Řešení Oracle HCM – HR Analytics

Globální personalistika

Vylepšete operativu a zvyšte flexibilitu pomocí jediné globální instance systému vyhovující obecným principům personalistiky při současném souladu s místními pravidly a předpisy v různých zemích.

Analytika personalistiky

 • Získejte potřebné informace pomocí řídicích panelů a upozornění.

 • Čiňte lepší provozní rozhodnutí na základě analýzy v reálném čase.

 • Analyzujte v reálném čase data o talentech, abyste mohli činit chytřejší a rychlejší rozhodnutí, která zajistí zvýšení výkonu a produktivity.

 • Tvořte přehledné a interaktivní zprávy a publikujte je pro více uživatelů.

 

Podpora rozhodování

 • Optimalizujte rozhodování – všem uživatelům poskytněte vhodné strategické informace.
 • Využijte integrované analytiky v rámci personalistického systému.
 • Inovujte s pokročilou prediktivní analytikou, která umožňuje plánovat, zajišťovat soulad, řídit a modelovat.
 • Analyzujte data z několika procesů HCM a dalších aplikací.
 • Relevantní a kontextový přehled o podniku je propojen s prováděnými transakcemi.
Úspěchy zákazníků
Firmy využívají svých stávajících investic
KONZISTENCE DAT

Chiro One, Herbalife, Sako, Newfield Exploration, Masdar, CUBIS, KOJ a American Career College bez problému integrují aplikace Oracle HCM Cloud. (3:24)

Úspěchy zákazníků
Masdar získává přehled o každém oddělení
PŘEHLEDNOST

Společnost Masdar úspěšně řídí svou různorodou pracovní sílu po celém světě pomocí jednotného, mobilního a globálního řešení HCM. (4:12)

Související informace

 • Moderní personalistika
  Podívejte se, jak Larry Ellison popisuje způsob, jakým se řešení Oracle HCM zaměřuje na talenty, sociální vazby, spolupráci, hlubší porozumění, mobilní technologie a zapojení zaměstnanců.
 • Systém HRMS v cloudu
  Přesuňte systém řízení lidských zdrojů do cloudu, zvyšte efektivitu práce a zlepšete poskytování služeb.
 • Odměňování zaměstnanců
  Zaujměte a udržte talenty prostřednictvím kompenzací, zvyšte provozní efektivitu a získejte flexibilitu k řešení jednoduchých i složitých potřeb organizace.
 • Program Customer 2 Cloud
  Odstraňte překážky uplatnění cloudových řešení, modernizujte systém HRMS a získejte veškeré výhody cloudu podle svých potřeb.
 • Výzvy pro personalistiku
  Odstraňte omezení spojená s řízením pracovních sil pomocí mobilní a uživatelsky přívětivé platformy, která podněcuje k odpovědnému jednání a dodržování předpisů.
 • Oracle Cloud
  Prozkoumejte nejkomplexnější portfolio cloudových řešení pro potřeby vašeho podnikání, infrastruktury IT a rozvoje.

Začínáme