Řešení Oracle HCM — možnosti systému Time and Labor

Systém Workforce Management

Optimalizujte své procesy řízení globální pracovní síly, efektivně spravujte projekty, čas a práci, volno a absence a zdokonalujte výkonnost zaměstnanců a celkového provozu.

Systém Time and Labor

Zvyšte přesnost informací o čase pomocí komplexního a snadno použitelného systému pro správu záznamů času. Vytvářejte rozličné typy docházkových lístků podle různých potřeb pracovníků po celém světě. Prohlížejte, počítejte a kontrolujte placenou pracovní dobu v reálném čase a zajistěte tak soulad.

Systém Availability and Work Schedules

Systém Availability and Work Schedules

  • Zveřejněte pracovní rozpisy na viditelném místě a zlepšete tak komunikaci.
  • Snižte dopad plánovaných a neplánovaných absencí.
  • Zjišťujte dopad státních svátků a plánovaných absencí na dostupnost pracovníků.
Systém Time and Labor

Systém Time and Labor

  • Účinně spravujte a zaznamenávejte čas pomocí flexibilního systému založeného na pravidlech.
  • Konfigurujte pravidla pro časové záznamy a jejich ověření podle konkrétních potřeb firmy.
  • Umožněte rychlé a snadné zadávání časů a odevzdávání záznamů, abyste snížili náklady spojené s chybami.

Začínáme