Domain Name System (DNS)

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) DNS is a cloud native DNS service that serves both internet-facing and internal requests. It can globally load balance and steer requests based on multiple characteristics.

Случаи на използване на DNS в OCI

Преглед на още сценарии за DNS

Диаграма за случаи на използване на DNS, описанието е по-долу

Изображението показва четири често срещани случая на използване на OCI Domain Name System, обикновено съкращавана като DNS. Тези случаи на използване са:

  1. Публичен DNS
  2. Частен DNS
  3. Балансиране на трафика
  4. Насочване на трафика

Публичен DNS
В този първи случай на използване регион на OCI съдържа виртуална облачна мрежа, обслужвана от DNS услугата. Устройствата в интернет са логически и двупосочно свързани с DNS услугата.

Заявките от интернет стигат до DNS услугата, а тя отговаря на тези заявки.

Частен DNS
Във втория случай на използване регион на OCI съдържа виртуална облачна мрежа, обслужвана от DNS услугата. Към тази облачна мрежа е свързан шлюз за динамично маршрутизиране. Този шлюз е логически и двупосочно свързан с локалната среда.

Заявките от тази среда имат достъп до DNS услагата и тази услуга отговаря на заявките от локалната среда.

Балансиране на трафика
В третия случай на използване компютърно приложение е логически свързано с две различни виртуални машини, които представляват крайни точки, към които то може да се свърже. Балансирането на трафика е способност на DNS услугата да насочва приложенията към различни крайни точки въз основа на еднакви или персонализирани тегла.

Насочване на трафика
В четвъртия случай на използване двама потребители се намират в различни географски райони. Първият потребител е свързан към регион на OCI. Вторият потребител е свързан към друг регион на OCI.

Посредством DNS потребителите в различни географски райони могат да бъдат насочвани към различни региони на OCI въз основа на местоположението на потребителя, естеството на заявката към DNS или адреса на изходната мрежа.

Предимства на DNS в OCI


1. DNS с висока достъпност за обслужване на заявки от интернет

Използвайте DNS в OCI за основен или вторичен DNS за обслужване на заявки от интернет.

2. Сигурен вътрешен DNS за работни натоварвания в OCI

Използвайте DNS в OCI за вътрешни работни натоварвания, като защитавате информацията от достъп от интернет.

3. Насочване на заявките в зависимост от натоварването, местоположението и източника

Разпределяне и насочване на заявките в различни региони въз основа на дестинацията, състоянието на дестинацията и местоположението на източника.

Обзор на продукта

Настройване на глобален DNS

Изглед за управление на DNS

Преглед на всички функции на DNS

Разгледайте всички функции за конфигуриране и управление на глобалния DNS от страницата за управление на DNS в конзолата на OCI.

Изглед на секцията със зони

Преглед на всички зони на вашия DNS

Преглед на всички DNS зони, които управлявате, включително основни и вторични.

Изглед за създаване на публична зона

Създаване на DNS зона

Изберете тип на DNS зоната – основна (авторитетна) или вторична. Като опция можете да импортирате DNS записи.

Изглед за създаване на пренасочване

Създаване на HTTP пренасочване

Като опция можете да създадете автоматично пренасочване за HTTP или HTTPS заявки, включително с име на път.

Референтни архитектури и наръчници за решения

Преглед на всички референтни архитектури

Използване на частен DNS във взаимосвързани виртуални облачни мрежи и локални системи

Използвайте собствени частни имена на домейни в OCI. С услугата за частен DNS получавате също така преобразуване на имената чрез DNS между различни виртуални облачни мрежи (VCN) и между VCN и локални мрежи.

Разполагане на клъстер на Kubernetes с автоматично управление на DNS за няколко среди

Настройте единично разполагане на клъстер на Kubernetes със зони в DNS в OCI и Kubernetes ExternalDNS, за да конфигурирате DNS решение за няколко среди.

DNS услугата в OCI: Повече възможности от публични имена

OCI предлага няколко различни начина за работа с DNS, за да получите достъп до ресурсите си по желания от вас начин, независимо дали се нуждаете от публично, или частно преобразуване на имена.

Ресурси

Първи стъпки с DNS в OCI


Oracle Cloud Free Tier

Създавайте, тествайте и внедрявайте приложения в Oracle Cloud – безплатно. Регистрирайте се веднъж и се възползвайте от достъп до две безплатни оферти.


Свържете се с отдела за продажби

Желаете да научите повече за Oracle Cloud Infrastructure? Възползвайте се от съдействие от наш експерт.

* За DNS в OCI се изисква платен акаунт в OCI от тип „плащате, колкото ползвате“ или с договор за Universal Credits.