Řešení Oracle HCM – systém Performance Management

Systém Talent Management

Společensky orientovaná a datově obsáhlá sada softwaru pro snadné hledání, nábor, rozvoj, udržování a správu těch nejlepších talentů.

Systém Performance Management

 • Slaďte cíle zaměstnanců s cíli firmy.

 • Prohlížejte a aktualizujte cíle odkudkoli pomocí tabletu nebo chytrého telefonu.

 • Snadno prohlížejte své poslední hodnocení výkonnosti s komentáři manažerů a také vlastní historii výkonnosti.

 • Sledujte výkonnost a stav plnění cílů u celé organizace, abyste věděli, kde je třeba zakročit.

Hodnoťte efektivně

 • Poznejte, kdo jsou vaši nejlepší pracovníci a kde je třeba ve vaší firmě zasáhnout.
 • Poskytněte vedoucím pracovníkům cenný přehled pro potřeby sledování výkonnosti zaměstnanců a zajištění souladu se strategickými cíli organizace.
 • Využijte flexibilní řešení s podporou různých procesů na základě vašich jedinečných potřeb.
 • Odměňujte pracovní výkonnost odpovídajícím způsobem pomocí integrovaného řešení pro kompenzace.
Úspěchy zákazníků
KOJ rozvíjí talenty pro podporu růstu
ZÁKAZNICKÉ VIDEO

Řešení Oracle HCM Cloud umožňuje společnosti KOJ rozpoznávat a vychovávat talenty ve vlastní organizaci. (2:51)

Úspěchy zákazníků
Řízení a udržování klíčových talentů
JEDNOTNÁ SPRÁVA TALENTŮ

Podívejte se, jak řešení Oracle HCM Cloud umožňuje zaměstnancům snadno porozumět principům individuálních cílů a výkonnosti a podporuje plány rozvoje při hodnocení výkonnosti. (2:36)

Úspěchy zákazníků
Společnost Newfield Exploration propojuje individuální cíle se strategií
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI

Společnost Newfield Exploration slaďuje cíle zaměstnanců se strategickými iniciativami a dosahuje tím vyšší angažovanosti, zlepšení komunikace a vyšší produktivity. (5:45)

Úspěchy zákazníků
American Career College vylepšuje hodnocení talentů
ZÁKAZNICKÉ VIDEO

Vysoká škola American Career College používá řešení Oracle HCM Cloud k získávání, podpoře a rozvoji pracovní síly v organizaci. (6:00)

Související informace

 • Moderní Talent Management
  Podívejte se, jak Larry Ellison popisuje způsob, jakým se řešení Oracle HCM zaměřuje na talenty, sociální vazby, spolupráci, přehled, mobilní technologie a zapojení zaměstnanců.
 • Program Customer 2 Cloud
  Odstraňte překážky uplatnění cloudových řešení, modernizujte systém HRMS a získejte veškeré výhody cloudu podle svých potřeb.
 • Blog Oracle HCM
  Poznejte, proč se moderní talent management stal pro organizace klíčovou strategickou činností a jak společnost Oracle tyto činnosti zdokonalila.
 • Big Data ve společnosti Oracle
  Změňte data na informace, abyste lépe pochopili vaše nejlepší talenty a dokázali jejich potenciál využít.

Začínáme