Řešení Oracle HCM – HR Optimization

Globální personalistika

Vylepšete operativu a zvyšte flexibilitu pomocí jediné globální instance systému vyhovující obecným principům personalistiky při současném souladu s místními pravidly a předpisy v různých zemích.

Optimalizace personalistiky

 • Plánujte, modelujte a realizujte změny v organizaci, jako jsou pracovní reorganizace nebo jiné hromadné změny pracovníků, pomocí intuitivního řešení pro modelování pracovní síly.

 • Řiďte reorganizace efektivním způsobem, a to využitím dat o pracovní síle v reálném čase a business intelligence k modelování a posuzování možných dopadů a přípravě na ně.

 • Předvídejte výkonnost a riziko odchodu jednotlivců i týmů pomocí tabulky předpovědí o 9 částech.

 • Zvyšujte výkonnost a snižujte riziko odchodů pomocí modelování.

 

Zlepšete své rozhodování o talentech.

 • Zlepšete předvídání výkonnosti jednotlivců a týmů.
 • Zareagujte, než bude pozdě, a udržte si nejlepší pracovníky, u kterých hrozí, že odejdou.
 • Reagujte prostřednictvím modelování možného vývoje a zabraňte tak odchodům.
 • Podpořte složité přesuny v rámci organizace pomocí snadno použitelného nástroje a schvalovacího systému.
 • Připravujte se na dopady změn v organizaci pomocí modelování a posuzování.
Úspěchy zákazníků
Firmy využívají svých stávajících investic
KONZISTENCE DAT

Chiro One, Herbalife, Sako, Newfield Exploration, Masdar, CUBIS, KOJ a American Career College bez problému integrují aplikace Oracle HCM Cloud. (3:24)

Úspěchy zákazníků
Masdar získává přehled o každém oddělení
GLOBÁLNÍ PRACOVNÍ SÍLA

Společnost Masdar úspěšně řídí svou různorodou pracovní sílu po celém světě pomocí jednotného, mobilního a globálního řešení HCM. (4:12)

Související informace

 • Moderní personalistika
  Podívejte se, jak Larry Ellison popisuje způsob, jakým se řešení Oracle HCM zaměřuje na talenty, sociální vazby, spolupráci, hlubší porozumění, mobilní technologie a zapojení zaměstnanců.
 • Systém HRMS v cloudu
  Přesuňte systém řízení lidských zdrojů do cloudu, zvyšte efektivitu práce a zlepšete poskytování služeb.
 • Odměňování zaměstnanců
  Zaujměte a udržte talenty prostřednictvím kompenzací, zvyšte provozní efektivitu a získejte flexibilitu k řešení jednoduchých i složitých potřeb organizace.
 • Program Customer 2 Cloud
  Odstraňte překážky uplatnění cloudových řešení, modernizujte systém HRMS a získejte veškeré výhody cloudu podle svých potřeb.
 • Výzvy pro personalistiku
  Odstraňte omezení spojená s řízením pracovních sil pomocí mobilní a uživatelsky přívětivé platformy, která podněcuje k odpovědnému jednání a dodržování předpisů.
 • Oracle Cloud
  Prozkoumejte nejkomplexnější portfolio cloudových řešení pro potřeby vašeho podnikání, infrastruktury IT a rozvoje.

Začínáme