Řešení Oracle HCM – systém Career and Succession

Systém Talent Management

Společensky orientovaná a datově obsáhlá sada softwaru pro snadné hledání, nábor, rozvoj, udržování a správu těch nejlepších talentů.

Systém Career and Succession

 • Umožněte svým zaměstnancům kariérní rozvoj a vytvářejte nástupnické plány během schůzek zaměřených na hodnocení talentů.

 • Srovnávejte dovednosti a kvalifikace zaměstnanců s požadavky aktuálních a budoucích pracovních rolí.

 • Získejte lepší informace o talentech pomocí interaktivního řídicího panelu hodnocení talentů.

 • Pěstujte si velkou zásobu talentovaných výkonných pracovníků pro nejdůležitější úkoly.

 

Identifikujte, rozvíjejte a udržte ty nejtalentovanější

 • Identifikujte talenty s velkým potenciálem, ale i talenty s velkým rizikem odchodu.
 • Zajistěte připravenost nejlepších talentů pro budoucí vedení a klíčové role.
 • Podpořte vyšší angažovanost pracovní síly a zvyšte produktivitu řízením kariérní dráhy zaměstnanců.
 • Získejte dokonalý přehled o talentech pomocí bohatých profilů s vlastním obsahem a neformálními nestrukturovanými daty.
Úspěchy zákazníků
Společnost Kamal Osman Jamjoom snižuje náklady
ZÁKAZNICKÉ VIDEO

Skupina Kamal Osman Jamjoom Group sleduje výkonnostní oceňování v reálném čase pomocí řešení Oracle HCM Cloud s výrazně nižšími náklady. (2:51)

Úspěchy zákazníků
Řízení a udržování klíčových talentů
JEDNOTNÁ SPRÁVA TALENTŮ

Podívejte se, jak řešení Oracle HCM Cloud umožňuje zaměstnancům snadno porozumět principům individuálních cílů a výkonnosti a podporuje plány rozvoje při hodnocení výkonnosti. (2:36)

Úspěchy zákazníků
Identifikace potenciálních lídrů
Správné investice do talentů znamenají také správné obchodní investice. Tento stručný dokument se zaměřuje na pět nejlepších postupů, jak rozpoznat potenciální vedoucí pracovníky.
Úspěchy zákazníků
American Career College vylepšuje hodnocení talentů
ZÁKAZNICKÉ VIDEO

Vysoká škola American Career College používá řešení Oracle HCM Cloud k získávání, podpoře a rozvoji pracovní síly v organizaci. (6:00)

Související informace

 • Moderní Talent Management
  Podívejte se, jak Larry Ellison popisuje způsob, jakým se řešení Oracle HCM zaměřuje na talenty, sociální vazby, spolupráci, přehled, mobilní technologie a zapojení zaměstnanců.
 • Program Customer 2 Cloud
  Odstraňte překážky uplatnění cloudových řešení, modernizujte systém HRMS a získejte veškeré výhody cloudu podle svých potřeb.
 • Blog Oracle HCM
  Poznejte, proč se moderní talent management stal pro organizace klíčovou strategickou činností a jak společnost Oracle tyto činnosti zdokonalila.
 • Big Data ve společnosti Oracle
  Změňte data na informace, abyste lépe pochopili vaše nejlepší talenty a dokázali jejich potenciál využít.

Začínáme