Services available in all cloud regions

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) has all the services you need to migrate, build, and run all your IT, from existing enterprise workloads to new cloud native applications and data platforms. Oracle delivers services from 48 public cloud regions across the globe as part of its distributed cloud.

  • Cloud services where you need them

    Each Oracle Cloud region supports our 100-plus core cloud services. OCI services are consistent across more than 45 regions for commercial, sovereign, government, and OCI Dedicated Region customers. OCI services can help you optimize enterprise applications without re-architecting, build cloud native and open applications, and unlock the value of your data.

  • Simple and competitive pricing

    OCI offers uniform pricing across all public cloud regions as well as OCI Dedicated Region. Oracle’s approach simplifies cost management and eliminates billing surprises. Customers also get committed use discounts, software license portability, and rewards for OCI consumption.

Complete cloud infrastructure and platform services for every workload

OCI offers a common set of 100+ services in each cloud region. Get all the services you need—from containers and VMware to AI—to migrate, modernize, build, and scale your IT. Automate all your workloads, including both existing and new applications and data platforms.

Цялостни услуги за облачна инфраструктура и платформа за всяко работно натоварване

OCI предлага общ набор от над 100 услуги във всеки регион на облака. Вземете всички услуги, които са ви необходими – от контейнери и VMware до AI – за да мигрирате, модернизирате, изградите и скалирате своята ИТ инфраструктура. Автоматизирайте всички свои работни натоварвания, включително съществуващи и нови приложения и платформи за данни.

Услуги за разработчици

Услуги за разработчици

Изграждайте, внедрявайте и управлявайте модерни облачни приложения, използвайки удобни за разработчиците услуги и инструменти.

Услуги за интегриране

Услуги за интегриране

Услугите за интегриране на Oracle Cloud Infrastructure свързват всяко приложение и източник на данни, за да автоматизират цялостните процеси и да централизират управлението. Широкият набор от интеграции с предварително изградени адаптери и персонализиране с малко код опростяват мигрирането към облака и оптимизират хибридните и мултиоблачните операции.

Автоматизиране на процеси

Управление на целия жизнен цикъл на API

Базирани на събития

Streaming

Анализи и BI

Анализи и BI

Възползвайте се от обширно бизнес разузнаване и обогатени анализи, които да помогнат на вашата организация да се развива чрез уникални аналитични данни.

Машинно обучение и AI

Машинно обучение и AI

Добавете лесно изкуствен интелект към своите приложения и работни натоварвания с предварително изградени модели за възприятие и вземане на решения и готови за използване чатботове или изградете и обучете свои собствени модели с нашите услуги за наука за данните.

Услуги за машинно обучение

Мултимедийни услуги

Големи масиви от данни и Data Lake

Големи масиви от данни и Data Lake

Възползвайте се от нови възможности за аналитични данни за всички ваши данни с нашата широкообхватна платформа от управлявани услуги, съвместими със Spark, Hadoop, Elasticsearch и Kafka, комбинирани с най-добрите в своя клас услуги за склад за данни и управление на данни.

Изчисления

Изчисления

Защитен и еластичен капацитет за изчисления в облака, който се простира от гъвкави виртуални машини (Flex VMs) и високопроизводителни физически наети (bare metal) сървъри до HPC и GPU.

Съхранение

Съхранение

Овладейте основните сценарии на използване с локално, обектно, файлово, блоково и архивно съхранение по заявка.

Контейнери и функции

Контейнери и функции

Внедрете приложения за микроуслуги за високопроизводителни, управлявани услуги с отворен код на Docker, Kubernetes и Fn Functions.

Работа в мрежа

Работа в мрежа

Свържете се защитено към персонализируема, изолирана виртуална облачна мрежа (VCN) като основа на вашето облачно внедряване. Преместете данните при 25% от цената на други доставчици на облачни услуги.

Бази данни на Oracle

Бази данни на Oracle

Възползвайте се от рентабилни, високопроизводителни и автономни версии на Oracle Database, водеща в света система за управление на конвергирана, многомоделна база данни в облака.

Бази данни с отворен код

Бази данни с отворен код

MySQL HeatWave е изцяло управлявана услуга за база данни, задвижвана от интегрирания ускорител на заявки в паметта HeatWave. Това е единствената услуга за облачна база данни, която комбинира услуги за трансакции, анализи и машинно обучение в една MySQL Database, осигурявайки защитени анализи в реално време без сложността, латентността и разходите на ETL дупликация.

Защита, наблюдаемост и управление, съответствие и управление на разходите и контрол

Защита, наблюдаемост и управление, съответствие и управление на разходите и контрол

Защитете своите най-ценни данни в облака с подхода за защита на първо място и цялостните програми за съответствие на Oracle. Oracle предоставя видимост и базирани на машинно обучение аналитични данни, за да улесни управлението във всички слоеве на стека, внедрен във всяка технология, навсякъде.

Глобална инфраструктура на облачни центрове за данни
48 търговски и правителствени региона | Cloud@Customer | Специализирани региони | Гранични устройства

Глобална инфраструктура на облачни центрове за данни

Глобални, защитени високопроизводителни среди за преместване, изграждане и управление на всички ваши работни натоварвания. Хибридни и гранични оферти осигуряват специализирано внедряване, отделена и периодично свързана работа, ниска латентност и висока производителност, както и защита и локалитет на данни.

Service availability

OCI’s strategy is to offer all of its 100-plus cloud services in every public cloud region and dedicated cloud region. Certain specialized or emerging services are available only in select regions.


Specialized services

Service Availability
  North America Latin and South America Europe Middle East and Africa Asia Pacific
Oracle Database@Azure Ashburn Frankfurt, London
Interconnect for Microsoft Azure Ashburn, Phoenix, San Jose, Toronto Vinhedo Amsterdam, Frankfurt, London Johannesburg Seoul, Singapore, Tokyo
Confidential Computing Ashburn, Phoenix, Toronto Frankfurt, London, UK Gov Newport, Zurich Sydney
Data Transfer Service Ashburn, Phoenix Frankfurt, London Osaka, Seoul, Tokyo
Roving Edge Infrastructure Ashburn, US Gov Ashburn Frankfurt
Database Service for Microsoft Azure Ashburn, Phoenix, San Jose, Toronto Vinhedo Amsterdam, Frankfurt, London Johannesburg Seoul, Singapore, Tokyo

Emerging services

Service Availability
  North America Latin and South America Europe Middle East and Africa Asia Pacific
Access Governance* Ashburn, Chicago, Phoenix, Montreal Monterrey, Querétaro, Santiago, Sao Paulo Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Milan, Paris, Stockholm, Zurich Abu Dhabi, Dubai, Jerusalem, Johannesburg Chuncheon, Mumbai, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo
Blockchain Platform Ashburn, Chicago, Montreal, Phoenix, San Jose, Toronto Santiago, Sao Paolo Amsterdam, Frankfurt, London, Milan, Zurich Dubai, Jeddah Hyderabad, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo

* For further regional availability, contact us at ag_regional_availability_ww_grp@oracle.com.

Service availability is subject to change. SKUs may not be available in all cloud regions.

Service availability in government regions

Oracle offers separate cloud regions for use by the US, UK, and Australian governments and their service providers. These government clouds provide world-class security and compliance with consistent high performance and both service and rate parity with Oracle’s commercial cloud regions.

All OCI services will be available in Oracle government regions after appropriate certification, except for certain services that are specialized or incompatible with certification criteria. Services in US government regions marked with an asterisk have been submitted to JAB or DISA.

Cloud Services US Gov East (Ashburn) US Gov West (Phoenix) US DoD East US DoD North US DoD West UK Gov South (London) UK Gov West (Newport) Australian Gov (Canberra)
Analytics and BI
Analytics Platform
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Big Data and Data Lake
Big Data Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Data Catalog
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Data Flow
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Compute
GPU-Accelerated Compute
yes
no
yes
no
no
no
yes
no
HPC Compute
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
no
Compute
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Containers and Functions
Container Engine for Kubernetes (OKE)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Container Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Container Instances
no
no
no
no
no
no
no
yes
Functions
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Cost Management and Governance
Audit
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Compliance Documents
no
no
no
no
no
yes
yes
yes
Tagging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Database Services
Autonomous Data Warehouse
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Autonomous Transaction Processing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Autonomous JSON Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Exadata Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Base Database
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Exadata Cloud@Customer
no
no
no
no
no
no
no
no
MySQL HeatWave
no
no
no
no
no
yes
yes
yes
NoSQL
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
yes
Search Service with OpenSearch
yes
yes
no
no
no
no
no
no
Database Tools
Database Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Database Migration
no
no
no
no
no
no
no
yes
Autonomous Recovery Service
no
no
no
no
no
no
no
no
Management Agent
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Developer Services
Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Resource Manager
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
DevOps
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
API Gateway
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Events
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
APEX
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Content Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Blockchain Platform
no
no
no
no
no
no
no
no
Artifact Registry
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Cloud Shell
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Email Delivery
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Visual Builder Studio
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
yes
Health Checks
no
no
no
no
no
no
no
no
Visual Builder
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
yes
Java Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Integration
Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Data Integration
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
GoldenGate
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Process Automation
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
no
Streaming
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Machine Learning and AI
Anomaly Detection
yes
yes
no
no
no
yes
yes
yes
Data Science
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Digital Assistant
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Language
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Media Flow
no
no
no
no
no
no
no
no
Media Streams
no
no
no
no
no
no
no
no
Data Labeling
no
*
no
*
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Forecasting
yes
yes
no
no
no
no
no
no
Speech
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
yes
Vision
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
Multicloud
Database Service for Microsoft Azure
no
no
no
no
no
no
no
no
Interconnect for Azure
no
no
no
no
no
no
no
no
Networking
Virtual Cloud Network
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
FastConnect
yes
yes
no
no
no
yes
yes
yes
DNS Management
no
no
no
no
no
yes
yes
yes
Load Balancing
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Network Path Analyzer
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
no
Traffic Management
no
no
no
no
no
no
no
no
Observability and Management
Logging
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Logging Analytics
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Notifications
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Application Performance Monitoring
yes
yes
no
*
no
*
no
*
yes
yes
yes
Ops Insights
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Monitoring
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Stack Monitoring
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
no
Security
Identity and Access Management
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Security Zones
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Cloud Guard
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Managed Access
yes
yes
no
*
no
*
no
*
no
no
no
Vulnerability Scanning
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Vault
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Bastion
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Network Firewall
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
yes
Web Application Firewall
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Access Governance
no
**
no
**
no
**
no
**
no
**
no
**
no
**
yes
Data Safe
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Identity Cloud Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Storage
Block Volume
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
File Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Object Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Archive Storage
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Data Transfer Service
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
Storage Gateway
no
no
no
no
no
yes
yes
no
VMware
VMware Solution
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

* Services marked with the asterisk have already been already submitted to JAB or DISA.
** For further regional availability, contact us at ag_regional_availability_ww_grp@oracle.com.

Service availability in Oracle EU Sovereign Cloud regions

Due to the restrictions and safeguards for sovereignty applied to Oracle EU Sovereign Cloud, the following services are not applicable:

The following emerging services are in a rollout phase:*