Какво е SaaS (софтуер като услуга)?

Софтуерът като услуга (SaaS) е базиран на облак модел за доставка на софтуер, в който доставчикът на облачни услуги разработва и поддържа облачен приложен софтуер, осигурява автоматични актуализации на софтуера и предоставя софтуера на своите клиенти по интернет, за който те заплащат според степента на неговото използване. Доставчикът на публични облачни услуги управлява целия хардуер и традиционен софтуер, включително мидълуера, приложния софтуер и сигурността. Така клиентите на SaaS могат драстично да намалят разходите; да разполагат, мащабират и надстройват бизнес решенията по-бързо, отколкото ако поддържат локални системи и софтуер; и да предвидят общата цена на притежание с по-голяма точност.

В началото на 21 век първото поколение SaaS решения бяха изолирани, негъвкави и проектирани да решават единичен бизнес проблем. Оттогава SaaS се разви значително. Съвременните облачни приложения могат да обхващат и да свързват всичко, като се започне от финанси, човешки ресурси, снабдяване и процеси във веригата за доставка и се стигне до търговия, маркетинг, продажби и решения за услуги. Други предимства на модерното, цялостно SaaS решение включват:

История на SaaS

През 1960-те години големите компютри бяха свързани с непрограмируеми терминали, които споделяха софтуера на тези компютри – система за доставка на софтуер, известна като режим на разделение по време. С падането на цената на компютрите през 1980-те години много бизнеси създадоха своя локална версия на разделението по време, която беше наречена локална мрежа (LAN). Бизнесът обаче (не доставчикът на технологии) беше отговорен за доставката и управлението на хардуера и мрежата.

С появата на интернет през 1990-те години доставчиците започнаха да хостват софтуера и да го предоставят на клиентите по интернет. Предшественикът на SaaS, наречен модел на доставчик на приложни услуги (ASP), обаче имаше сериозни ограничения. Например за всеки клиент беше необходима собствена версия на софтуера, което означаваше, че трябва да инсталират някакъв софтуер на компютрите на потребителите. Конфигурирането беше скъпо и отнемаше време . И в крайна сметка ASP решенията обикновено не предлагаха начин за ефективно събиране и натрупване на данните.

Първите SaaS решения се появиха в края на 1990-те години, когато за първи път понятието SaaS влезе в обращение. Този нов модел предоставяше много по-голяма ефективност от ASP модела. Един екземпляр на приложение можеше да обслужва множество потребители и дори клиенти благодарение на така наречената архитектура с множество клиенти. Вече нямаше нужда от локално инсталиране на софтуера. И този модел предлагаше начин за събиране, натрупване и централизиране на ценни данни от приложенията.

Макар че моделът на доставка остана постоянен от началото на 2000-те години, SaaS се разви значително от първото поколение изолирани решения до съвременните SaaS пакети, които позволяват висока степен на видимост в рамките на бизнеса и могат да разширят възможностите на SaaS чрез вградени технологии, като AI, машинно обучение, чат ботове, цифрови асистенти, IoT, блокчейн, разширена реалност и виртуална реалност.

Предимства на SaaS

Доставчиците на софтуер прекараха последните няколко години в заливане на ИТ специалистите и бизнес ръководителите със съобщения за предимствата на облачните изчисления в техните разновидности. Някои от тези съобщения бяха насочени към счетоводителите чрез дискутиране на предимствата на оперативните разходи (OpEx) в сравнение с капиталовите разходи (CapEx). Други съобщения, насочени към ИТ общността, се отнасяха за мащабируемостта, капацитета при поискване и способността на облака да поеме ежедневните задачи за управление на инфраструктурата и да позволи на ИТ талантите да се съсредоточат върху бизнес проблемите.

Има голяма доза истина във всеки от тези аргументи, но малко енергия беше отделена за обяснение на LOB мениджърите защо бизнес приложенията, доставяни в облака чрез SaaS модела и заплащани чрез абонамент, не само имат голям смисъл, но са ключови за запълване на недостига на иновации, от който ръководителите често се оплакват на своите ИТ организации.

SaaS не е нова концепция. Всъщност уеб базираните приложения, предоставяни от доставчиците на приложни услуги (ASP), предшестват концепцията на „облачните изчисления“ такава, каквато я познаваме днес. Ранните приложения, предоставяни чрез SaaS модела, често са фокусирани върху автоматизацията на работната сила (SFA), управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и управлението на уеб съдържанието. Днес Oracle предоставя цял пакет от бизнес приложения за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), управление на проектно портфолио (PPM), планиране и бюджетиране, финансово отчитане, управление на човешкия капитал (HCM), управление на таланти, продажби и маркетинг, обслужване и поддръжка на клиенти, социални мрежи, социален маркетинг и социална ангажираност и мониторинг.

Независимо от тези, предлагани от много от доставчиците на първо поколение ASP и други доставчици на SaaS, SaaS бизнес приложенията на Oracle са модерни решения от следващо поколение, зад които стои името на Oracle, както и милиардите долари, които компанията е инвестирала в разработването на софтуер и инфраструктура за създаване и доставка на своите приложения. Ако сте бизнес мениджър, който търси да получи най-новите възможности без главоболието, което често се свързва с големите надстройки, потопете се по-дълбоко и разберете повече за предимствата на SaaS приложенията.


От самото си начало SaaS моделът е проектиран да предоставя основен набор от предимства за бизнеса спрямо онлайн приложенията:

Намаляване на авансовите разходи Елиминирайте нуждата от допълнителен хардуер и мидълуер.
Намалете разходите за инсталиране и внедряване.
Валидирайте и коригирайте грешките, преди да направите промени по основните си данни.
Предвидими текущи разходи Елиминирайте непредвидимите разходи за управление, корекции и актуализиране на софтуера и хардуера.
Превърнете капиталовите разходи в оперативни разходи.
Намалете риска с експерти, които управляват софтуера и следят за сигурността на облака.
Бързо разработване Настройте и започнете работа след часове вместо след месеци.
Включете и използвайте най-актуалните иновации и актуализации.
Автоматизирани корекции на софтуера.
Мащабируемост при поискване Мащабирайте незабавно, за да посрещнете нуждите от нарастващите обеми от данни или трансакции.
Намалете прекъсванията, като същевременно поддържате нивата на услугите.

Cloud в сравнение със SaaS – каква е разликата?

Докато намаляването на разходите и ефективността на ИТ стимулираха разработването на първото поколение облачни приложения, модерните SaaS приложения станаха платформи за иновация, за да отговорят на предизвикателствата на конкуренцията в цифровата ера, като например:

  • Разширяване на функционалността на вашите SaaS приложения за поддържане на приложения за сътрудничество, като Slack и Zoom.
  • Силата на малките. Облачните, мобилните и социалните приложения помагат на малките предприятия и стартъпите да създават иновативни продукти и да достигат пазарите с невиждана скорост.
  • Ерата на недоволството на клиентите. Въоръжени с мобилни и социални приложения потребителите имат повече избор и повече информация, откогато и да било преди.

В отговор на тези предизвикателства на конкуренцията един модерен SaaS пакет може да стимулира иновациите във фирмата чрез подпомагане на тяхното ускорение, осигуряване на отлично потребителско изживяване и предоставяне на възможност за по-добри бизнес решения с вграден анализ и холистичен поглед към целия бизнес.

Възможности на SaaS

Свързани, междуфирмени решения Свържете и оптимизирайте бизнес процесите между отделите.
Получете холистичен поглед към целия ви бизнес.
По-бързи, по-гъвкави пътища за актуализиране Достъп до нови възможности на тримесечна база.
Изберете да актуализирате със скоростта на развитие на бизнеса си, а не според графика на доставчика.
Лесна персонализация Бързо персонализирайте решения за вашите бизнес нужди.
Запазвайте ценни персонализации чрез актуализации.
Преносимост на данните Споделяйте и/или премествайте данни между SaaS, локални и частни облачни приложения.
Бързо подготвяйте, визуализирайте и анализирайте данните, за да видите тенденции и модели.
Инкорпорирайте данни на трети страни за богат анализ.
Вграден анализ Достигайте до данните в реално време.
Предотвратете големите разходи на пари и време за външно предаване на данни.
Вградени технологии, които могат по-бързо да използват ефективно иновации Подобрете производителността си с вграден самообучаващ се и адаптивен интелект.
Създавайте бързо и постоянно иновации в цялата верига на стойността с AI, машинно обучение, чат ботове, цифрови асистенти, IoT, блокчейн и други новопоявяващи се технологии.

Предимства на SaaS

Някои доставчици на SaaS просто преместват своя локален софтуер в облака и го наричат SaaS. Този модел има своите недостатъци и не използва всички предимства на облачния модел за доставка. На практика може да се окаже, че имате много от същите ограничения като тези на локалните решения, включително значителни сметки за поддръжка, високи свързани с ИТ режийни разходи, дължащи се на същия бавен процес на надстройка, и изключени от мрежата системи – всичко това намалява степента на иновации и гъвкавостта във вашия бизнес.

Един SaaS пакет обаче, разработен от самото начало за облака, може да предостави:

Бързо разработване на приложения и достъп до иновации

Тъй като иновациите са много важни в цифровата ера, бизнесите искат да се възползват от най-новите възможности. SaaS, разработен за облака, ускорява иновационните цикли и ви предоставя по-бърз достъп до най-актуалните иновации и приложения. За разлика от него, локалният модел на SaaS в облака изисква да чакате иновации поради по-дългите цикли на разработка, които са типични за локалните решения и приложения.

Свързани SaaS бизнес процеси

Бизнесите искат SaaS решение, което се поддържа като „закупуване и плащане“ или „от поръчка до плащане“ в облака – без скъпи интеграции и сложно управление. За да направи това възможно, съвременният SaaS пакет се изгражда на една платформа, базирана на стандарти, която включва общ модел за данни в цялата организация; хармонизирано потребителско изживяване (включително за мобилни и социални приложения); споделени нива но сигурност; синхронизирани графици на публикуване; и други.

SaaS продукти

ERP Cloud

Открийте как облачните решения за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) могат да гарантират бъдещето на вашия бизнес по отношение на счетоводство, анализ, консолидация, планиране, снабдяване, проекти и отчетност.
Разберете повече за Enterprise Resources Planning
Какво е ERP?
Какво е SaaS ERP?

Supply Chain Cloud

Открийте как решенията на Oracle за управление на верига за доставки и производство (SCM) помагат за стимулиране на иновации и превръщане на традиционните вериги за доставки в гъвкави и интегрирани вериги за стойност.
Разберете повече за SCM
Какво е SCM?

Sales Cloud

Открийте как решенията Sales на Oracle излизат извън рамките на автоматизацията на специалистите по продажба, за да оптимизират търговските ви взаимодействия чрез всеобхватен набор от възможности, които насърчават взаимоотношенията с клиентите и стимулират растежа на бизнеса.
Разберете повече за Sales

HR Cloud

Открийте как лидерите на човешки ресурси вземат по-бързи и по-умни решения с продуктите на Oracle за човешки ресурси, за да стимулират ангажираността, продуктивността и бизнес стойността за организациите и хората в тях.
Разберете повече за HCM
Какво е HCM?

Marketing Cloud

Открийте как цифровите маркетингови решения поддържат многоканалните взаимодействия на B2B и B2C търговците за стимулиране на продажбите, марката и лоялността на клиентите. Oracle Marketing поддържа автоматизация на маркетинга за съгласуване на дейностите между каналите.
Разберете повече за Marketing
Какво е Marketing?

Service Cloud

Открийте как решенията за обслужване на Oracle помагат да се отличи вашата марка чрез автоматизирани, персонализирани, многоканални и управлявани от знания взаимодействия и обслужване на клиентите.
Разберете повече за Service
Какво е Customer Service?

Бъдещето на SaaS

Пазарните експерти са единодушни, че бъдещето на SaaS е обещаващо. Според отчет на Gartner от 2017 г., продажбите на SaaS решения ще продължат да растат с 23% на година – от 270 млрд. щ.д. през 2020 г. до над 332 млрд. щ.д. до 2021 г.

Иновациите в самите SaaS решения се очаква да помогнат за стимулиране на растежа, включително:

  • С внедряването на решения с изкуствен интелект (AI) се очаква той да стане все по-неотменна част от дейността на всички облачни приложения. AI ще стимулира развитието на решенията с адаптивен интелект, които позволяват на бекофис и фронтофис приложенията да се учат и да се приспособяват към данните и поведението на потребителите.
  • Автономното ИТ управление, AI и машинното обучение също така ще играят важна роля за развитието на по-автономно, по-малко зависимо от човека управление на облачните приложения и облачната инфраструктура.
  • Освен AI и машинното обучение има допълнителен набор от технологии за адаптивен интелект, които движат промяната на всички SaaS приложения. Те включват чат ботове, цифрови асистенти, IoT, блокчейн, виртуална реалност, разширена реалност. Всяка от тези технологии е все по-решаваща за цифровите иновации и далновидните доставчици по отношение на начина, по който разширяват своите SaaS предложения.
  • Промишлените SaaS решения или вертикалните облачни приложения продължават да стимулират дълбочинната и хоризонталната свързаност на организациите. Макар че SaaS започна като средство за бързо предоставяне на вертикални решения на един отдел, фирмите се нуждаят все повече от и очакват междуфирмена видимост. Тъй като приложенията продължават да се развиват, търсете повече вертикална дълбочина от доставчиците, които предлагат междуфирмени пакети, както и повече API и готови за използване интеграции за хибридни облачни решения.

Открийте SaaS приложенията, които ви помагат да подобрите взаимодействията си с клиентите, да повишите гъвкавостта на бизнеса си и да реагирате по-бързо на промените, откогато и да било преди.