizarea atentă a tuturor etapelor proiectelor noastre complexe de construcții. Este singura aplicație de management de proiect care oferă integrare cu produsele Microsoft, inclusiv Microsoft SharePoint și Microsoft Excel. Acest lucru i-a permis institutului nostru să integreze aplicațiile interne pe platformă Microsoft cu Oracle Primavera, să îmbunătățească colaborarea și să eficientizeze legăturile dintre aplicațiile financiare și cele de gestionare a resurselor”, a declarat Dr. Gabriela Dimu

Implementation Process

Partenerul Oracle, Smart Project Solutions SRL, a implementat Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management și Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Web Services și a dezvoltat în paralel un software personalizat, utilizat în activitatea de facturare, într-un interval de șase luni. Procesul de implementare a acoperit următoarele domenii principale: gestionarea contractelor (de la semnare la finalizare), gestionarea resurselor umane (inclusiv alocarea personalului, productivitatea și utilizarea eficientă a resurselor), gestionarea costurilor, facturarea și raportarea la nivel de management.

Smart Project Solutions SRL a oferit, de asemenea, instruire, utilizând materialele Oracle ca punct de pornire pentru crearea materialelor personalizate de instruire, care au combinat interfețele cu care utilizatorii erau deja familiarizați cu îmbunătățirile introduse de Oracle Primavera. Acest lucru i-a permis institutului să aibă acces în continuare la informațiile istorice aferente proiectelor de mare anvergură derulate pe perioade de până la 30 de ani.

Partner

Partenerul Oracle, Smart Project Solutions, este specializat pe comercializarea și implementarea soluțiilor Oracle Primavera și Oracle JD Edwards Enterprise. Echipa sa este alcătuită din numeroși specialiști acreditați de Oracle University Knowledge Center și beneficiază de o experiență de peste 10 ani în activități de presales, implementare și asistență pentru soluții Oracle.

„Smart Project Solutions a fost cheia proiectului, întrucât a adaptat soluția Primavera astfel încât să poată utiliza formulare și documente existente, conform solicitării noastre. Prin păstrarea aspectului și conținutului original, am reușit să utilizăm pentru aplicațiile de management de proiect interfețe cu care angajații erau deja familiarizați și am putut evita astfel costurile mari cu instruirea”, a declarat Gabriela Dimu.