Услуга Data Science

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Data Science е изцяло управлявана платформа за екипи от специалисти по данни, които да изграждат, обучават, внедряват и управляват модели за машинно обучение чрез Python и инструменти с отворен код. Използвайте базирана на JupyterLab среда, за да разработвате модели и да експериментирате с тях. Мащабирайте обучението на модели с GPU на NVIDIA и разпределено обучение. Въвеждайте моделите в производство и ги поддържайте в добро състояние с възможности за операции по машинно обучение, като например автоматизирани конвейери, внедряване на модели и наблюдение на модели.

Опростете работата си с основополагащи модели с помощта на новата функция за бързи действия с AI в OCI Data Science

Бързите действия с AI в OCI Data Science са предназначени да дадат възможност на всеки лесно да разполага, настройва и оценява основополагащи модели.

Бързите действия с AI в OCI Data Science улеснява работата на потребителите ви, включително тези с по-малко технически умения, така че да могат по-бързо да разполагат, персонализират, тестват и оценяват основополагащи модели и да се съсредоточат върху създаването на приложения, базирани на генеративен AI.
Уенди Ип (Wendy Yip), специалист по данни, OCI

Референтни архитектури за AI/машинно обучение

Преглед на всички референтни архитектури

Сценарии за наука за данните в OCI

Здравеопазване: Риск от повторно хоспитализиране на пациент

Идентифицирайте рисковите фактори и прогнозирайте риска от повторно хоспитализиране на пациент след изписване, като създадете прогнозиращ модел. Използвайте данни, като например анамнеза на пациента, здравни състояния, околни фактори и хронологични медицински тенденции, за да изградите по-силен модел, който помага за предоставяне на най-добрата грижа на по-ниска цена.

Търговия на дребно: Прогнозиране на стойността на жизнения цикъл на клиента

Използвайте регресионни методи за данните, за да прогнозирате бъдещите разходи на клиентите. Анализирайте досегашните трансакции и комбинирайте данните за клиентите от минали периоди с данни за тенденции, нива на доходите и дори фактори като атмосферните условия, за да изградите модели на машинно обучение, които определят дали да създадете маркетингови кампании за задържане на текущите клиенти, или такива за привличане на нови клиенти.

Производство: Прогнозна поддръжка

Изградете модели за разпознаване на аномалии на базата на данни от сензори, за да разпознавате неизправности на оборудването, преди те да се превърнат в по-сериозни проблеми, или използвайте прогнозиращи модели, за да предвидите края на експлоатационния живот за части и машини. Увеличете времето на активна работа на превозните средства и машините чрез машинно обучение и наблюдение на оперативните показатели.

Финанси: Разпознаване на измами

Предотвратявайте измами и финансови престъпления с помощта на науката за данните. Изградете модел на машинно обучение, който може да идентифицира аномални събития в реално време, включително измамни суми или необичайни типове трансакции.

Партньорства и истории на успеха на клиенти на OCI Data Science

Преглед на всички