Система за имена на домейни (DNS )

Системата за имена на домейни (DNS) е разпределена интернет система, която съотнася четими за човека имена (напр. Oracle.com) към IP адреси и служи за първа връзка в цифровата верига за доставки на клиентите. Глобално разпространената DNS услуга на Oracle предлага подобрена DNS производителност, устойчивост и скалируемост, така че крайните потребители да се свързват към приложения на клиенти възможно най-бързо и отвсякъде.

Гледайте видеоклипа (4:38)
Динамичен DNS Dynamic DNS (DynDNS)

Dynamic DNS е решението за непрекъснато променящи се и трудни за запомняне IP адреси. Стартирайте безплатна пробна версия или купете Dynamic DNS, за да създавате свои лесни за запомняне имена на хост още днес.

Данни за вход на клиенти Поддръжка и данни за вход на клиенти на Dyn

Все още сте клиент на Dyn след придобиването от Oracle? Можете да намерите всички данни за вход в продукти и ресурси за поддръжка изброени тук.

Поддръжка за мигриране Dyn/Oracle Поддръжка за мигриране Dyn/Oracle

Инженерните екипи интегрират продуктите и услугите на Dyn в платформата на Oracle Cloud Infrastructure.

Характеристики на DNS

Оптимизиране на дигиталните активи на клиентите и гарантиране, че потребителите имат достъп до тях възможно най-бързо.

Респонсивност на DNS

Клиентите използват водещо в отрасъла време за реакция на DNS заявка (под 30 милисекунди), за да оптимизират производителността на своите приложения и дигитални активи. Разпространение на нови или модифицирани DNS записи глобално за по-малко от минута.

 

 

Поддържани записи

Oracle поддържа 27 типа общи DNS ресурсни записи, включително A, AAAA, CNAME, DNSKEY, MX, NS, PTR, SOA и TXT.

 

 

 

Достоверен DNS

Клиентите управляват DNS актуализации и имена на домейни чрез базирана на стандарти услуга на Oracle за Достоверен DNS, която предоставя нисколатентна глобална DNS резолюция за уеб базирани собствености и автоматичен превод на имена на домейни към IP адреси.

 

Вторичен DNS

Задаването на вторичен DNS като допълнение към услугата за първичен DNS на клиента гарантира, че критично важните приложения остават достъпни и крайните потребители имат по-бърз достъп до приложенията.

 

 

 

Динамичен DNS

Динамичният DNS е решението за непрекъснато променящ се, труден за запомняне IP адрес. Създавате лесно за запомняне име на хост и оставате свързани с вашето IP-съвместимо устройство. Имате 30 имена на хост за покупка.

DDoS защита

DDoS защитата е винаги активна платформа за разпознаване и смекчаване за често срещани DDoS волуметрични атаки. Услугата защитава срещу често срещани атаки от слой 3 и 4, като например SYN флуд, UDP флуд, ICMP флуд и NTP амплифициране. Услугата DDoS Protection е включена за всички акаунти на Oracle Cloud Infrastructure (OCI) и не изисква конфигуриране или наблюдение. Наблюдението за злонамерена активност се осъществява непрекъснато и се предоставя без допълнителна такса.

 

Глобална Anycast мрежа

Anycast адресирането оптимизира DNS производителността, позволявайки последователно потребителско изживяване в цял свят. В Anycast мрежа, на DNS заявките отговаря точката на присъствие (PoP), най-близка до потребителя, подаващ заявката – гарантирайки най-бързата възможна DNS производителност.

 

 

Лого на Telenor

Водещ телеком доставчик в северните страни избира Oracle за DNS

„Стартирахме продукта много лесно, получихме чудесни впечатления от нашия пробен акаунт и усетихме продукта практически още в самото начало, вместо само да прочетем документацията за него.“
Хокон Смеплас (Hakon Smeplass), системен мениджър, Telenor


Предимства и сценарии на DNS

 • Интелигентно маршрутизиране на трафика

  DNS управлението на трафика позволява на клиентите интелигентно да маршрутизират потребителския трафик в интернет, предлагайки геолокационно насочване, балансиране на натоварването, ASN и насочване по IP префикс. Това осигурява оптимизирано време за реакция за уеб ориентирани приложения, позволявайки потребителите да ги достъпват възможно най-бързо. Тази услуга е интегрирана с услугите за проверка Oracle Health за наблюдение на крайна точка.

  Прочетете повече

 • Лесна достъпност

  Oracle DNS работи извън географски разпределени, лесно достъпни центрове за данни, на отделни електрически мрежи, равнини и линии, и внедрява изцяло резервирани връзки към множество ISP, за да осигури непрекъсваема услуга. Вторичният DNS създава резервираност за уеб ориентирани приложения.

  Прочетете повече

 • Лесни за използване API

  Клиентите оптимизират DNS интеграцията към уеб ориентирани приложения и автоматизират рутинните задачи за DNS конфигуриране, използвайки конзолата, OCI API, Terraform и множество SDK комплекти.

  Първи стъпки с DNS

Ценообразуване за DNS

Ценообразуване на Oracle Cloud Infrastructure DNS

Продукт
Единична цена
Метрика
DNS услуги (1000 поддържани зони, 25 000 записа на зона)

1 000 000 заявки/период на фактуриране
Управление на DNS трафик

1 000 000 заявки/период на фактуриране
24 август, 2023 г.

Референтна архитектура за висока достъпност на хибридна DNS в OCI

Архитектурата на DNS, която внедряваме в Oracle Cloud Infrastructure (OCI), е хибридно DNS работно натоварване, което следва топологията hub-and-spoke (звездообразна). Тази конфигурация осигурява работна ефективност и улеснява управление на DNS в OCI. В тази публикация се фокусираме върху високата достъпност и устойчивостта на частната DNS, която можем да постигнем с помощта на опциите на протокола за динамично конфигуриране на хостове във VCN.

Прочетете цялата публикация

Ресурси на услуга за име на домейн

Портали за домашни потребители

Портали за продукти (DYNID)

Първи стъпки с Oracle DNS


Oracle Cloud Free Tier

Създавайте, тествайте и внедрявайте приложения в Oracle Cloud – безплатно. Регистрирайте се веднъж и се възползвайте от достъп до две безплатни оферти.


Обучение за облачни технологии – Oracle Cloud Infrastructure

Разгледайте ресурсите за обучение за облачни технологии с обучителни видеа за Oracle Cloud Infrastructure, самостоятелни обучителни работилници и сертификации.


Разгледайте Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure комбинира еластичността и полезността на публичния облак с контрола, защитата, производителността и предвидимостта на локалните изчислителни среди.