Preduzeće Telekom Srbija izvršilo je besprekornu nadogradnju ERP sistema uz pomoć internih resursa i uvelo je podršku za srpski jezik
 
Oracle 1-800-633-0738
Find an Oracle Specialized Partner
Oracle Customer Programs
 
 

Preduzeće Telekom Srbija izvršilo je besprekornu nadogradnju ERP sistema uz pomoć internih resursa i uvelo je podršku za srpski jezik

Telekom Srbija a.d. je telekomunikaciono preduzeće osnovano 1997. godine nakon restrukturiranja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija“. Telekom Srbija pruža usluge fiksne i mobilne telefonije, interneta, satelitskih komunikacija, prenosa podataka i izdavanja linija u Srbiji. U inostranstvu preduzeće posluje u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Nakon prenosa 6,94% deonica na zaposlene u preduzeću Telekom Srbija i 14,95% deonica na građane Srbije, maja 2012. godine, Vlada Srbije je vlasnik 78,11% deonica preduzeća.

 
 

 
 

Challenges

A word from Telekom Srbija a.d.

 • „Nadogradnju na Oracle E-Business Suite Release 12.1 izvršili smo koristeći interne resurse i uz pomoć Oracle tehničkog konsultanta što nam je omogućilo da ceo proces završimo u okviru 48-časovnog prekida u radu i da unapredimo naše tehnološko znanje. Nadogradnja – koja je izvršena u roku – bila je veoma ekonomična. Omogućila nam je da pružimo bolju podršku krajnjim korisnicima, da umanjimo troškove održavanja i projektovanja, kao i da unapredimo efikasnost u radu zahvaljujući podršci za srpski jezik.“ – Danijela Pavlović, šef službe za HR podršku, Telekom Srbija a.d.

 • Nadogradnja na najnoviju verziju sistema za upravljanje ljudskim resursima u kompaniji uz korišćenje internih resursa radi sticanja potrebnog znanja za buduće implementacije i radi uštede na troškovima
 • Izbegavanje prekida u poslovanju i skupih posledica tih prekida, kao što je gubitak prihoda, umanjena produktivnost, umanjeno zadovoljstvo klijenata u pogledu telekomunikacionih usluga preduzeća i negativna iskustva povezana sa brendom
 • Implementacija aplikacija za upravljanje ljudskim resursima (HR) i obukom na srpskom jeziku kako bi se zaposlenima omogućilo da koriste sve mogućnosti rešenja
 • Smanjenje troškova održavanja aplikacija, na primer eliminisanjem potrebe za projektovanjem novih HR formi na srpskom jeziku
 • Uspostavljanje osnove za dodavanje novih aplikacija bez preopterećenja budžeta za projektovanje i podršku

Solutions

 • Nadograđena su produkciona, razvojna i testna okruženja kompanije sa verzije Oracle E-Business Suite Release 11.5.10 na verziju Release 12.1 u okviru planiranog 48-časovnog prekida u radu, čime je unapređena dostupnost kritičnih okruženja – kao što su usluge telekomunikacione mreže – a uticaj na prihod i reputaciju preduzeća sveden na minimum
 • Celokupna nadogradnja je izvršena u roku od dva meseca uz pomoć internih resursa i samo jednog Oracle konsultanta
 • Uvedena je podrška za srpski jezik za Oracle E-Business Suite Release 12.1 sa Unicode kodnim rasporedom (latinica i ćirilica) zahvaljujući kojoj 2.000 korisnika modula Oracle Learning Management i 100 korisnika modula Oracle Human Resources sada mogu da rade na svom jeziku, što olakšava razumevanje i usvajanje novih tehnologija i omogućava efikasnije poslovanje preduzeća
 • Eliminisana je potreba za projektovanjem novih formi, šablona i korisničkih interfejsa na srpskom jeziku, čime su znatno umanjeni troškovi održavanja i projektovanja
 • Pomoću modula Oracle Human Resources generisani su izveštaji o upravljanju koji su pomogli u unapređenju radne efikasnosti Pomoću modula Oracle Learning Management uspostavljen je server za sadržaj koji se koristi za kataloge za obuku, administraciju instruktora i polaznika kao i za strimovanje e-obuka – što omogućava preduzeću da nadgleda tok učenja svakog zaposlenog i da osigura da veštine svakog zaposlenog zadovoljavaju najviše stručne standarde
 • Pomoću modula Oracle Application Management Pack for Oracle E-Business Suite obezbeđeno je konsolidovano rešenje za nadgledanje svih nivoa sistema, čime je rešavanje grešaka u vezi sa Oracle E-Business Suite sistemom ubrzano tako da se troši 60% manje vremena i čime je oslobođeno otprilike 35% vremena koje troše administratori baza podataka
 • Preduzeće je koristilo Oracle Consulting usluge radi bržeg rešavanja problema i prenosa znanja na interni tim za IT
 • Predviđena je implementacija dodatnih Oracle E-Business Suite modula sa podrškom za srpski jezik, kao što su Oracle Performance Management i Oracle iRecruitment, da bi se osiguralo da će preduzeće zadržati i privući visokostručnu radnu snagu u sve konkurentnijem tržištu telekomunikacija

Why Oracle

„Izvršili smo nadogradnju na Oracle E-Business Suite Release 12.1 jer smo želeli da koristimo prednosti brojih poboljšanja koje ta verzija nudi. Od kritičnog je značaja koristiti najnovije tehnologije, a takođe planiramo migraciju na Oracle Fusion Middleware tehnologiju koja će nam dodatno umanjiti troškove, unaprediti kvalitet ključnih procesa i uvećati efikasnost IT-a. Saradnja sa Oracle Consulting-om bila je besprekorna i veoma korisna za naš tim za IT“, izjavila je Danijela Pavlović, šef službe za HR podršku, Telekom Srbija.

Implementation Process

Preduzeće Telekom Srbija je izvršilo nadogradnju na Oracle E-Business Suite Release 12.1 u roku od dva meseca uz pomoć internih resursa i Oracle Consulting-a. Tokom tog perioda preduzeće je sprovelo dve probne migracije. Migracija produkcionog sistema morala je biti izvršena tokom vikenda.

„Mislili smo da će nam trebati mnogo više sredstava i bar šest meseci da završimo ovaj projekat. Na kraju smo shvatili da uz dobro planiranje i dobrog Oracle konsultanta, ni cena, ni vremenski rok ne moraju da budu veliki“, dodala je Pavlovićeva.

Što se tiče naučenih lekcija, Telekom Srbija preporučuje organizacijama da preduzmu određene korake kako bi nadogradnja bila sprovedena u roku i u okviru budžeta. Na primer, organizacije treba da naprave detaljan plan projekta kojim se definišu svi koraci, njihov redosled i potrebni resursi; da se pobrinu da čitav tehnološki stek koristi najnovije zakrpe; da dokumentuju sva postojeća prilagođavanja; kao i da utvrde koja prilagođavanja treba zameniti funkcijama integrisanim u sistemu.