Oracle Financials Cloud – Financials

Účetnictví podle vašich představ

Účetnictví podle vašich představ

Oracle Financials Cloud

Sebevědomý růst s účetnictvím dvacátého prvního století

Oracle Financials Cloud zvyšuje produktivitu finančního týmu, poskytuje firemním manažerům zjednodušené procesy a umožňuje uživatelům přístup k informacím na základě role na vyžádání.

 • Financials Cloud

  Oracle Financials Cloud umožňuje zobrazit hierarchickou reprezentaci primárních a sekundárních účetních knih. Každá zároveň zobrazuje stav dílčích účetních knih.

 • Financials Cloud

  Vytvářejte vlastní zprávy zvýrazňující finanční data, identifikující trendy a ještě mnohem více.

 • Financials Cloud

  Kontrolujte v reálném čase finanční transakce a procesy spolu s upozorněními na potenciální rizika.

 • Financials Cloud

  Zvýrazněné oblasti ukazují na transakce vyžadující pozornost (čekající sady stvrzenek, výjimky zamknuté schránky, neaplikované stvrzenky a neaplikované dobropisy).

 • Financials Cloud

  Zobrazte snímek faktury i dodavatelské faktury na jedné obrazovce.

Globální růst s jistotou

Toto cloudové řešení finančního řízení vám pomůže expandovat do nových trhů a oblastí s jistotou, že jsou vaše finanční data přesná a v bezpečí.

 • Expandujte do nových trhů s podporou více účetních knih, měn, subjektů a účetních norem
 • Nasaďte více účetních metod (US GAAP, IFRS) v rámci primárních a sekundárních účetních knih
 • Minimalizujte složitost mezipodnikových transakcí, daní a plateb díky automatizaci procesů
 • Minimalizujte chybná či nekonzistentní data a zachovejte flexibilitu díky sdíleným referenčním datům
 • Plňte místní předpisy a nároky na vykazování podle lokalizací pro konkrétní země

Hlavní kniha a výkaznictví

S řešením Oracle Financials Cloud můžete kontrolovat a vynucovat zásady účetnictví a přitom splňovat organizační požadavky na vykazování.

 • Vykazujte informace po svém a získejte účinné řízení s konfigurovatelným účetnictvím
 • Mějte kontrolu nad záznamy a zprávami:
  30 konfigurovatelných segmentů pro každý účtový rozvrh;
 • zjednodušené zpracování nevyrovnaných deníků s více vyrovnávacími segmenty;
 • vykazování s jistotou díky samoobslužnému mobilnímu přístupu k informacím v reálném čase;
 • konsolidace poboček po celém světě za použití měn výkaznictví a přenosu zůstatků hlavní knihy.

Intuitivní a interaktivní přehled

Najděte zásadní informace a získejte jasnou představu na první pohled. K dispozici je také podrobnější analýza.

 • Mějte přehled o finančních výjimkách díky interaktivním informačním prvkům
 • Analyzujte zůstatky hlavní účetní knihy podle různých dimenzí pomocí aplikací Oracle Essbase a Oracle Hyperion Smart View for Office
 • Nechejte si posílat upozornění, když zůstatky na účtech překročí nastavené limity
 • Rozhodujte na základě informací dostupných v reálném čase

Nejlepší postupy

Zjednodušte finanční operace a akcelerujte zpracování transakcí pomocí řešení optimalizovaných pro váš způsob podnikání.

 • Zvyšte rychlost a přesnost uzávěrek období díky intuitivním řídicím panelům a sledování uzávěrky
 • Zjednodušte zápis pohledávek a závazků do sesouhlasení hlavní knihy pomocí automatické identifikace výjimek
 • Automatizujte použití hotovostních stvrzenek a spravujte výjimky pomocí nástroje SmartReceipts
 • Spravujte likviditu a hotovostní potřeby v rámci umísťování a předvídání řízení hotovosti
 • Řiďte výdaje pomocí funkcí Budgetary Control a Encumbrance Accounting

Moderní digitální procesy

Přepracujte firemní procesy za použití digitálních technologií pro nativní mobilní komunikaci, sociální spolupráci a zpracování obrazu.

 • Eliminujte chyby týkající se závazků díky skenování faktur, optickému rozpoznávání znaků (OCR) a inteligentnímu rozpoznávání dokumentů
 • Eliminujte ruční zadávání výdajů a schvalujte výdaje odkudkoli pomocí mobilních řešení
 • Rychle zadávejte výdaje i na cestách pomocí mobilního zařízení
 • Podporujte odpovědnost a produktivitu pomocí spolupráce na transakcích i zprávách
 • Přistupujte k finančním datům kdekoli a kdykoli prostřednictvím střediska výkaznictví optimalizovaného pro tablety


Začínáme


Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu