Oracle Monetization Cloud

Zpeněžení digitální ekonomiky

Zkraťte dobu dodání na trh u služeb předplatného, podporujte celý zákaznický cyklus a nabízejte širokou škálu funkcí, které zajišťují obchodní modely – od základních opakovaných výnosů po sofistikované služby založené na využívání.

Výhody řešení Oracle Commerce Cloud

Účtování předplatného

  • Vyvíjejte zdroje opakovaných příjmů pro výnosnější zákaznické vztahy
  • Vylepšete retenci zákazníků a nabízejte lepší zkušenost u flexibilních monetizačních modelů
  • Nabídněte inovativní služby předplatného díky sofistikovanému hodnocení a zpracovávání využití napříč libovolnou kombinací měřitelných metrik
  • Rozšiřujte a rozvíjejte své digitální podnikání tak, aby splnilo tržní potřeby i v budoucnu, díky účtování cloudu
  • Rychle nasazujte a upravujte nabídky předplatného pomocí intuitivních samoobslužných funkcí
  • Omezte rizika a čas nutný k uvedení na trh díky modelu účtování cloudu
  • Dopřejte si špičkové zabezpečení, škálovatelnost a provozní jednoduchost, které Oracle Cloud přináší

Související produkty


Začínáme s řešením ERP