Exadata

Oracle Exadata е платформа за корпоративни бази данни, която изпълнява работни натоварвания на Oracle Database от всякакъв мащаб и критичност с висока производителност, наличност и сигурност. Мащабируемият дизайн на Exadata използва уникални оптимизации, които позволяват обработката на трансакциите, анализа, машинното обучение и смесените работни натоварвания да се изпълняват по-бързо и по-ефективно. Консолидирането на различни работни натоварвания на Oracle Database на платформи Exadata в корпоративни центрове за данни, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) и мултиоблачни среди помага на организациите да повишат оперативната ефективност, да намалят ИТ администрацията и да съкратят разходите.

Oracle Database@Azure вече е достъпна в Microsoft Azure за източния регион на САЩ

Услугата ще бъде достъпна в допълнителни региони през 2024 г., започвайки със западната централна част на Германия, южната част на Обединеното кралство, източната част на Австралия, източната част на Япония, централната част на Канада, южната част на Бразилия, централната част на Франция, централните американски щати и южните централни американски щати. Преместете базите данни на Oracle в облака за максимални нива на производителност и наличност с помощта на услугите за бази данни на Oracle, които се изпълняват в Oracle Cloud Infrastructure, разположена в Microsoft Azure.

Управление на данни за отрасъла на финансовите услуги

Открийте как решенията за управление на данни на Oracle, включително Oracle Exadata Database Service и Oracle Autonomous Database, помагат на фирмите за финансови услуги да изпълняват критични за дейността трансакционни и аналитични приложения с максимална производителност, наличност, автоматизация и сигурност.

Oracle Exadata опростява мигрирането към облак

Научете защо Constellation Research казва, че облачните и локалните решения на Oracle Exadata увеличават стойността за клиентите с безпроблемна мобилност на работните натоварвания.

Защо платформите Oracle Exadata са най-добри за Oracle Database

Едни и същи възможности локално и в облака

Oracle Exadata позволява на клиентите да изпълняват Oracle Database с висока производителност, мащаб и наличност. Базите данни могат лесно да се преместват между локални центрове за данни, разполагания на Cloud@Customer, OCI и мултиоблачни среди с Microsoft Azure, което позволява на клиентите да разработват и изпълняват приложения за бази данни с висока производителност, където им трябват.

Съобщение до медиите: Oracle обявява следващо поколение платформи Exadata X10M

Опции за разполагане на корпоративни бази данни

По-голяма автоматизация

Изпълнението на напълно управлявана Oracle Autonomous Database в инфраструктура на Exadata в OCI позволява на организациите бързо да разработват присъщи за облака приложения и да превахнат необходимостта от управление на инфраструктура и софтуер за бази данни. Използването на инфраструктурата на Exadata Cloud@Customer в клиентските центрове за данни разширява тези предимства, за да помогне за справяне с проблемите с локализацията, защитата и латентността на данните.

Прочетете историята на EOPYY

По-висока производителност и по-голям мащаб за всички работни натоварвания

Мащабируемата архитектура на Oracle Exadata позволява на организациите независимо да конфигурират изчислителната мощ и капацитета за съхранение за оптимизиране на производителността на базите данни и създаване на хранилища за данни с капацитет до 40 PB с Oracle Hybrid Columnar Compression (HCC). В допълнение Exadata Cloud@Customer позволява на организациите да изпълняват автоматизираната Oracle Exadata Database Service и изцяло управляваната Autonomous Database в своите центрове за данни с най-ниската SQL латентност за OLTP приложения и най-високата SQL пропускателна способност за работни натоварвания за анализ и машинно обучение.

Прочетете историята на HDFC Life

По-ниски разходи за инфраструктура и управление

Организациите могат да намалят общите разходи чрез консолидиране на работните натоварвания на Oracle Database от всеки мащаб и критичност в инфраструктурата на Exadata. Те се нуждаят от по-малко инфраструктура и работят по-ефективно с драстично по-малко свръхосигуряване. Автоматизацията на обичайни DBA задачи, като например индексиране, настройване и корекции, позволява на потребителите да намалят експлоатационните разходи.

Прочетете историята на Talcott Resolution

Exadata

Най-високата производителност за Oracle Database в облака

Организациите могат да се възползват от предимството на уникални оптимизации на хардуера и софтуера на Exadata, които ускоряват всички работни натоварвания на базите данни чрез изпълнение на Autonomous Database и Exadata Database Service на специалната Exadata Cloud Infrastructure в OCI. Усъвършенстваната облачна автоматизация, динамичното мащабиране на ресурсите и гъвкавото ценообразуване на абонаментите позволява на клиентите да изпълняват работни натоварвания на базите данни по-бързо и с по-малко разходи.

Функции

– Автоматизацията на Oracle Cloud Infrastructure позволява на клиентите бързо да осигуряват базите данни и да ги управляват през целия им жизнен цикъл, като увеличават продуктивността.

– Интелигентните стартови конфигурации и независимото 16-кратно мащабиране на сървърите за бази данни и 21-кратното мащабиране на ресурсите за съхранение позволяват на клиентите да повишат ефективността и да намалят разходите чрез разполагане само на ресурсите, необходими за текущите работни натоварвания.

– Високата степен на паралелна обработка с ниската латентност на четене на SQL позволяват на приложенията да поддържат трансакционни приложения с голяма пропускателна способност при ниски разходи.

 

– Интелигентна обработка на SQL за разтоварване на сървърите за съхранение и доставяне на до 2880 GB/sec на пропускателна способност на сканиране, което позволява на клиентите да генерират по-дълбоки анализи, управлявани от данни, с бази данни с петабайтове некомпресирани данни и хранилища с десетки петабайтове компресирани данни.

– Мащабируемият дизайн на Exadata с стотици до хиляди обработващи ядра и до 44 TB памет позволява на клиентите да консолидират повече бази данни в една услуга, което увеличава оперативната ефективност и намалява разходите.

– Гъвкавото ценообразуване на абонаментите с онлайн мащабиране на потреблението дава възможност на клиентите да контролират отблизо разходите и да отговорят на пикови изисквания без прекъсване на операциите.

– Специално заделената инфраструктура увеличава изолацията и сигурността на работните натоварвания.

Автоматизирани и напълно управлявани бази данни на хибридна облачна платформа за бази данни

Oracle Exadata Cloud@Customer е най-простият начин за преместване на критични за бизнеса на организацията работни натоварвания на Oracle Database в облака с помощта на автоматизираната Exadata Database Service и изцяло управляваната Autonomous Database. Създадена с помощта на най-новата технология на Exadata, тя предоставя на центровете за данни на клиентите облачна автоматизация и икономии и им помага да отговорят на изискванията за локализация на данните.

Функции

– Защитеното разполагане зад защитните стени на центровете за данни на клиентите позволява на предприятията да отоговорят на изискванията за локализация, защита и латентност на данните.

– Едновременното изпълнение на Autonomous Database и Exadata Database Service на една и съща инфраструктура Exadata Cloud@Customer позволява на клиентите ефективно да консолидират работните натоварвания в своите центрове за данни.

– Инфраструктурата, притежавана, поддържана и управлявана от Oracle, позволява на клиентите да елиминират разходите за капитал и управление, като същевременно изпълнението на Autonomous Database драстично намалява задачите за управление на DBA.

– Стартирането на конфигурации с два сървъра за бази данни и три сървъра за съхранение предоставя 380 налични ядра за обработка на бази данни, 192 ядра за обработка на SQL в сървърите за съхранение, 135 GB/sec пропускателна способност за анализи и 240 TB използваем капацитет за съхранение, отговаряйки на комбинираните нужди от обработка на Oracle Database на много организации.

 

– Независимото 16-кратно мащабиране на сървърите за бази данни и 21-кратното скалиране на ресурсите за съхранение дават възможност на клиентите да приспособяват решенията така, че да отговарят на текущите им нужди и да добавят допълнителни възможности по-късно при промяна на потребностите.

– Високата степен на паралелна обработка, ниската латентност на четене на SQL и пропускателната способност за анализ от до 2880 GB/sec с 40 PB HCC компресирани бази данни позволяват на организациите да изпълняват работни натоварвания за обработка на трансакции, анализ, обучение и други бързо, ефективно и с по-ниски разходи.

– Гъвкавото ценообразуване на абонаментите с онлайн мащабиране на потреблението дава възможност на клиентите да контролират отблизо разходите и да отговорят на пикови изисквания без прекъсване на операциите.

– Oracle Operator Access Control позволява на ИТ екипите на клиента да се справят с притеснения относно дистанционното управление чрез упълномощаване, ограничаване, мониторинг и контрол на цялото дистанционно управление на инфраструктурата.

Локална производителност, мащаб и наличност за Oracle Database

Oracle Exadata Database Machine позволява на клиентите да отговорят на нуждите от нарастване на локалните работни натоварвания с максималната производителност, мащаб и наличност за работни натоварвания за обработка на трансакции, анализ и машинно обучение вътре в базите данни. Чрез консолидиране на работните натоварвания на всички мащаби и критичност на една система клиентите свиват големината на инфраструктурата, от която се нуждаят, намаляват административните операции и понижават разходите.

Функции

– Интегрирано пълнофункционално решение с вградена висока наличност и ежемесечни корекции позволява на ИТ екипите да намалят усилията за управление на системите, като същевременно подобрят сигурността.

– Стартирането на конфигурации с 384 ядра за обработка на бази данни, 192 ядра за обработка на SQL в сървърите за съхранение, 135 GB/sec пропускателна способност за анализи и оптимизирани флаш устройства с капацитет 30,72 TB отговарят на комбинираните нужди от обработка на Oracle Database на много организации.

– Мащабирането до системи с един шкаф или множество шкафове с гъвкав брой сървъри за бази данни и съхранение за един шкаф отговаря на нуждите от консолидация на бази данни на практически всяка организация.

 

– Уникални възможности, като например разтоварване на SQL заявки към сървъри за интелигентно съхранение и автоматично индексиране, позволяват на клиентите да мащабират производителността на приложенията с минимална настройка от DBA.

– Поддръжката за практически всеки тип данни, работно натоварване и стил разработване позволява на разработчиците да се съсредоточат върху инвациите вместо върху интеграцията, като създават нови приложения, управлявани от данни и събития, или като добавят възможности към текущите без необходимост от големи външни възможности.

Пълните възможности на Oracle Exadata Database в Microsoft Azure

Oracle Exadata Database@Azure дава възможност на организациите да изпълняват работни натоварвания, при което те избират, модернизират и правят иновации с услугите на Oracle и Azure и опростяват закупуването и управлението на облачни услуги. Клиентите комбинират услуги на Azure по свой избор с Oracle Autonomous Database и Oracle Exadata Database Service, OCI услуги, които са дълбоко интегрирани и локализирани заедно в центровете за данни на Azure, постигайки висока производителност, мащаб и наличност за своите работни натоварвания в Oracle Database.

Функции

– Най-високото ниво на производителност, мащаб и наличност на Oracle Database чрез използване на инфраструктурата на Oracle Exadata

– Ценообразуване и еднаквост на функциите с OCI, включително Oracle Real Application Clusters

– Простота, сигурност и латентност на една операционна система в Azure, включително федеративна идентификация и управление на достъпа за услуги за бази данни с Microsoft Entra ID

 

– Регистрационни файлове, метрики и събития за услуги на Oracle Database са налични директно в Azure, за да опростят мониторинга и отстраняването на неизправности

– Възможността за закупуване чрез Azure Marketplace с текущите ангажименти на Azure и използване на текущите лицензи за Oracle Database и неограничени лицензионни споразумения

 

Истории на клиенти за облачно и локално разполагане на Exadata

Вижте повече за успехите на клиентите с Exadata
Deutsche Bank внедрява Exadata Cloud@Customer за големи икономии на разходите

„Oracle се вписва в [нашата] стратегия и допълва съществуващия ни път. Ще има приложения, които ще останат в локалния свят, и ние трябва да инвестираме в тяхното опростяване. Компанията изцяло поддържа облачната ни стратегия, както и потреблението на технологията като услуга, и предоставя значителни финансови предимства.“

Бернд Льойкерт
ръководител на „Технологии, данни и иновации“, Deutsche Bank

Guitar Center подобрява производителността с повече от 30% и се радва на по-голяма адаптивност, благодарение на Exadata Database Service

„С OCI и нейната Exadata Database Service можем да управляваме силно свързана, разпределена облачна среда без необходимост от повторно разполагане на платформа на основните ни системи. Подобрихме ефективността на нашите системи и очакваме да можем да реализираме икономии на разходите над 40%, като същевременно предоставяме нови услуги и интерфейси на нашите клиенти.“

Рави Балвада,
CTO, Guitar Center

Samsung SDS създава иновации с 300 системи Oracle Exadata

„Внедрихме близо 300 системи Exadata за нашите клиенти в производството, финансовите услуги, строителството и проектирането, както и услугите в публичния и частния сектор. В унисон с нашата стратегия за цифрови иновации и пътя ни към корпоративния облак вече внедрихме първия Exadata Cloud@Customer в един от нашите центрове за данни и очакваме скоро да разположим Oracle Autonomous Database.“

Д-р У.П. Хонг
CEO, Samsung SDS

FedEx премества системата за приходни сметки в Oracle Cloud и Exadata Database Service

„Радвам се, че взехме решението да преместим екземпляра на Oracle E-Business Suite в OCI. Това е едно от най-добрите решения, в които участвам, за моите 23 години работа във FedEx.“

Раджеш Синг
вицепрезидент на ИТ, FedEx

TIM Brasil внедрява мултиоблачна архитектура с бази данни, изпълнявани в Oracle Exadata Database Service

„Преминаваме важна облачна трансформация, за да подобрим нашите екологични, социални и ръководни практики. С помощта на мултиоблачната стратегия ние сме първият оператор в Бразилия, който премества 100% от работните си натоварвания в облака. Това включва преместване на системата за фактуриране на клиентите, нашите работни натоварвания в CRM и VMware в Oracle Cloud Infrastructure.“

Пиетро Лабриола
CEO, TIM Brasil

LALUX създава иновации и поддържа суверенитет на данните с помощта на Oracle Exadata Cloud@Customer

„Работехме със Solvency II, управление на ИТ чрез облачни насоки, ОРЗД и др. Спазването на тези правила изразходва важна част от бюджета и работното натоварване за сметка на иновационни проекти. Създаването на нова технология обаче, особено свързана с данни, представлява огромна възможност за LALUX като инициатор на иновации.“

Винсент Арнал
ръководител на ИТ, LALUX

Случаи на използване на Exadata

 • Доставяне на облак за бази данни в корпоративни центрове за данни

  Опростяване на частни облаци за бази данни и увеличаване на продуктивността на разработчиците с Exadata Database Service и Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer.

  Прочетете историята на Fibabanka

 • Изпълнение на критични за дейността приложения със скоростта на бизнеса

  Изпълнение на пакетни приложения на Oracle и трети страни по-бързо и с по-ниски разходи с повишена степен на обработка на трансакциите и производителност на отчитане.

  Прочетете историята на Equinix

 • Генериране на нови аналитични данни

  Управлявайте хранилищата за данни по-бързо и получавайте нови аналитични данни с Oracle Exadata локално или в OCI.

  Прочетете историята на Bofrost

 • Консолидиране на бази данни за по-голяма ефективност и по-ниски разходи

  Изпълнявайте автоматизираната Exadata Database Service и изцяло управляваната Autonomous Database в една и съща Oracle Exadata Cloud@Customer, като увеличите ефективността на консолидация и същевременно намалите разходите за управление и потребление.

  Прочетете историята на Talcott Resolution

 • Ускоряване на мултиоблачните архитектури

  Възползвайте се от най-добрите мултиоблаци, като изпълнявате приложения в Microsoft Azure или други облаци и високопроизводителни бази данни в Exadata Cloud Infrastructure в OCI.

  Прочетете историята на Cox Automotive

22 ЮНИ 2023 Г.

Представяне на Exadata Cloud@Customer X10M

Боб Том (Bob Thome), вицепрезидент на „Продуктов мениджмънт за Exadata Cloud@Customer“

Exadata Cloud@Customer X10M предоставя изключителна мащабируемост, производителност и икономии, като ви позволява да изпълнявате повече OLTP трансакции, да правите по-сложни анализи и да обединявате по-големи работни натоварвания. Със 190 използваеми процесорни ядра на един сървър за база данни и 64 ядра на един сървър за съхранение можете да свършите повече работа с по-малко сървъри, което намалява общите ви разходи за абонамент за инфраструктура.

Първи стъпки с решенията Exadata


Връзка с експерт на Oracle

Разберете как решенията Oracle Exadata могат да подпомогнат специфичните ви бизнес нужди.