Financiering door derden

JURIDISCHE DOCUMENTEN

Als een Klant Oracle-producten en diensten aanschaft (al of niet besteld bij Oracle of bij een van haar distributiepartners, en al of niet in licentie verkregen van Oracle of in sublicentie gekregen van een van de bevoegde distributeurs van Oracle) en kiest voor verkrijging van financiering bij een derde partij financieringsbedrijf, met inbegrip van een aanverwant bedrijf van een distributiepartner (“Financier”) om te betalen voor deze producten en diensten, zal het Oracle-beleid met betrekking tot financiering en leasing, zoals opgenomen in de Kennisgeving inzake Financiering door Derden ('Kennisgeving') van toepassing zijn. De Kennisgeving vervangt de Toestemming voor Financiering door Derden die eerder vereist was. Oracle/Oracle Financing kan het beleid voor financiering en leasing dat in de Kennisgeving is uiteengezet naar eigen beoordeling wijzigen.

INFORMATIE

Als deze documenten niet in de gewenste taal zijn opgesteld of als u vragen hebt over de documenten, overdrachten of verplichtingen die een Financier of Klant verlangt van Oracle, kunt u per e-mail contact opnemen met Oracle Financing op ofdlegal_ww@oracle.com.

Oracle Financing biedt financieringsoplossingen voor de aanschaf door klanten van Oracle-producten en diensten, evenals van oplossingen die zijn gebaseerd op Oracle-technologie. Meer informatie over Oracle Financing vindt u op http://www.oracle.com/financing.