Sorry, er is geen overeenkomst gevonden voor uw zoekopdracht

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Cloudaccount Aanmelden bij de cloud
Oracle-account

Wat is Enterprise Risk Management (ERM)?

Enterprise Risk Management (ERM) is een kader voor het beheren van bedrijfsrisico's. Bedrijfsrisico is een breed begrip. Het kan gaan om het waarborgen van de veiligheid van medewerkers, het beveiligen van gevoelige gegevens om te voldoen aan wettelijke voorschriften en het stoppen van financiële fraude. Het kan gaan om interne risico's, zoals storingen aan apparatuur, of externe risico's, zoals natuurrampen. Wat beschouwd wordt als een risico, verschilt per organisatie.

Het beheren van risico's wordt van oudsher beschouwd als het minimaliseren van schade aan de waarde die de organisatie creëert voor zichzelf, medewerkers, aandeelhouders, klanten en de gemeenschap. Elk bedrijf bepaalt voor zichzelf wat als een risico voor de organisatie wordt beschouwd en verricht een of andere vorm van risicobeoordeling. Een ERM-kader omvat een aantal principes en procedures waarmee het bedrijf verwachte risico's kan beheren zodat het zijn doelen kan behalen.

Oplossingen voor Risk Management hebben dus twee doelen: het bedrijf beschermen en kansen creëren om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

Een goed risicobeheer helpt de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Business continuity management (BCM) is gerelateerd aan ERM. BCM is een beheerproces dat bedrijven gebruiken om potentiële bedreigingen te identificeren en alvast plannen te maken voor het geval die bedreigingen zich voordoen, zodat het bedrijf zijn verplichtingen aan klanten, leveranciers en werknemers kan nakomen.

Een moderne kijk op Enterprise Risk Management is dat het de kans moet vergroten om bedrijfsdoelen te halen, in plaats van alleen mogelijke problemen te inventariseren.

We kiezen voor de benadering dat software voor Risk Management bedoeld is voor meer dan alleen het beschermen van activa. Het gaat om het creëren van een risicobewuste cultuur die medewerkers in staat stelt acties te ondernemen op basis van zoveel mogelijk informatie en de beste beslissingen te nemen. Het is onze missie om oplossingen voor risicobeheer te bieden die altijd actief, geïntegreerd, gecoördineerd en afgestemd op uw bedrijf zijn.

Waarom ERM-hulpmiddelen cruciaal zijn voor zakelijk succes

Wat uw bedrijfsdoelen ook zijn, Enterprise Risk Management kan helpen om ze te bereiken. Elk bedrijf beheert op een of andere manier risico's, maar bij een formeel ERM-proces worden methodes en praktijken gebruikt die uw kansen op succes systematisch kunnen vergroten. Bij gebrek aan Risk Management zal een bedrijf eerder slechte beslissingen nemen, minder voorbereid zijn en moeite hebben om consequent bedrijfsdoelen te halen.

De COVID-19-pandemie verschafte een wereldwijde casestudy over het belang van Risk Management. Van de ene dag op de andere werden bedrijven zwaar op de proef gesteld door een reeks problemen, waaronder onvoldoende bescherming van medewerkers, problemen in de supply chain en een onvoorspelbare financiële situatie. Dit onderstreepte het belang van flexibel, gegevensgestuurd ERM.

Beveiliging is altijd belangrijk, maar een hernieuwde focus hierop werd urgent doordat bedrijven hun medewerkers vanuit huis lieten werken. Door de plotselinge verandering moesten veel bedrijven hun protocollen voor werken op locatie omzetten in externe equivalenten die het bedrijf en de werknemers zouden blijven beschermen tegen allerlei bedreigingen, zoals insider threats en financiële fraude, en tegelijkertijd zouden zorgen voor gegevensbescherming, IP-bescherming, het behoud van liquiditeit en naleving van wetgeving.

De pandemie heeft weliswaar verwoestende gevolgen gehad, maar heeft ook geleid tot een groter besef dat een risico ook een kans kan zijn. Organisaties hebben gebruik gemaakt van ERM om scenario's te modelleren voor operationele transformaties. Bedrijven met moderne risicomanagementsystemen zoals geautomatiseerde audits en beveiliging kunnen deze werkzaamheden op afstand blijven uitvoeren, zelfs over internationale grenzen heen. Niet alleen stelt dit hen in staat om ondanks reisbeperkingen vlot te werken, het brengt ook efficiëntie en kostenbesparingen met zich mee waarvan ze nog lang na de crisis zullen profiteren.

Het juiste kader creëren voor Enterprise Risk Management

ERM is een bedrijfsproces met specifieke stappen, mijlpalen en belanghebbenden. Een betrouwbaar en effectief ERM-kader is gebaseerd op betrokkenheid van belanghebbenden en steunt op substantiële, bruikbare gegevens en betrouwbare informatie.

Het doel van een ERM-kader is om belangrijke bedrijfsrisico's te identificeren, beoordelen en analyseren en de negatieve bedrijfsimpact te minimaliseren als die risico's zich voordoen. Het ERM-kader moet contextgestuurd en in alle bedrijfstakken gemodelleerd worden, aangezien verschillende functies in verschillende mate kwetsbaar zijn voor verschillende soorten risico's. Ten slotte moet ERM rekening houden met zowel interne als externe risico's en nagaan hoe die risico's ook kansen kunnen creëren.

Als u bijvoorbeeld een nieuwe markt betreedt of een nieuw bedrijf overneemt, gebruikt u risicomodellering om de mogelijke gevolgen voor alle bedrijfsonderdelen en functies te begrijpen. Met behulp van betrouwbare gegevensanalyse, AI en machine learning (ML) kunt u scenario's en modellen maken die niet alleen wijzen op het potentieel voor schade maar ook op het potentieel voor bedrijfsgroei.

Hoe veranderen cloudtechnologieën en analyses Enterprise Risk Management?

Technologie transformeert ERM, evenals andere bedrijfsprocessen. Technologie maakt Enterprise Risk Management op twee manieren krachtiger.

1. Het proces wordt meer gegevensgestuurd. Vroeger was de risicobeperking erg top-down en werd het verricht door bedrijfsleiders die de bedrijfsrisico's afbakenden terwijl deze zich aandienden. Technologie biedt de mogelijkheid om bottom-up en op basis van gegevens bestaande risico's te classificeren en nieuwe risico's vast te stellen met behulp van betrouwbare informatie. Dit is een gamechanger. En dat niet alleen, hoe meer u ERM in uw bestaande processen integreert en gegevens rond die processen verzamelt, hoe krachtiger uw risicobeheer wordt.

2. Het proces wordt overzichtelijker en digitaler. Cloudtechnologie maakt eenvoudige, maar veilige workflows mogelijk waarmee activiteiten worden samengevoegd en afgestemd op verschillende bedrijfsonderdelen, locaties en functies. Veel organisaties vertrouwen nog steeds op spreadsheets, websites en e-mail voor hun Risk Managementprocessen. Het ontbreken van veilige risicobeheerprocessen belemmert het vermogen van een organisatie om risico's vast te stellen en erop te anticiperen, en creëert tevens mogelijkheden voor datalekken. De overstap naar een digitaal platform, zoals Cloud Risk Management, verhoogt daarentegen de effectiviteit van ERM aanzienlijk en zorgt ervoor dat de hele organisatie er gemakkelijk aan kan deelnemen, wat essentieel is voor succes.

Waarop u moet letten bij een ERM-oplossing

Bent u klaar voor een technologische oplossing voor de risico- en compliance-activiteiten binnen uw organisatie? Zoek dan een speciaal ontworpen ERM-oplossing die het volgende kan bieden:

  • Eenvoud. Ten eerste moet uw ERM-oplossing eenvoudig in gebruik zijn voor alle belanghebbenden. Dit is cruciaal, want de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden is onmisbaar voor de effectiviteit. ERM is geen op zichzelf staand proces. Het moet grondig geïntegreerd zijn in bestaande systemen, zodat alle besluitvormers in uw organisatie er gemakkelijk toegang toe hebben en ze eenvoudig input kunnen leveren.
  • Integratie. De implementatie van een ERM-programma en ERM-technologie kan niet als verantwoordelijkheid van één persoon of groep gescheiden worden van de rest van de organisatie. Verkokerd Risk Management heeft vaak onvoldoende bereik en invloed richting alle belanghebbenden. ERM is in dat geval slechts een procedure zonder samenwerking, impact of stelselmatige invoering. Al deze factoren zijn echter essentieel voor succes. In plaats daarvan kunt u beter streven naar een cultuur van risicobewustzijn in de hele organisatie.
  • Betrokkenheid. Als u een oplossing voor Risk Management kiest, kijk dan of deze alle belanghebbenden in de organisatie bij het proces betrekt. Dit is de beslissende factor. Kies een oplossing die intuïtief en gebruiksvriendelijk is, zodat mensen er ook gebruik van zullen maken. Hoewel digitaal risicobeheer gebaseerd is op technologie, ligt het succes ervan eigenlijk in de betrokkenheid van leiders aan de frontlinie en in de hele organisatie. Daardoor wordt risicobeheer onderdeel van ieders dagelijkse verantwoordelijkheden en beslissingen, hoe groot of klein ook.
  • Normen en best practices. Elke ERM-oplossing moet aan wereldwijde ISO-normen en best practices voldoen en moet standaard een aantal analyses bevatten om u op weg te helpen.

Wanneer ERM grondig geïntegreerd wordt in alle systemen

Wanneer uw ERM-oplossing volledig geïntegreerd is in de systemen voor financiën, HR en de supply chain kunt u diverse problemen, gebeurtenissen en mogelijkheden in het hele bedrijf modelleren voor potentiële effecten en kansen. Tijdens de noodsituatie rond COVID-19 had u bijvoorbeeld met een SCM-oplossing (Supply Chain Management) potentiële bedreigingen voor de supply chain kunnen herkennen en uw koers kunnen verleggen om aan nieuwe behoeften te voldoen.

Krijg best practices voor ERM om uw-bedrijfscontinuïteit tijdens COVID-19 te waarborgen

Wat zijn de voordelen van een enterprise risk management-oplossing?

De kenmerken en voordelen die de cloud standaard biedt, zijn een logische keuze voor ERM-oplossingen: snellere implementatie, grotere veiligheid en altijd actief. Een permanent actieve infrastructuur is essentieel om uw bedrijf te beschermen en draaiende te houden in het kader van ERM-gebeurtenissen, zoals systeemuitval of bedrijfsonderbrekingen door interne of externe oorzaken.

Samenwerking is bovendien cruciaal voor een effectieve implementatie van ERM. Samenwerking is in de cloud veel eenvoudiger dan in een niet-cloudomgeving.

In de cloud is het creëren van effectieve risicobeheeroplossingen bovendien geen meerjarenproject waar enorme investeringen aan tijd en middelen voor nodig zijn. Cloudoplossingen voor risicobeheer kunnen daarentegen snel worden geïmplementeerd, binnen enkele dagen zelfs. Dat betekent dat u het snel kunt doen en de voordelen meteen kunt benutten.

Wat is de toekomst van Enterprise Risk Management>

Voor veel bedrijven is ERM een afzonderlijk activiteitendomein waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technologie om cruciale, risico-gerelateerde beslissingen te nemen. Zo hoeft het niet te zijn. Digitale technologie en de cloud bieden samen een vloeiend integraal platform dat iedereen eenvoudig kan gebruiken tot voordeel van de hele organisatie.

In de toekomst zal ERM alomaanwezig en veel meer gegevensgestuurd zijn, en integraal deel uitmaken van elke beslissing en elk proces. Dankzij de betrouwbare data, AI en ML die uw ERM aansturen, bent u niet alleen beter in staat om risico's vast te stellen, maar wordt risicobeheer ook onderdeel van elke activiteit in de organisatie. In deze fase gaat ERM integraal deel uitmaken van ieders werkzaamheden.

De AI en ML die in de ERM-cloudoplossing zijn geïntegreerd, stellen u in staat om voortdurend verdachte activiteiten in cruciale bedrijfsprocessen te controleren, insider threats te stoppen en voorbereidingen en reacties te coördineren. De oplossing maakt die informatie beschikbaar via dashboards die speciaal zijn ontworpen voor uw belanghebbenden, zodat ze gemakkelijk toegang hebben tot inzichten en analyses. Vanaf de beoordeling tot de reactie en het herstel moet uw oplossing een holistische benadering volgen die u helpt om bedrijfskritische activiteiten draaiende te houden, met welke risico's u ook te maken krijgt.

ERM draait niet alleen om het minimaliseren van schade – het is een manier om organisaties te helpen hun bredere doelen te bereiken en hun kansen op succes te vergroten, ondanks de risico's.

Drie lessen uit de coronapandemie over risicomanagement

COVID-19 liet zien hoe kwetsbaar de supply chain kan zijn bij een ramp en hoe ernstig de invloed daarvan kan zijn op de gezondheid en veiligheid van werknemers. In reactie op de pandemie en vanwege het feit dat internet een grote rol speelt in supply chains hebben we best practices in onze ERM-oplossing ingebouwd waardoor werknemers weer veilig naar het werk konden.

  • Vooruitkijken en herstelprioriteiten valideren
  • Combineer top-down leiderschap met bottom-up feedback
  • Vereenvoudig de coördinatie en het delen van informatie