Oracle Financials Cloud—Revenue Management

ERP Cloud Solutions

The page has been removed.

Oracle Revenue Management Cloud

Zajistěte soulad s metodami ASC 606 a IFRS 15

Zrychlete přechod na nový standard rozpoznání obratu. Získejte kontrolu nad všemi složitými aspekty tohoto standardu, snižte riziko nesouladu s předpisy a zautomatizujte hodnocení a rozpoznání závazků k plnění při účetním zpracování smluv.

 • Důsledně uplatňujte konfigurovatelná pravidla v zákaznických smlouvách a závazcích k plnění.

 • Zajistěte soulad s novým účetním standardem – pečlivě zaznamenávejte transakce zákaznických prodejních smluv do hlavní knihy.

 • Zvýrazněné pracovní prostory zobrazují smlouvy, kterým je potřeba věnovat pozornost.


Zrychlete přechod na nový standard

Spravujte a zautomatizujte přechod své firmy na nový standard. Zrevidujte počáteční finanční rozvahu stávajících smluv a zpracujte nové smlouvy pomocí pravidel, která nastavíte.

 • Data o prodeji importujte jednou, vytvářejte a používejte vlastní pravidla softwaru pro rozpoznání obratu a pak exportujte výsledky do aplikace Essbase (nebo podobného nástroje).
 • Srovnejte iterace v aplikaci Essbase (nebo podobném nástroji) a také se svým aktuálním účetnictvím.
 • Zachovejte celistvé účetnictví v souladu se starým standardem a publikujte iterace do alternativní sekundární účetní knihy.
 • Analyzujte soulad s předpisy pomocí hypotetických scénářů.
 • Ke dni, kdy standard vstoupí v platnost, můžete přesměrovat dílčí účetní knihu závazků k plnění do primární účetní knihy.

Získejte přehled v reálném čase

Kontrolujte životní cyklus závazků k plnění od prodejních objednávek po generování obratu a řešte jejich prodlení automatickým uplatňováním základního principu a jeho pěti kroků, a to bez ohledu na svůj obor.

 • Kontrolou smluv a závazků k plnění s výjimkami můžete rychleji rozpoznat obrat.
 • Identifikujte smlouvy z několika zdrojů a proveďte jejich seskupení do jedné účetní smlouvy.
 • Identifikujte správně různé závazky k plnění jako body v čase nebo v jeho průběhu jako implicitní či explicitní nebo jako závazky bez přidělení.
 • Díky integraci tabulek můžete efektivně odeslat soubor se samostatnými nebo odhadovanými prodejními cenami.
 • Vypočítejte samostatné prodejní ceny na základě samostatných historických transakcí a konfigurovatelných pravidel.
 • Získejte přehled pomocí auditu životního cyklu rozpoznání obratu.

Zajistěte soulad s novým standardem

Ujistěte zainteresované strany, že vaše společnost dodržuje standardy ASC 606 a IFRS 15. Získejte jistotu, že transakce zákaznických prodejních smluv se správně zaznamenávají do hlavní účetní knihy.

 • Pomocí konfigurovatelných pravidel pro zaznamenávání smluvních aktiv a pasiv můžete při uzavírání smluv přesně identifikovat závazky k plnění.
 • Zajistěte správné ohodnocení závazků k plnění pomocí souvisejících samostatných prodejních cen.
 • Pomocí pravidel pro bod v čase nebo pro delší časová období můžete zaznamenávat rostoucí závazky k plnění a rozpoznat obrat, který následuje po splnění závazků k plnění.
 • Zjednodušte zaznamenávání slev ve finanční rozvaze.
 • Díky automatické synchronizaci budete mít kontrolu nad rozpoznáním obratu a účtovacími cykly.

Integrovaný software pro rozpoznání obratu

Využijte komplexního procesu rozpoznání obratu díky integraci do svého stávajícího systému ERP a systémů pro prodejní data od třetích stran.

 • Pomocí spolehlivé integrace aplikací třetích stran snadno sjednotíte data o prodeji z několika zdrojů a systémů.
 • Zrychlete přechod na nový standard rozpoznání obratu pomocí předem zajištěné integrace do sady Oracle E-Business Suite.
 • Zjednodušte finanční procesy – nasaďte Oracle Revenue Management Cloud jako nedílnou součást implementace řešení Oracle Financials Cloud.

Začínáme


Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu