Financiering en Juridische Beleidsregels

JURIDISCHE DOCUMENTEN

De Beleidsregels voor financiering door derden is van toepassing op alle transacties waarbij een klant Oracle-producten en diensten (zowel van Oracle of van haar distributiepartner) verkrijgt, en kiest om te betalen door middel van financiering of lease van een partij die niet aan Oracle is gelieerd. Onder dergelijke derde leasemaatschappijen kunnen worden verstaan distributiepartners of daaraan gelieerde ondernemingen. Klanten zijn onderworpen aan de huidige gepubliceerde beleidsregels. Deze beleidsregels kunnen naar Oracle’s inzicht worden gewijzigd.

Transacties voor levering

In de gevallen waarbij de hardware, software of diensten niet aan de klant werden geleverd, is de transactie onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Transacties na aflevering
Wanneer de hardware, software of diensten reeds bij de klant zijn geleverd, kan Oracle de leasemaatschappij niet factureren. Transacties na levering zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

VERTALINGEN

Financiering en Juridische Beleidsregels zijn vertaald in de volgende talen:

  • Nederlands, Frans, Japans, Koreaans, Portugees, Spaans

INFORMATIE

Indien u vragen heeft over de documenten, overdrachten of verplichtingen die een Financier of Klant aan Oracle verzoeken, vul dan deze Checklist voor Derden formulier in, neem dan per e-mail contact op Oracle Financing op ofdbusinesspractices_ww@oracle.com.