Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Blockchain gedefinieerd

Blockchain is een grootboek van gedecentraliseerde data die veilig wordt gedeeld.

Met de blockchain-technologie kan een collectieve groep van selecte deelnemers data delen. Met blockchain kan transactiedata uit meerdere bronnen worden verzameld en gedeeld. Data wordt opgedeeld in gezamenlijke blokken die aan elkaar zijn gekoppeld met unieke identifiers in de vorm van cryptografische hashes. Blockchain biedt data-integriteit met één enkele waarheidsbron, waardoor data niet kan worden gedupliceerd en de beveiliging wordt verhoogd.

In een blockchain-systeem worden fraude en manipuleren van data voorkomen omdat data zonder toestemming van een quorum van de partijen niet kan worden gewijzigd. Een blockchain-grootboek kan worden gedeeld—maar niet worden veranderd. Als iemand probeert data te wijzigen, worden alle deelnemers gewaarschuwd en weten zij wie daarachter zit.

Blockchain-technologieën

Om meer te weten te komen over blockchain, de onderliggende technologie en gebruiksscenario's kunt u de onderstaande belangrijke definities doorlezen.

 • Gedecentraliseerd vertrouwen: de belangrijkste reden dat blockchain-technologie in plaats van andere datastores door organisaties wordt gebruikt, is om de data-integriteit te kunnen waarborgen zonder daarvoor te hoeven terug te vallen op een centrale autoriteit. Dit wordt gedecentraliseerd vertrouwen door middel van betrouwbare data genoemd.
 • Blockchain-blokken: de naam blockchain komt van het opslaan van data in blokken, waarbij elk blok is verbonden met het vorige blok, waardoor er een kettingachtige structuur ontstaat. Met de blockchain-technologie kunt u alleen nieuwe blokken toevoegen aan een blockchain. Blokken die aan de blockchain zijn toegevoegd, kunt u niet meer wijzigen of verwijderen.
 • Consensusalgoritmen: dit zijn algoritmen waarmee de regels binnen een blockchainsysteem worden afgedwongen. Zodra de deelnemende partijen regels voor de blockchain hebben opgesteld, zorgt het consensusalgoritme ervoor dat die regels worden gevolgd.
 • Blockchain-knooppunten: blockchain-datablokken worden opgeslagen op knooppunten, d.w.z. de opslageenheden waar data wordt gesynchroniseerd of up-to-date wordt gehouden. Met elk knooppunt kan snel worden bepaald of een blok is gewijzigd nadat het is toegevoegd. Wanneer een nieuw, volledig knooppunt aan het blockchain-netwerk wordt toegevoegd, downloadt dat knooppunt een kopie van alle blokken die zich momenteel in de chain bevinden. Nadat het nieuwe knooppunt is gesynchroniseerd met de andere knooppunten en de nieuwste blockchain-versie eraan is toegewezen, kan dat knooppunt net als andere knooppunten nieuwe blokken ontvangen.

Er zijn in principe twee typen blockchain-knooppunten:

 • Volledige knooppunten waarmee een complete kopie van de blockchain wordt opgeslagen.
 • Lichtgewicht knooppunten waarmee alleen de meest recente blokken worden opgeslagen en oudere blokken worden opgevraagd wanneer gebruikers die nodig hebben.

Soorten blockchains

 • Public blockchain: een public of toestemmingsloos blockchain-netwerk is een netwerk waaraan iedereen zonder beperkingen kan deelnemen. De meeste soorten cryptovaluta's staan op een public blockchain die wordt beheerst door regels of consensusalgoritmen.
 • Blockchain met machtigingen: met een private of gemachtigde blockchain kunnen organisaties bepalen wie toegang tot blockchain-data heeft. Alleen gebruikers aan wie machtigingen zijn verleend, hebben toegang tot specifieke datasets. Oracle Blockchain Platform is een blockchain met machtigingen.

Download het aanvullende Oracle eBook voor meer informatie over de blockchain-technologie: Blockchain voor dummies

 

“Ik zie een blockchain met machtigingen als een gezin. Hiermee bedoel ik gezinsleden die elkaar vertrouwen en door dik en dun steunen. Zonder de formele toestemming van alle gezinsleden is er niemand welkom. Dus de ware gezinsleden houden hun privéaangelegenheden binnen het gezin. Dat is dataprivacy. Wat er in een gezin gebeurt, blijft binnenskamers. Zij houden elkaar op de hoogte van alles. Net als dataprivacy beschermen ze elkaars informatie, zodat ze elkaar kunnen behoeden en elkaars huis kunnen beveiligen. Dat is dus de familieketen. Met andere woorden de blockchain. Vanuit mijn standpunt gezien, heeft blockchain alles te maken met beveiliging, efficiëntie en dataprivacy.”

—Ghassan Sarsak, Chief Technology & Innovation Officer, ICS Financial Systems Limited

De zakelijke waarde van blockchain

Het gebruik van de blockchain-technologie zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Deze baanbrekende technologie wordt zowel als innovatief en als verstorend beschouwd omdat blockchain bestaande bedrijfsprocessen zal veranderen met gestroomlijnde efficiëntie, betrouwbaarheid en beveiliging.

Blockchain-technologie biedt specifieke zakelijke voordelen die bedrijven op de volgende manieren helpen:

 • Schept vertrouwen tussen partijen samen zakendoen door betrouwbare, gedeelde data aan te bieden
 • Geen data in silo's meer door data in één systeem te integreren via een gedistribueerd grootboek dat wordt gedeeld binnen een netwerk waartoe geautoriseerde partijen toegang hebben
 • Biedt een hoog niveau van beveiliging van data
 • Vermindert de behoefte aan tussenpersonen van derden
 • Creëert realtime, fraudebestendige records die met alle deelnemers kunnen worden gedeeld
 • Stelt deelnemers in staat de authenticiteit en integriteit te waarborgen van producten die worden verhandeld
 • Maakt naadloos volgen en traceren van goederen en services in de gehele supply chain mogelijk

Voedselveiligheid met Oracle Blockchain Platform

Door blockchain wordt van de productie tot de gezondheidszorg een aantal complexe zakelijke problemen opgelost waarmee organisaties tegenwoordig te maken hebben.

Een opkomende technologie

Blockchain is een opkomende technologie die bij andere technologieën kan worden gebruikt, zoals kunstmatige intelligentie (AI), het Internet of Things (IoT) en machine learning om gebruikers te helpen belangrijke inzichten uit data af te leiden.

Traditionele IT-systemen zijn niet geschikt voor het verwerken van de enorme hoeveelheid data van een IoT-implementatie. Het volume, de snelheid en de verscheidenheid aan data die door IoT-netwerken wordt geproduceerd, kunnen bedrijfssystemen overbelasten of de mogelijkheid om tijdige beslissingen te nemen op basis van betrouwbare data ernstig vertragen. De gedistribueerde grootboektechnologie van blockchain heeft de potentie om deze schaalbaarheidsproblemen met een verbeterde beveiliging en transparantie op te lossen.

Wat is Hyperledger?

Hyperledger is een open source-project dat is gestart door de Linux Foundation om de wereldwijde samenwerking van blockchain-technologieën te bevorderen. Het belangrijkste doel van Hyperledger is om open source blockchain-implementaties te ontwikkelen die zich richten op bedrijfsdoelen voor schalen, prestaties en beveiliging. Hyperledger ondersteunt een neutrale, open community van leden die code hebben bijgedragen voor het ontwikkelen van Hyperledger Fabric, de software die door veel bedrijven als basis voor blockchain-projecten wordt gebruikt.

Oracle is lid van Hyperledger en Oracle Blockchain is gebouwd op Hyperledger Fabric, waarbij gebruik wordt gemaakt van open source en de interoperabiliteit met kernprotocollen behouden blijft.

Blockchain uitgelegd: gebruiksscenario's en bronnen

Voedselveiligheid met Oracle Blockchain Platform

Oracle Blockchain Platform voor controleren van diamanten

HealthSync gebruikt Oracle Blockchain voor de patiëntenzorg

Blockchain voor consumentengoederen en voedselveiligheid