Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Cloudbeveiliging gedefinieerd

Cloudbeveiliging verwijst naar een reeks beleidsregels, controles en technologieën om data, applicaties en infrastructuurservices te beschermen. Al deze componenten werken samen om data, infrastructuur en applicaties veilig te houden. Deze beveiligingsmaatregelen beschermen een cloudcomputing-omgeving tegen externe en interne cyberdreigingen en kwetsbaarheden.

Waarom is cloudbeveiliging belangrijk?

Terwijl bedrijven initiatieven voor digitale transformatie (DX) versnellen, processen doortastend aanpassen en overwegen volledige bedrijfsmodellen met cloudservices uit te voeren, krijgen door deze brede acceptatie cybercriminelen ook nieuwe mogelijkheden om cyberfraude uit te voeren. Aangezien deze organisaties snel handelen om hun activiteiten digitaal te transformeren, zijn effectieve beveiligingscontroles voor hen vaak bijzaak. Bedrijven onthouden zich vaak van bewezen best practices en maken het moeilijk, zo niet onmogelijk, om het risico nauwkeurig in te schatten en te beheren. Terwijl bedrijven zich aanpassen aan voortdurende veranderingen en doortastend overstappen naar de cloud, moeten uiteenlopende perspectieven en agenda's worden bijeengebracht in een samenhangende strategie. Organisaties die de overstap naar de cloud zien als een kans om proactief een cultuur van “beveiliging eerst” te ontwikkelen, zullen een evenwicht moeten zien te vinden tussen het mogelijk maken van het gebruik van cloudservices en het beschermen van gevoelige transacties en data.

Oracle Cloud Guard en beveiligingszones voor een veilige Oracle Cloud Infrastructure (1:44)

Voordelen van cloudbeveiliging

 • Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) inschakelen voor het automatisch aanpassen aan en oplossen van beveiligingsrisico's
 • Autonome mogelijkheden gebruiken om beveiligingsreacties te schalen, risico's te voorkomen en fouten te elimineren
 • Data proactief beschermen met toegangscontroles, beheren van gebruikersrisico's en zichtbaarheid en beschikbaar stellen van tools voor detectie en classificatie
 • Het verantwoordelijkheidsmodel voor gezamenlijke cloudbeveiliging volgen om bewust de beveiligingsactiviteiten tussen de klant en de cloudserviceprovider af te dekken
 • Beveiliging inbouwen in het ontwerp van de architectuur voor een benadering van “beveiliging eerst”

Cloudbeveiliging—welke technologieën zijn de belangrijkste technologieën?

Cloudbeveiliging biedt organisaties een manier om beveiligingsvereisten aan te pakken en ervoor te zorgen dat zij zich aan de wettelijke compliancevereisten houden. Voor een effectieve cloudbeveiliging zijn meerdere verdedigingslagen in de hele cloudtechnologie-stack nodig die bestaan uit:

 • Preventiecontroles die zijn bedoeld om geautoriseerde toegang tot gevoelige systemen en data te blokkeren
 • Detectiecontroles die zijn bedoeld om ongeautoriseerde toegang tot systemen en data en wijzigingen door middel van controles, monitoring en rapportage aan het licht te brengen
 • Geautomatiseerde controles die zijn bedoeld om zowel geregelde als kritische beveiligingsupdates te voorkomen, te detecteren en erop te reageren
 • Administratieve controles die zijn bedoeld om beleid, normen, praktijken en procedures met betrekking tot de beveiliging te bekijken

Machine learning en kunstmatige intelligentie breiden technologieën voor contextueel bewustzijn in een cloudbeveiligingsportfolio uit. Met cloudbeveiliging hebben bedrijven bescherming voor IaaS, PaaS en SaaS, waardoor de beveiliging wordt uitgebreid naar het netwerk, de hardware, de chips, het besturingssysteem, de opslag en de applicaties.

Wat is het gezamenlijke verantwoordelijkheidsmodel voor cloudbeveiliging?

Cloudbeveiliging is een gezamenlijke beveiligingsverantwoordelijkheid tussen cloudprovider en klant. Het model voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beveiliging in de cloud is een fundamenteel concept voor cloudbeveiliging en risicobeheer voor het overbrengen van de taakverdeling tussen de cloudserviceprovider en de abonnee van de service. Een duidelijk inzicht in het gezamenlijke verantwoordelijkheidsmodel voor beveiliging voor alle soorten cloudservices is van cruciaal belang voor programma's voor cloudbeveiliging. Helaas kan ook worden gezegd dat het model van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beveiliging een van de minst begrepen beveiligingsconcepten in de cloud is. In feite begrijpt slechts 8 procent van de CISO's volledig hun rol bij het beveiligen van SaaS versus cloudserviceprovider (CSP). Eenvoudig gezegd, schetst het gezamenlijke verantwoordelijkheidsmodel voor beveiliging het verantwoordelijkheidsgebied van de cloudserviceprovider met betrekking tot het onderhouden van de veiligheid en beschikbaarheid van de service, en de verantwoordelijkheid van de klant om een veilig gebruik van de service te garanderen, waarbij de cloudserviceprovider en de klant een specifieke taak delen.

Het is noodzakelijk voor bedrijven om inzicht in hun verantwoordelijkheden te hebben. Het niet adequaat beschermen van data kan ernstige en kostbare consequenties tot gevolg hebben. Veel organisaties die de gevolgen van een datalek aan den lijve ondervinden, zijn mogelijk niet in staat om de kosten te dragen en zelfs grote bedrijven krijgen waarschijnlijk een financiële klap. Het punt van een gezamenlijk beveiligingsverantwoordelijkheidsmodel is het bieden van flexibiliteit met ingebouwde beveiliging die snelle implementatie mogelijk maakt. Daarom moeten organisaties hun verantwoordelijkheden op het gebied van cloudbeveiliging begrijpen—algemeen aangeduid als beveiliging “van ” de cloud versus beveiliging “in” de cloud.

Welke andere vereisten zijn belangrijk voor het veilig houden van clouddata?

Vandaag de dag krijgen bedrijven een breed scala aan tools voor cloudbeveiliging aangeboden om hun omgevingen te beveiligen bij het verplaatsen van workloads en data naar de cloud. Sommige van deze tools worden echter geleverd met op maat gemaakte instructies en worden aangeboden als individuele services. Van cloudgebruikers en -beheerders wordt verwacht dat zij weten hoe cloudbeveiligingsservices werken, hoe ze deze correct kunnen configureren en hoe ze hun cloudimplementaties kunnen onderhouden. Terwijl er geen gebrek aan beveiligingsopties is, kan het lastig zijn om die opties in te stellen en ligt het voor de hand dat er gemakkelijk ergens een fout wordt gemaakt. Bovendien halen de onophoudelijke cyclus van phishing, malware en toenemende cyberfraude en een reeks verkeerd geconfigureerde cloudservices meer en meer de rek uit de reeds onder druk staande programma's voor cyberbeveiliging. Dit heeft ertoe geleid dat organisaties te maken krijgen met datalekken en de daaruit voortvloeiende merkschade, herstelkosten en boetes. Hieronder staan een aantal belangrijke vereisten om clouddata veilig te houden:

 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor en vertrouwen op beveiliging: vertrouwen is doorslaggevend bij het kiezen van een cloudpartner om het einde van het gedeelde beveiligingsmodel te eerbiedingen. Organisaties moeten een duidelijk begrip hebben van rollen en verantwoordelijkheden en toegang hebben tot onafhankelijke beveiligingsaudits en attesten van derden.
 • Automatisering en machine learning: cloudbedreigingen verplaatsen zich razendsnel, terwijl het analyseren van de bedrijfsbeveiliging en het reageren op bedreigingen veel trager gaan. Een moderne beveiliging in cloudomgevingen moet de detectie van en reactie op bedreigingen automatiseren. Voor geavanceerde bedreigingen zijn beveiligingsoplossingen hard nodig voor een nieuw niveau van verfijning bij het met machine learning voorspellen, voorkomen en detecteren van en reageren op bedreigingen.
 • Diepgaande beveiliging: meerdere beveiligingslagen door de hele technologie-stack moeten preventie-, detectie- en administratieve controles bevatten voor de juiste mensen, processen en technologie om de fysieke datacenters van de cloudproviders te helpen beveiligen.
 • Identity Management: naarmate het aantal mobiele apparaten, apps en gebruikers steeds groter wordt, is identiteit de nieuwe perimeter geworden. Het beheren van toegang en bevoegdheden in de cloud en on-premises op basis van veilige referenties is van cruciaal belang.
 • Zichtbaarheid: een beveiligingsmakelaar voor cloudtoegang en een oplossing voor statusbeheer in de cloud vergroten de zichtbaarheid en controle binnen de volledige cloudomgeving van een organisatie.
 • Continue compliance: regulatieve compliance is niet optioneel, en compliance en beveiliging zijn niet hetzelfde. Organisaties kunnen zonder een beveiligingslek toch worden geconfronteerd met schendingen van de compliance, bijvoorbeeld door afwijkende configuraties en fouten. Het is essentieel voor bedrijven om een cloudbeheeroplossing te hebben die uitgebreide, tijdige en bruikbare compliancegerelateerde data in hun cloudomgevingen biedt.
 • Beveiliging als standaardfunctie: beveiligingscontroles moeten standaard door de cloudprovider zijn ingeschakeld en het is niet aan het bedrijf om die controles in te schakelen. Niet iedereen heeft een grondige kennis van de verschillende beveiligingscontroles en hoe deze samenwerken om risico's te verkleinen en een complete beveiligingshouding te implementeren. Dataversleuteling bijvoorbeeld moet standaard zijn ingeschakeld. Consistente controles en beleidsregels voor databescherming moeten overal in de cloud worden gehandhaafd.
 • Monitoring en migratie: beveiligingsbeleid voor cloudtenancy's en -compartimenten moeten worden opgesteld en afgedwongen voor beheerders om workloads te helpen beveiligen. Een uniform beeld van de houding ten opzichte van cloudbeveiliging voor alle cloudtenants is ook essentieel om verkeerd geconfigureerde bronnen en onveilige activiteiten tussen tenants te detecteren en biedt beveiligingsbeheerders inzicht in de triage en het oplossen van problemen met de cloudbeveiliging.
 • Scheiding van taken en toegang met de minste bevoegdheden: de principes van scheiding van taken en toegang met de minste bevoegdheden zijn best practices op het gebied van beveiliging die in cloudomgevingen moeten worden geïmplementeerd. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat individuen geen buitensporige administratieve rechten hebben en zonder de vereiste bevoegdheid geen toegang tot gevoelige data hebben.
Webcast: Cloud Guard en beveiligingszones (21:37)

Wat is de toekomst van cloudbeveiliging?

Naarmate de acceptatie van de cloud blijft toenemen als gevolg van prioriteiten voor digitale transformatie, moeten bedrijven anticiperen op en navigeren door de complexiteit van het beveiligen van hun cloudomgevingen. Het is essentieel om een cloudprovider te kiezen die de beveiliging zo heeft ontworpen dat deze automatisch wordt ingebouwd in de hele cloudstack (IaaS, PaaS, SaaS). Extra overwegingen in de toekomst van cloudbeveiliging zijn onder meer:

 • Beveiliging van Cloud Infrastructure: beschermen van workloads met een benadering van beveiliging eerst voor alle computers, netwerken en opslag van de cloudinfrastructuur, te beginnen met de architectuur. Gebruik essentiële beveiligingsservices om de vereiste beveiligingsniveaus voor uw meest bedrijfskritische workloads te bieden.
 • Cloudbeveiliging voor databases : beperken van het risico op een datalek en versnellen van compliance in de cloud. Pas beveiligingsoplossingen voor databases toe die versleuteling, sleutelbeheer, datamaskering, toegangscontrole voor gemachtigde gebruikers, activiteitenbewaking en controle omvatten.
 • Beveiliging van cloudapplicaties: beveiligen van kritische applicaties tegen fraude en misbruik is essentieel voor het beschermen van de bedrijfskritische data van uw organisatie. Gedetailleerde toegangscontroles, inzicht en monitoring zijn cruciale componenten van de moderne gelaagde verdedigingssystemen.
 • Bedrijfsbeveiliging en privacy: beschermen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van data en systemen die in de cloud worden gehost, ongeacht welk cloudproduct wordt gekozen.
 • Geavanceerde klantenservice: bij de overstap naar een cloudomgeving of meerdere cloudomgevingen worden beveiligingsteams op de proef gesteld door een groter aanvalsoppervlak, een overvloed aan meldingen en een tekort aan cyberbeveiligingsvaardigheden. Gebruik geavanceerde services van uw cloudserviceprovider om deze uitdagingen aan te pakken.
 • Identity and Access Management (IAM): controleren met beveiligde referenties wie toegang tot uw data hebben, welk type toegang zij hebben en tot welke specifieke bronnen zij toegang hebben, ongeacht of die data lokaal of in de cloud worden gehost.

 1. Oracle en cloudbedreigingsrapport van KPMG (pdf)
 2. Technische primer: De Oracle Database beveiligen (pdf)