Financiering en juridisch beleid

JURIDISCHE DOCUMENTEN

Het Beleid voor Financiering door Derden is van toepassing op alle transacties waarbij een klant Oracle-producten en -diensten aanschaft (al of niet besteld bij Oracle of bij een van haar distributiepartners) en ervoor kiest financiering of leasing te verkrijgen van een partij die niet bij Oracle is aangesloten om te betalen voor dezeaanschaf. Deze derden financieringsbedrijven kunnen bijvoorbeeld distributiepartners of bij hen aangesloten bedrijvenzijn. Klanten zijn onderworpen aan het huidige beleid, zoals op de website vermeld. Dit beleid kan naar goeddunken van Oracle en Oracle Financing worden gewijzigd.