Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Oslavte své hvězdy HR

Cena Oracle HCM Cloud Rubies Awards označuje průkopníky HR, kteří přispěli významným způsobem k podnikání pomocí řešení Oracle HCM Cloud.

Tento program globálních odměn je otevřený všem organizacím, které používají řešení Oracle HCM Cloud. HR profesionálové, kteří používají Oracle HCM Cloud, mohou nominovat své partnerské zákazníky, kolegy – nebo dokonce sami sebe. Jedná se o ocenění zástupců HR talentů za svoji inovaci a vizi, která jim umožnila odhalit potenciál budoucích lidských zdrojů.

 

 

M&A Matrimony

Fúze a akvizice mohou hrát zásadní roli ve vaší schopnosti udržet špičkové talenty. Toto ocenění uznává firmy, které používají řešení Oracle HCM Cloud během významné fúze nebo akvizice. Povězte nám, jak vám Oracle HCM Cloud pomáhá v následujících oblastech:

 • Minimalizace narušení HR a dalších operací
 • Propojení více pracovních sil pomocí jediného řešení HCM
 • Zlepšení prostředí HR pro všechny zúčastněné
 • Minimalizace ztrát talentu a zlepšení udržení

Diamonds in the Data

Díky HR analytice se otevírá nový pohled na pracovní sílu. Rádi bychom slyšeli, jak vám pomáhají vestavěné analytické prvky řešení Oracle HCM Cloud při identifikaci nových datových statistik, které pomohly vašemu týmu zlepšit správu talentů, udržení a plánování pracovních sil. Toto ocenění uznává organizaci, která využívá analytické služby Oracle HCM Cloud k odhalení nových datových závislostí a využila je ke zlepšení správy talentů.

Zvláště nás zajímá, jak postupujete v těchto oblastech:

 • Vytváření personalizovaných HR zpráv, které převádí data na praktické podnikové údaje
 • Snížení rizika ztráty kritických talentů
 • Zlepšení rozhodování a soutěžení na dnešním trhu talentů

Express Lane

Dosáhli jste rychlého nasazení řešení Oracle HCM Cloud? Cena Express Lane Award oceňuje společnosti, které začaly v co nejkratší době využívat výhody řešení Oracle HCM Cloud.

Rádi bychom slyšeli, jak vám pomohl dobře připravený plán a rozdělení povinností k rychlému dosažení smysluplných výsledků s řešením Oracle HCM Cloud v řádu týdnů, ne měsíců.

Dynamic Duo nebo Triumphant Trio

Toto ocenění uznává týmy, které získaly výjimečné výsledky při integraci dvou nebo tří různých řešení Oracle Cloud.

Uskutečnili jste integraci řešení Oracle HCM Cloud s jinými řešeními Oracle Cloud a dosáhli větších výsledků? Dej nám vědět. Toto ocenění se uděluje za transformační dopad a celopodnikovou hodnotu, kterou podniky získávají pomocí řešení Oracle HCM Cloud s jedním nebo dvěma dalšími řešeními Oracle Cloud. To může zahrnovat mimo jiné následující:

 • Zlepšení rozpočtu a optimalizace výdajů
 • Co největší využití společenského vhledu, korelace výkonnosti zaměstnanců s náladami zákazníků pomocí řešení Oracle Service Cloud CRM
 • Optimalizace plánování, hlášení a prognózování pomocí řešení Oracle Enterprise Performance Management Cloud a Oracle Enterprise Resource Management Cloud

It’s a Mobile World

Mohou vaši zaměstnanci provádět úkoly v oblasti HR na svých smartphonech nebo tabletech? Úkoly, které dříve nešly provést – například ucházet se o zaměstnání? Toto ocenění uznává podnik, který využívá mobilních funkcí Oracle HCM Cloud, aby zaměstnancům umožnil přístup k obsahu a službám v oblasti HR, kdykoliv je potřebují.

Zvláště nás zajímá, jak vám řešení Oracle HCM Cloud pomohlo změnit způsob, jakým lidé používají mobilní zařízení k interakci s HR. To může zahrnovat například na následující:

 • Rozvoj inovačního procesu náboru, který umožní uchazečům odesílat informace z mobilního zařízení
 • Zrychlení procesů a zlepšení samoobslužných funkcí v personální oblasti
 • Zlepšení mobilního prostředí HR pro zaměstnance a manažery
 • Eliminace časově náročných nebo papírových procesů
 • Zvýšená produktivita z nových mobilních funkcí, jako jsou mobilní časové výkazy, zpracování směn nebo automatizované sledování návštěvnosti

Keep It In the Family

Toto ocenění je určeno těm, kteří si dokážou nejlépe udržet zaměstnance. Týmům, které využívají řešení Oracle HCM Cloud k udržení nejlepších talentů tím, že řídí interní mobilitu, kariérní rozvoj a plánování nástupnictví. Řekněte nám, jak vám řešení Oracle HCM Cloud pomohlo zaměstnat a udržet kvalitní pracovníky. Zvláště nás zajímá, jak jste je využili v následujících bodech:

 • Výrazné zvýšení míry udržení nově zaměstnaných pracovníků
 • Identifikace ohrožených zaměstnanců a uskutečnění kroků k jejich udržení
 • Zlepšená nabídka možností rozvoje a odměňování za účelem udržení klíčových zaměstnanců
 • Zvýšení vnitřní mobility u všech typů zaměstnanců
 • Zlepšení strategií rozvoje a identifikace oblastí, ve kterých může být rozvoj nejlépe realizován
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců a obraťte potenciální ztrátu talentů v hodnotné zaměstnance, kteří zůstanou
 • Zlepšení počtu, kvality a dostupnosti vnitřních příležitostí

Empowered by Design

Dokázali jste přimět své zaměstnance, aby vyjádřili svůj názor a poté využít získané informace k implementaci řešení Oracle HCM Cloud? Toto ocenění se uděluje týmům, které umožnily zaměstnancům sdělovat své potřeby a přání a které založily svůj návrh implementace řešení Oracle HCM Cloud na základě takto získaných informací.

Zajímají nás, jakým způsobem jste umožnili zaměstnancům přispět k implementaci řešení Oracle HCM Cloud. Zajímá nás, jak jste postupovali v těchto bodech:

 • Podpora zapojení zaměstnanců
 • Podpora snadného použití
 • Zvýšení míry osvojení
 • Vytvoření komunikačních kanálů pro podněty a zpětnou vazbu od zaměstnanců

Productive Powerhouse

Přináší zjednodušování procesů a zvýšení efektivity nadšení ve vašich týmech? Toto ocenění bude náležet podniku, který využíval řešení Oracle HCM Cloud ke zvýšení produktivity a nárůstu efektivity.

Sdělte nám, jak jste dokázali zvýšit hodnotu prostřednictvím zrychlení a lepší agility tradičních a těžkopádných procesů díky implementaci řešení Oracle HCM Cloud. K odvozeným hodnotám patří například:

 • Úspora času
 • Změna papírových procesů na digitální
 • Odstraňování nesourodých systémů a přesun na jednu platformu

Bottom-Line Bonanza

Dosáhla vaše implementace řešení Oracle HCM Cloud významného dopadu na konečný výsledek vaší společnosti? Toto ocenění se uděluje za takový výsledek.

Řekněte nám, jak se vašemu týmu podařilo dosáhnout zvýšení celkové hodnoty pro společnost pomocí řešení Oracle HCM Cloud. K odvozeným hodnotám patří například:

 • Úspora nákladů
 • Snížení počtu zaměstnanců
 • Omezení při využití jiných systémů

Knowledge Is Power

Toto ocenění se uděluje společnosti, která používala řešení Oracle HCM Cloud k vytvoření inovativních vzdělávacích programů pro své HR systémy.

Sdělte nám, jaké možnosti jste dali svým zaměstnancům. Chtěli bychom se dozvědět o některých účinných vzdělávacích nástrojích a systému, který jste použili při školení pracovníků, a jak vaše vzdělávací úsilí zvyšuje míru osvojení a zlepšuje zkušenosti uživatelů.

Vytvářejte již dnes budoucnost s řešením Oracle HCM Cloud

Podívejte se, jak Oracle HCM Cloud rozšiřuje lidské schopnosti pomocí adaptivní inteligence, aby připravil vaši pracovní sílu na budoucnost. Získejte jen tolik informací, kolik potřebujete k dokončení práce, a zvyšujte produktivitu organizace.