За съжаление, не можахме да намерим съвпадение за вашето търсене.

Предлагаме да опитате следното, за да намерите това, което търсите:

  • Проверете правописа на Вашата ключова дума за търсене.
  • Използвайте синоними за въведената ключова дума, например опитайте “приложение” вместо “софтуер”.
  • Стартирайте ново търсене.
Връзка с нас Вход в Oracle Cloud

Cloud Networking OCI Pricing

Oracle Cloud infrastructure offers low networking prices that enable customers to move significant quantities of data for less. Inbound data transfer is free, and we offer a high threshold for free outbound data transfer—the first 10TB free for each regional zone or product SKU. After that, outbound data transfer rates are based on geography. Rate differences across geographies differ due to variable carrier rates.

DNS

Product
Unit price
Unit
DNS
1,000,000 Queries

Email Delivery

Product
Comparison Price (/vCPU) *
Unit price
Unit
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery


1000 emails sent

FastConnect

Product
Unit price (port hour)
Includes
FastConnect 1 Gbps
No separate charges for inbound or outbound data transfer on private VCs. For public VCs, please see the pricing in the “Networking” section.
FastConnect 10 Gbps
No separate charges for inbound or outbound data transfer on private VCs. For public VCs, please see the pricing in the “Networking” section.
FastConnect 100 Gbps
No separate charges for inbound or outbound data transfer on private VCs. For public VCs, please see the pricing in the “Networking” section.

Load Balancing

Instance Type
Unit price (per hour)
Includes
Oracle Cloud Infrastructure - Load Balancer Base - Load Balancer Hour
Load Balancer Base Instance for Flexible Load Balancer
Oracle Cloud Infrastructure - Load Balancer Bandwidth - Mbps per hour
Load balancer bandwidth units for Flexible Load Balancer:

  • No separate charges for any data handled at the Oracle Load Balancer tier.
Oracle Cloud Infrastructure - Network Load Balancer
Free

Networking

Product
Unit price
Unit
Inbound Data Transfer
Free
Gigabyte inbound data transfer per month
Outbound Data Transfer - Originating in North America, Europe, and UK - First 10 TB / Month
Free
Gigabyte outbound data transfer per month
Outbound Data Transfer - Originating in APAC, Japan and South America - First 10 TB / Month
Free
Gigabyte outbound data transfer per month
Outbound Data Transfer - Originating in Middle East and Africa - First 10 TB / Month
Free
Gigabyte outbound data transfer per month
Outbound Data Transfer - Originating in North America, Europe, and UK - Over 10 TB / Month
Gigabyte Outbound Data Transfer per month
Outbound Data Transfer - Originating in APAC, Japan, and South America - Over 10 TB / Month
Gigabyte Outbound Data Transfer per month
Outbound Data Transfer - Originating in Middle East and Africa - Over 10 TB / Month
Gigabyte Outbound Data Transfer per month

Note: VPN Connect is a free service with no port hour charges. Data transfer cost is covered under networking cloud pricing.