Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Řízení inovací

Moderní finanční výkaznictví
Správná cesta k pružnosti

Swami Natarajan, Senior Director Business Dev & Strategy Leader ve společnosti Oracle @Swami_Oracle


Nakročte k inovacím

Intel

Dosáhnout větší pružnosti pro firmy není nikdy úplně snadné. Pro velké podniky je to často složitý úkol, který vzbuzuje nemalé obavy. Zvlášť když kolem nich rychle rostou mladé firmy, které jako zázrakem dokážou vystihnout každý nový trend, připisují si jeden úspěch za druhým a díky tomu se dostávají na titulní strany novin.

Firmy, jež cítí, že kvůli inovačnímu cyklu založenému na starých, neflexibilních procesech, uvízly na místě, mohou mít dojem, že nesměřují kupředu, ale ke dnu.

A to je problém. Všichni víme, že neustálé inovování může být pro velké, zavedené společnosti uplatňující dlouhodobě stejné procesy, které lze jen obtížně rozčlenit a zjednodušit, opravdu náročné. Většina organizací si uvědomuje, že by měly usilovat o větší pružnost, ale mnoho z nich neví, jak na to v praxi jít.

„Náročné“ ovšem rozhodně neznamená „nemožné“ a v každém podniku se nabízí řada příležitostí k zavedení pružnějšího systému, který umožní zjednodušení a zrychlení provozu. Vyhledávání a využívání příležitostí, které slibují byť i jen drobné vylepšení podnikových procesů, od plánování zdrojů po distribuci produktů a poskytování služeb, může mít v konečném součtu významný efekt.

 Firmy, jež cítí, že kvůli inovačnímu cyklu založenému na starých, neflexibilních procesech, uvízly na místě, mohou mít dojem, že nesměřují kupředu, ale ke dnu. 

První kroky k větší pružnosti firmy musí udělat vedení v zasedací místnosti, lidé, kteří mají přehled a moc zavelet ke změně. To ale platí jen pro první kroky. Inovátoři, kteří dokážou navrhnout účinné změny, v představenstvu často nezasedají. Stále více z nich působí ve finančních odděleních, jež mají ucelenější představu o tom, co se ve společnosti děje.

Velké společnosti mohou být v pokušení hledat inspiraci u menších start-upů, které úspěšně inovují. Jejich postupy ale většinou vzhledem k tomu, jaké systémy používají, nemohou reálně využít ve velkém měřítku. A ani to není nutné. Zaměřit by se měly spíše na to, jak vnést více pružnosti do svých stávajících procesů.

Větší podniky fungují jinak než start-upy, v tom se většina z nás jistě shodne. Proto by také měly jinak usilovat o pružnost způsobem, který odpovídá jejich provoznímu modelu. Přesně na to nedávno upozornil přispěvatel časopisu Forbes Mike Maddock, který společnosti přirovnal k motorům a uvedl, že velké organizace by se neměly snažit vymýšlet zbrusu nové produkty, služby či systémy, které by kvůli jejich často zastaralým procesům nemusely být dostatečně kvalitní, ale měly by se soustředit na ladění a postupné inovace.

 Inovátoři, kteří dokážou navrhnout účinné změny, v představenstvu často nezasedají. Stále více z nich působí ve finančních odděleních.  

Jinými slovy, snažit se postavit pružné procesy a produkty na systému, který pružný není, a doufat, že to přinese úspěch a pokrok, by bylo naivní. Etablované společnosti rozhodně získají víc, pokud do svých procesů tu a tam zavedou element pružnosti a celkového zvýšení pružnosti docílí v delším časovém horizontu.

Jedna ze společností, s nimiž spolupracujeme, měla velmi různorodý platební a nákupní systém, který zdržoval zpracování transakcí. Problém se dotýkal jak samotné společnosti, tak jejích zákazníků. Podrobnější analýzou platebních procesů jsme zjistili, co je možné zjednodušit, a společnosti se díky tomu podařilo zásadně zrychlit poskytování služeb a ušetřit miliony na další investice.

Z dobře zvládnutého řízení inovací mohou profitovat organizace prakticky ze všech oborů, od telekomunikací, přes leteckou dopravu a maloobchodní prodej až po veřejný sektor. Například Spojené arabské emiráty nyní přicházejí s politikou zpřístupňování dat svým občanům, a tak by pro ně mohlo být přínosné, kdyby veřejnost vyzvaly ke sdílení inovativních nápadů, jak zlepšit správu státu.

V leteckém průmyslu, kde jsou stále nižší marže a kde je naprosto klíčové odlišení od konkurence, mají nejlepší předpoklady pro úspěšnou postupnou modernizaci a zachování kontroly nad náklady ty aerolinky, které mají stále nakročeno k inovacím.

Rozvážnější, pozvolnější pojetí inovací společnostem mohou usnadnit také aplikace pro plánování podnikových zdrojů, zejména ty cloudové. Umožní jim totiž takřka v reálném čase sledovat a vyhodnocovat dopad navrhovaných změn, a tím pádem také pracovat stylem „brzkého neúspěchu“, který je dnes při testování nových služeb klíčový. Jistá banka, která využívá naše cloudová řešení ERP, vyzvala všechny své zaměstnance, aby navrhovali možnosti, jak inovovat její provoz. Návrhy vždy vyzkouší v praxi, spočítá náklady a zisky a potom se může rychle rozhodnout, jestli se změnu vyplatí zavést plošně.

V moderním světě musí být pružný každý podnik. Trh se neptá na velikost ani pověst a zákazníci jsou stále přelétavější. A pokud společnosti – ať už malé, nebo velké – neporozumí změnám a nedokážou na ně reagovat, mohou skončit bankrotem.


Blog Oracle Cloud for Finance vám přinášíme ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® a logo Intel jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a/nebo dalších zemích.


Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktovat odborníka společnosti Oracle

Zaregistrujte se podle tématu