"Zarządzanie kadrami i talentami w chmurze" konferencja Oracle Polska

Wtorek, 15 Październik 2013
08:30 – 14:00
Warszawa
Poland
Osobiście
Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się już teraz!
Omówienie Plan
Zarządzanie kadrami i talentami w chmurze
Przegląd usług Oracle Cloud HCM

Wyszukiwanie talentów, czy planowanie ścieżek kariery personelu, to jedne z najważniejszych zadań dla menedżerów zarządzających kadrami. Aby zwiększać wydajność, stymulować rozwój i utrzymywać konkurencyjność, firmy muszą coraz bardziej starać się o przyciąganie, doskonalenie i zatrzymywanie najbardziej utalentowanych pracowników.

Serdecznie zapraszamy na seminarium, w czasie którego eksperci firmy Oracle Polska oraz jej partnerów omówią nowej generacji aplikacje HCM, które Oracle udostępnił w modelu chmury w ramach platformy Oracle Public Cloud.

Pakiet usług Oracle Cloud HCM powstał jako połączenie procesów wielu aplikacji wspomagających zarządzanie procesami kadrowymi, w tym renomowanych funkcji zarządzania talentami Taleo. Najważniejsze elementy pakietu, to usługi chmurowe Human Capital Management Cloud Services oraz Talent Management Cloud Services.

W czasie spotkania uczestnicy poznają najważniejsze funkcje usług Oracle Cloud HCM – takie, jak
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii mobilnych i chmurowych do uproszczenia zarządzania kadrami;
  • Integracja z serwisami społecznościowymi, wbudowane analityki oraz modelowanie predyktywne;
  • Zarządzanie procesami adaptacji, promowania i nagradzania pracowników;
  • Optymalizacja procesów zatrudnienia, umożliwiająca wyszukiwanie najlepszych kandydatów.
Zarejestruj się już DZIŚ na seminarium Oracle. Dowiedź się, dlaczego w największych światowych firmach strategie rozwoju pracowniczego kształtowane są przez oparte na chmurze, nowoczesne i kompleksowe rozwiązania Oracle Cloud HCM.

We współpracy z:
Accenture

Plan

08:30 – 09:00Rejestracja uczestników
09:00 – 10:00 "Aplikacje w chmurze dla profesjonalistów HR - nowa jakość zarządzania." Andrzej Amanowicz, Senior Sales Consulting Manager Poland, Baltics, Czech Rep, Slovakia, Oracle Polska
10:00 – 11:00"Przegląd rozwiązań Oracle dostępnych w formie usługi do zarządzania talentami.", Tomasz Zubrzycki, Master Principal Sales Consultant - HCM, Oracle Polska
11:00 – 11:30"Taleo – podejście projektowe" Agnieszka Skolasińska, Staff Consultant, Oracle Polska i Piotr Surma, Project Manager, Oracle Polska
11:30 – 12:00Przerwa
12:00 – 12:30"Taleo w praktyce", Anna Chodzińska Recruitment Lead Accenture BPO Poland, Accenture
12:30 – 13:00"Demo - prezentacja systemu HCM", Tomasz Zubrzycki, Master Principal Sales Consultant - HCM, Oracle Polska
13:00 – 13:15Pytania i odpowiedzi
13:15 – 14:00Lunch


Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem organizacji rządowych, kliknij tutaj, aby uzyskać ważne informacje dotyczące etyki tego wydarzenia
Oracle szanuje prywatność. Wszystkie dane uzyskane w trakcie rejestracji i uczestnictwa w tym wydarzeniu będą wykorzystane zgodnie z Oracle Privacy Policy.
 
Szczegóły konferencji:
Wtorek, 15 Październik 2013
08:30 – 14:00

Warszawa
Poland
         
Zostań w kontakcie:
Oracle on Facebook  Oracle on LinkedIn  Oracle on Youtube  Oracle on Twitter  Google+  Oracle Blog  
         
Dodaj do ulubionych:
   


15-OCT-13