За съжаление, не можахме да намерим съвпадение за вашето търсене.

Предлагаме да опитате следното, за да намерите това, което търсите:

  • Проверете правописа на Вашата ключова дума за търсене.
  • Използвайте синоними за въведената ключова дума, например опитайте “приложение” вместо “софтуер”.
  • Стартирайте ново търсене.
Връзка с нас Вход в Oracle Cloud

Cloud Security Pricing

Access Governance

Product
Unit price
Unit
Oracle Access Governance for Oracle Identity Manager - User Per Month (First 10000 Users)

User per month
Oracle Access Governance for Oracle Identity Manager- User Per Month (Greater than 10000 Users and less than 50000 users)

User per month
Oracle Access Governance for Oracle Identity Manager - User Per Month (Greater than 50000 Users)

User per month

Core Security

Service Price
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management - Free
Free
Oracle Cloud Infrastructure Audit
Free
Oracle Cloud Infrastructure Bastion
Free
Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection
Free
Cloud Guard
Free
Oracle Threat Intelligence Service
Free
Security Zones
Free
Vulnerability Scanning Service Free
Certificates Free

Oracle Cloud Infrastructure Key Management

Service Unit Price Metric
Oracle Cloud Infrastructure Key Management - Virtual Private Vault
Virtual Private Vault per hour
Oracle Cloud Infrastructure Key Management - Vault
Software protected Keys
Free
HSM protected Keys
(First 20 Key Versions free)
Key Version per month

Network Firewall

Product
Unit price
Unit
Oracle Cloud Infrastructure - Network Firewall Instance - Instance Per Hour

Instance Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure - Network Firewall Data Processing - Gigabyte of Data Processed (First 10240 Gigabyte of Data Processed)

Gigabyte of Data Processed
Oracle Cloud Infrastructure - Network Firewall Data Processing - Gigabyte of Data Processed (Greater than 10240 Gigabyte of Data Processed)

Gigabyte of Data Processed

Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall

Product Price Metric
Instance
Instance Per Month
Requests
1,000,000 Incoming Requests Per Month

CASB - Universal Credit Services

Product Unit Price Metric
Oracle CASB for Discovery

User per month
Oracle CASB for SaaS - Enterprise User

Monitored service user per hour
Oracle CASB for IaaS

Monitored account per hour
Oracle CASB for IaaS - Additional Capacity

Gigabyte data capacity per hour
Oracle CASB for Custom Apps

Oracle CASB for Data Protection, Data Loss Prevention

Monitored service user per hour
Oracle CASB for Data Protection, Data Loss Prevention Retroactive Scan

Gigabyte data capacity per hour

CASB - Non-metered

Product Price Metric Minimum
Oracle CASB for SaaS - Non-metered US$5.00 / month Monitored Service User 100
Oracle CASB for IaaS - Non-metered US$900.00 / month Monitored Account  
Oracle CASB for IaaS - Additional Capacity - Non-metered US$400.00 / month Gigabyte Data Capacity  
Oracle CASB for Custom Apps - Non-metered US$2,500.00 / month Monitored App  
Oracle CASB for Discovery - Non-metered US$2.00 / month Monitored Service User 100
Oracle CASB for Oracle SaaS - Hosted Employee - Non-metered US$1.25 / month Hosted Employee 1000
Oracle CASB for Oracle SaaS - Monitored Service User - Non-metered US$5.00 / month Monitored Service User 50
Oracle CASB for Data Protection - Data Loss Prevention - Non-metered US$2.50 / month Monitored Service User  

Identity Cloud Service - Universal Credit Services

Product Unit Price (User Per Month)
Oracle Identity Cloud Service - Enterprise User
Oracle Identity Cloud Service - Consumer User

OCI Identity and Access Management (OCI IAM)

Product Unit Price (User Per Month) Unit
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management - External User - User Per Month
User Per Month
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management - Oracle Apps Premium - User Per Month
User Per Month
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management - Premium - User Per Month
Uses Per Month
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management - SMS - 1 SMS Message Sent (First 1,000 SMS Message Sent)
1 SMS Message Sent
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management - SMS - 1 SMS Message Sent (Greater than 1,000 SMS Message Sent)
1 SMS Message Sent
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management - Token - Token (First 10,000 Token per month)
Token
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management - Token - Token (Greater than 10,000 Token per month)
Token
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management - Replication - User Per Month
User Per Month