За съжаление, не можахме да намерим съвпадение за вашето търсене.

Предлагаме да опитате следното, за да намерите това, което търсите:

 • Проверете правописа на Вашата ключова дума за търсене.
 • Използвайте синоними за въведената ключова дума, например опитайте “приложение” вместо “софтуер”.
 • Стартирайте ново търсене.
Акаунт в облака Вход в облака
Oracle акаунт

Oracle FastConnect Supported Cloud Services

The following tables list the Oracle Cloud services supported over FastConnect. FastConnect Public Peering, and FastConnect Private Peering.

Please refer to the Data Regions for Platform and Infrastructure Services page to ensure each service is available in the desired region.

IaaS and PaaS Services

Services FastConnect Public Peering FastConnect Private Peering and Service Gateway
Autonomous Data Warehouse Cloud
yes
yes
Oracle Autonomous Transaction Processing
yes
yes
Oracle Analytics Cloud
yes
yes
Oracle API Platform Cloud Service
yes
yes
Oracle Apiary Cloud Service
yes
no
Oracle Application Container Cloud Service
yes
yes
Oracle Big Data Cloud Service
yes
no
Oracle Apiary Cloud Service
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Compute
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Database
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Exadata
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing*
no
yes
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Ravello Service
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage Classic
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Compute Classic
yes
yes
Oracle Cloud Infrastructure Container Service Classic
yes
no
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Classic
yes
no
Oracle Content and Experience
yes
yes
Oracle Data Hub Cloud Service
yes
no
Oracle Data Integration Platform Cloud
yes
yes
Oracle Data Integrator Cloud Service
yes
no
Oracle Database Backup Service
yes
no
Oracle Database Cloud Service
yes
yes
Oracle Database Exadata Cloud Service
yes
no
Oracle Database Exadata Express Cloud Service
yes
no
Oracle Event Hub Cloud Service
yes
no
Oracle GoldenGate Cloud Service
yes
yes
Oracle Identity Cloud
yes
no
Oracle Integration - Classic
yes
no
Oracle Internet of Things Cloud - Enterprise
yes
no
Oracle Java Cloud Service
yes
yes
Oracle Management Cloud
yes
no
Oracle Messaging Cloud Service
yes
no
Oracle Mobile Cloud Enterprise
yes
no
Oracle MySQL HeatWave
yes
yes
Oracle NoSQL Database Cloud Service
yes
yes
Oracle SOA Suite Cloud Service
yes
yes
Oracle Visual Builder Cloud Service
yes
yes
Oracle WebCenter Portal Cloud Service
yes
no

*Load Balancer is available via Private peering and customers can use private load balances. Public Load balance does not work with Private Peering Or Service Gateway.

SaaS Services*

Service FastConnect Support
Oracle Service Cloud
yes
Oracle Field Service Cloud**
yes
Oracle Enterprise Performance Management
yes
 • Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS)
 • Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service (EPBCS)
 • Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service (FCCS)
 • Oracle Tax Reporting Cloud Service (TRCS)
 • Oracle Account Reconciliation Cloud Service (ARCS)
 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service (PCMCS)
 • Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service (EPRCS)
 • Oracle Enterprise Data Management Cloud Service (EDMCS)
Oracle Fusion Applications
yes
 • Available in Ashburn, Chicago, Phoenix, Amsterdam, Frankfurt, Toronto, Tokyo, Mumbai, Zurich, Sao Paulo, Sydney, Jeddah, Osaka, Melbourne and London data centers
 • Cannot be used with IPSec VPN as a failover solution

*For all SaaS services not listed in this table please work with your Oracle representative to inquire about FastConnect support.

**Please work with your Oracle representative to understand the implications of enabling the service over FastConnect.