Řešení Oracle HCM — zdroje o systému HR Optimization

Systém Global Human Resources

Zlepšete úroveň provozu a zvyšte pružnost pomocí jediné globální instance vyhovující obecným postupům lidských zdrojů při současném souladu s místními pravidly a postupy v různých zemích.

Lidské zdroje

Začínáme