Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Oracle Supply Chain Planning

Behaal sneller betere resultaten door uw supply chain volledig in de cloud te plannen. Combineer moeiteloos vraaginzichten, leveringsbeperkingen en inbreng van belanghebbenden en pas ingebouwde machine learning toe om de winstgevendheid te vergroten en tegelijkertijd de service aan klanten te versnellen.

Oracle Supply Chain Planning
Miniatuurlogo van IDC Wereldwijde Supply Chain Planning Marketscape van IDC

Ontdek waarom IDC Oracle als marktleider in Cloud Supply Chain Planning aanmerkt

afbeeldingskoppeling video Supply Chain Planning Bereik sneller betere resultaten met Oracle Cloud Supply Chain Planning

Drie klanten vertellen hoe ze de nauwkeurigheid van prognoses hebben kunnen verbeteren, kosten hebben verlaagd en hebben kunnen innoveren met supply chain-planningsoplossingen van Oracle Cloud.

afbeelding miniatuurpictogram rondleiding Volg een rondleiding in Supply Chain Planning

Ontdek hoe u sneller betere resultaten kunt behalen met volledig geïntegreerde end-to-end supply chain-planning.

Ontdek waarom Oracle toonaangevend is in supply chain-planning

Sneller betere resultaten

Maak gebruik van ingesloten analyses, begeleide probleemoplossing en intelligente aanbevelingen om de productiviteit te verhogen.

Breng de planning in het hele bedrijf op één lijn

Beheer strategische en tactische planningsprocessen in een intelligent, geïntegreerd end-to-end planningssysteem.

Automatiseer planningsbeslissingen

Automatiseer de besluitvorming vol vertrouwen. Zet machine learning-voorspellingen om in consistente oorzaak-en-gevolgreacties.

Nieuwe regels voor veerkracht van de supply chain

IDC onderzoekt hoe het verbeteren van de flexibiliteit en zichtbaarheid belangrijke factoren kunnen zijn bij het verbeteren van de veerkracht van de supply chain.

Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning

De vraag aanvoelen, voorspellen en vormgeven voor betere resultaten

Vraagbeheer van de toekomst met aanvullingsplanning, segmentatiemogelijkheden, introductie van nieuwe producten en machine learning voor planners.

De vraag aanvoelen om de inzichtelijkheid te verbeteren

Transformeer kwalitatieve en kwantitatieve signalen uit diverse bronnen in zakelijke inzichten.

De vraag per segment analyseren

Groepeer op dynamische wijze artikelen, locaties en klanten met gelijksoortig gedrag in segmenten die een vraagprofiel delen.

De vraag voorspellen om variabiliteit te beheren

Gebruik machine learning om nauwkeurigere prognoses te genereren, en meet en traceer de hoofdoorzaak van prognosefouten.

Het effect van veranderingen in de vraag evalueren

Analyseer oorzaak en gevolg van seizoensinvloeden, promotionele evenementen, productkenmerken en leidende factoren om de voorraad aan te passen.

Vorm geven aan de vraag om bedrijfsdoelstellingen te bereiken

Simuleer prognosescenario's, werk samen met belanghebbenden en beheer de introductie van nieuwe producten om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

Een robuust vraagplan voor uw productiestrategie opstellen

Houd wijzigingen bij, monitor uitzonderingen en synchroniseer met S&OP en leveringsplannen om een goed functionerend proces te garanderen.


Vraaggestuurde aanvulling inschakelen

Maak de aanvullingsplanning eenvoudig en effectief. Stuur accuratere afhandeling aan met op maat gemaakt voorraadbeleid en verbruiksregels voor vraagsegmenten.

Planning voor klantgerichte vraag

Integreer vraaggestuurd verbruik, voorraad en afhandeling om aan klantspecifieke eisen te voldoen.

Verbruik voorspellen om serviceniveaus te optimaliseren

Voorspel de vraag om te anticiperen op seizoens-, trend- en op gebeurtenissen gebaseerde veranderingen en houd het aanbod binnen de voorraaddrempels.

De supply chain segmenteren met behulp van flexibele regels

Wijs automatisch voorraadbeleid toe aan groepen artikellocaties met vergelijkbare aanvullingsvereisten.

Voorraadbeleid afstemmen op vraagsegmenten

Selecteer en vergelijk het effect van verschillende voorraadbeleidsparameters op stockouts, overstocks en voorraadkosten.

Aanvullingsproblemen simuleren en oplossen

Simuleer en pas de bevoorradingsstrategie voor afzonderlijke artikelen en locaties grafisch aan om de prestaties te verbeteren.

Continue aanvulling automatiseren

Bereken de aanvullingsbehoeften en geef geplande bestellingen automatisch vrij wanneer het verbruik plaatsvindt.


Resources optimaliseren voor service en kosten

Zoek de beste vraag/aanbod-plannen en voer ze uit. Plan artikelen op meerdere locaties, signaleer en pak de belangrijkste problemen aan, en simuleer mogelijke reacties om de klantenservice en de voorraadkosten te optimaliseren.

Planningsprocessen harmoniseren

Breng vraag en aanbod in evenwicht, optimaliseer de voorraad voor service en kosten, en plan voor meerdere materiaal- en capaciteitsscenario's.

De volledige supply chain plannen

Plan proces-, discrete, projectgestuurde, configuratie-op-bestelling, en uitbestede productie, evenals dropshipping en aansluitende afhandeling.

Toevoerproblemen monitoren en prioriteren

Gebruik geïntegreerde analyses om de impact op KPI's, zoals marge en rotatie, te beoordelen en navigeer om te focussen op probleemgebieden.

Verstoringen voorspellen en er proactief op reageren

Evalueer en werk samen aan geplande wijzigingen in leveringsorders met interne en externe belanghebbenden. Maak gebruik van ingebouwd machine learning of integratie met IoT-systemen.


De productie-efficiëntie verbeteren

Plan de productie overdag om het gebruik van knelpuntresources en beschikbare componenten te maximaliseren. Verminder de voorraad werk in uitvoering, verspilling en versnelde afhandeling. Visualiseer hoe werkorderbewerkingen worden toegewezen aan resources. U kunt slepen en neerzetten om de beste reactie op problemen of wijzigingen te simuleren, en schema's vrijgeven voor uitvoering in realtime.

Hoogwaardige, uitvoerbare planningen maken

Gebruik realtime resourcebeschikbaarheid en werkorders in Oracle Cloud Manufacturing om haalbare planningen te maken die rekening houden met de nieuwste materiaal-, capaciteits- en kalenderbeperkingen.

Omschakelingen optimaliseren om uitvaltijd te minimaliseren

Verhoog de doorvoer en het gebruik van middelen met planningen die efficiënte omschakelingen maken op basis van uw branchekenmerken, zodat de inactieve tijd tot een minimum wordt beperkt.

Knelpunten op de werkvloer oplossen

Plan werkorderbewerkingen met de gewenste kenmerkvolgorde om de efficiëntie van uw productielijnen te maximaliseren. Verminder knelpunten door over te hevelen naar alternatieve bronnen.

Het effect van wijzigingen in de planning simuleren

Inspecteer eenvoudig planningen en analyseer productieproblemen in een visueel Gantt-diagram. Maak aanpassingen met slepen en neerzetten en bewerk verzendlijsten naar behoefte. Voer snelle, in-line simulaties en wat-als scenario's uit om problemen op te lossen.

Het effect van ongeplande downtime minimaliseren

Draai en repareer planningen dynamisch om onverwachte machine-uitval, arbeidstekorten, materiaalvertragingen en veranderingen in orderprioriteiten op te vangen. Geef aangepaste planningen vrij gedurende de dag, zodat ze direct op de werkvloer kunnen worden uitgevoerd.

Proactieve monitoring van uw werkvloer

Evalueer in één oogopslag hoe uw fabriek is gepland, met interactieve analyses die inzicht geven in omschakeltijden, resourcegebruik en verlate bestellingen.

Meer informatie over de uitvoering van uw productieplanning met Oracle Cloud Manufacturing


Openstaande bestellingen intelligent beheren

Geef prioriteit aan uw openstaande bestellingen om vertragingen in de levering te beperken, de verkoop te verhogen of margedoelen te halen wanneer het aanbod of de vraag verandert. Simuleer meerdere afhandelingsalternatieven en selecteer de alternatieven die het best aan uw zakelijke doelstellingen voldoen.

Intelligent inspelen op veranderingen in vraag en aanbod

Gebruik de beschikbare voorraad om nieuwe bestellingen te plannen en vertragingen te beperken, zonder de bestaande afspraken uit het oog te verliezen.

De belangrijkste bestellingen eerst afhandelen

Prioriteer bestellingen in de orderportefeuille met behulp van flexibele bedrijfsregels die de omzet, marge en service van de bestellingen maximaliseren.

Problemen met inkoop en afhandeling oplossen

Gebruik modellen voor mogelijke veranderingen in inkoop, doorvoerwijzen en verzendbeperkingen om snel te reageren en de beste oplossingen te vinden.

Orderplanning op basis van 'wat als'-scenario's

Simuleer het effect van een potentiële bestelling op de planning en de beschikbaarheid voor de rest van de orderportefeuille.


De onderneming op één lijn brengen met continue planning

Breng bedrijfsplannen en -activiteiten op één lijn met uw verkoop-, marketing-, financiële en supply chain-organisaties. Bouw flexibiliteit in uw activiteiten in om veranderingen in de hele organisatie te coördineren en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen voor de best mogelijke resultaten.

De onderneming op één lijn brengen

Maak gebruik van ingebouwde, geïntegreerde bedrijfsplanningsprocessen en samenwerkingstools om consensus tussen belanghebbenden te bereiken.

Een realistisch totaalplan bouwen

Breng vraag en aanbod in evenwicht door alternatieve planningscenario's met beperkingen te modelleren en te vergelijken.

Bedrijfsdoelstellingen behalen

Krijg inzicht uit gepersonaliseerde, KPI-gestuurde dashboards om beslissingen over omzetgroei en kostenbeheer te ondersteunen.

Vol vertrouwen handelen volgens het consensusplan

Vraag- en aanbodplannen snel samenvoegen en uitsplitsen om beslissingen over gebruik en investeringen te optimaliseren.


Uw planning, uitvoering, financiën en operationele activiteiten met elkaar verbinden

Breng plannen in de praktijk en monitor activiteiten om onverwachte gebeurtenissen op te sporen met behulp van IoT, AI en prescriptieve analyses. Simuleer en evalueer alternatieve reacties om de bedrijfsdoelstellingen op peil te houden of te verbeteren.

Vertraging in besluitvorming verminderen

Maak gebruik van realtime planning- en uitvoeringsdetails om sneller en effectiever op negatieve trends in te spelen.

Alle planning op één hub consolideren

Verbeter uw strategische planning op korte en lange termijn door planning en uitvoering naadloos te integreren in één enkel datamodel.

De inzichtelijkheid in de hele onderneming verbeteren

Een geharmoniseerd datamodel dat één totaalbeeld biedt voor alle deelnemers. Gebruik geavanceerde analyses om prognoses van bedrijfsresultaten te maken, de complexiteit van de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en managers in staat te stellen tijdig beslissingen te nemen.


Handelspartners inschakelen om verstoringen van de supply chain te verminderen

Werk samen aan de bevoorrading en onderhandel over prognoseverplichtingen met strategische leveranciers en contractproducenten. Los problemen op voordat ze bij de klantenservice terechtkomen.

Samenwerken aan orderprognoses

Deel orderprognoses met leveranciers, bekijk hun wijzigingen en integreer ze in uw voorraadplanningsprocessen.

Toezeggingen van leveranciers coördineren

Beheer het volledige proces van het onderhandelen over toezeggingen van leveranciers en het afdwingen van afspraken over het serviceniveau.

Door leverancier beheerde voorraad mogelijk maken

Geef leveranciers de mogelijkheid bestellingen te plaatsen en zendingen te bevestigen voor hun al dan niet geconsigneerd materiaal op uw locaties.

Samenwerken met contractproducenten

Werk de status van werkorders voor contractproductie automatisch bij op basis van de voortgang van de uitbestede productie.

Leveranciers online toegang bieden

Bied leveranciers gemakkelijke, interactieve toegang tot samenwerkings- en inzichtelijkheidsprocessen via de leveranciersportal.

Meerdere leveringslagen synchroniseren

Leg beschikbare voorraad, voorraad in bestelling en voorraad onderweg van de contractproducenten en leveranciers vast om de voorraadplanning te verbeteren.


Proactief inspelen op veranderingen in de supply chain

Krijg meer zicht op de toelevering intern en met strategische leveranciers en contractproducenten. Ontvang in een vroeg stadium waarschuwingen voor tegenstrijdige verwachtingen en benut de beschikbare leverancierscapaciteit in uw bevoorradingsplannen.

Supply chain-activiteit in realtime analyseren

Gebruik Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI) om de realtime status van uw supply chain te analyseren en erover te rapporteren.

De prestaties van de volledige supply chain beoordelen

Visualiseer de algehele prestaties van uw wereldwijde supply chain in Oracle Fusion Analytics Warehouse.

Inzichtelijkheid automatiseren met webservices

Krijg programmatische toegang tot de realtime status van Oracle Supply Chain Management Cloud-transacties via REST-services.

Machine learning gebruiken om gebeurtenissen te voorspellen

Vergroot de inzichtelijkheid in de toekomst door voorspellende analyses toe te passen op signalen van de supply chain vanuit Internet of Things.

Activiteit volgen via een digitale thread

Leg de choreografie van supply chain-transacties vast en visualiseer ze in een op blockchain gebaseerd digitaal grootboek.


Blijf verandering voor met Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning

 • Hogere productiviteit en winstgevendheid

  Stem supply chain-activiteiten en klantbehoeften op elkaar af met aanbevolen werkwijzen voor processen, functies, analyses en opkomende technologie.

  Verkoop- en operationele planning

 • Versnel innovatie met Planning Advisor

  Met een moderne gebruikersinterface en begeleide oplossing kunt u zich concentreren op de voornaamste planningstaken en op het oplossen van problemen, in plaats van op gegevensbeheer.

  Meer informatie over Planning Advisor (2:02)

 • Geef bedrijfsresultaten vorm

  Ontwikkel groeistrategieën en maak gebruik van AI om problemen vóór te zijn.

  Overzicht Supply Chain Planning

 • Begeleide besluitvorming

  Voer contextgestuurde, configureerbare risicoanalyse uit.

  Vraag aanvoelen, voorspellen en vormgeven (4:23)

 • Verbeter de communicatie met handelspartners

  Supply Chain Planning is gebaseerd op een infrastructuur met tientallen jaren praktijkervaring in gegevensbeheer en integratie.

  Onboarding van een handelsnetwerkpartner

Succesverhalen van klanten over Supply Chain Planning

Klanten in uiteenlopende sectoren over de hele wereld gebruiken Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning om operationele uitmuntendheid en veerkracht te bevorderen.

Uitgelichte klant LiDestri

LiDestri Food and Drink verbetert de nauwkeurigheid van prognoses door samen te werken met klanten en leveranciers

7 juni 2021

Supply chains plannen om continue innovatie te ondersteunen

Tom McDonough, Sr. Director, Product Marketing, Supply Chain Planning, Oracle

Productinnovatie wordt vaak gezien als iets op grote schaal en zo wordt er vaak ook over gerapporteerd, of het wordt juist gezien als specifiek gerelateerd aan een nieuwe productfunctie. We weten bijvoorbeeld behoorlijk veel over de introductie van de Apple iPhone in 2007 en hoe deze ons dagelijks leven heeft veranderd.

Lees het volledige artikel

Uitgelichte blogs

Alles bekijken

Bronnen

Cloudgereedheid

Nieuwe functies in de nieuwste versie van Supply Chain Planning

Bekijk documentatie over gereedheid voor de cloud en zie wat er nieuw is in uw Cloud Supply Chain Planning service en plan de driemaandelijkse updates.

Documentatie

Toegang tot een bibliotheek vol documentatie

Oracle Help Center bevat gedetailleerde informatie over onze producten en diensten met gerichte oplossingen, handleidingen om aan de slag te gaan en content voor geavanceerde gebruiksscenario's.

Klantcommunity

Word lid van een community met uw collega's

Cloud Customer Connect is dé online cloudcommunity van Oracle. Met meer dan 200.000 leden is deze community ontworpen om de samenwerking tussen collega's en het delen van best practices, productupdates en feedback te bevorderen.

Leren over de cloud

Ontwikkel uw vaardigheden voor Cloud Supply Chain Planning

Oracle University biedt u gratis training en certificering, geleverd in de door u gekozen indelingen, waarop u kunt vertrouwen om het succes van uw organisatie te waarborgen.

Aan de slag


Vraag een live demo aan

Neem een kijkje met een van onze Supply Chain Planning experts.


Bekijk de rondleiding

Volg een rondleiding in onze Supply Chain Planning producten.


Neem contact op met de verkooporganisatie

Praat met een teamlid over Supply Chain Planning.