Řešení Oracle HCM – možnosti řešení HR Optimization

Řešení Global Human Resources

Zlepšete úroveň provozu a zvyšte pružnost pomocí jediné globální instance vyhovující obecným postupům lidských zdrojů při současném souladu s místními pravidly a postupy v různých zemích.

Řešení HR Optimization

Předvídejte výkonnost jednotlivých talentů a týmů. Nechte se informovat o potenciálních odchodech. Plánujte, modelujte a realizujte změny v organizaci rychleji a s větší jistotou. Podporujte a optimalizujte organizační modely ve velkém měřítku. Předvídejte výsledky s vyšší přesností a zlepšete tak své rozhodovací schopnosti.

Systém Workforce Predictions

Systém Workforce Predictions

  • Snadno kontrolujte talenty pomocí tabulky o n částech a uskutečňujte okamžitá provozní rozhodnutí.
  • Využijte relevantní a kontextovou analytiku, která je integrována v celém řešení.
  • Provádějte modelování možného vývoje pomocí více než 100 uživatelsky nastavitelných atributů.
Systém Workforce Modeling

Systém Workforce Modeling

  • Optimalizujte pracovní prostředí v organizaci a zajistěte tak maximální produktivitu zaměstnanců.
  • Využijte nabyté informace a posuzujte různé faktory mající vliv na změny.
  • Zjišťujte efektivitu změn v přidělení pracovníků v rámci organizace.

Začínáme