Oracle Project Portfolio Management Cloud – finanční řízení projektů

Řiďte finanční stránku projektů

Řiďte finanční stránku projektů

Oracle Project Financials Cloud

Pracujte na projektech s moderním finančním řízením

Zjednodušte a standardizujte finanční řízení projektů pomocí kompletního a integrovaného finančního plánování, stanovování rozpočtů, tvorby předpovědí a zachycování nákladů.

 • Project Financials Cloud – snímek obrazovky 1

  Získejte přehled o finančním řízení projektů z dynamických grafů generovaných z dat v reálném čase.

 • Project Financials Cloud – snímek obrazovky 2

  Usnadněte rozhodování finančního vedení. Kontrolujte a upravujte plány a úkony na základě okamžitých dat z řídicích panelů.

 • Project Financials Cloud – snímek obrazovky 3

  Samostatné monitorování finančního řízení projektů okamžitě upozorňuje manažery na výjimky, což umožňuje rychlou reakci a dodržování plánů i rozpočtů projektů.


Komplexní finanční plánování a správa

Spravujte finanční řízení projektů a rozpočty efektivněji díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní pro zjednodušené, a přesto rozsáhlé finanční plánování a řízení.

 • Získejte přehled o finančním řízení projektů, zdrojích a nákladech v rámci celého životního cyklu projektu
 • Zachyťte a zaúčtujte všechny náklady a závazky
 • Získejte včasný přehled o všech výdajích díky finančnímu plánování
 • Bezproblémově integrujte finanční plánování projektů s řešením Oracle Cloud a aplikacemi třetích stran

Kompletní kontrola bez zadávání do tabulek

Automatizujte procesy finančního plánování a zlepšete správu projektů. Eliminujte různorodé a nesouvislé tabulky.

 • Vytvářejte finanční údaje projektů rychle pomocí připravených šablon
 • Snadno provádějte změny ve finančním plánování jednoduchým přetažením
 • Rychle generujte rozpočty a předpovědi z projektových či finančních plánů.
 • Snadno integrujte finanční řízení projektů s aplikací Microsoft Project

Začínáme


Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu