Řešení Oracle HCM – systém Payroll

Systém Workforce Rewards

Zaujměte talentované pracovníky a udržte si je pomocí různých odměn. Získejte flexibilitu pro řešení jednoduchých i složitých potřeb organizace.

Systém Payroll

 • Prohlížejte důležité mzdové statistiky a svá schválení na jednom místě.

 • Zlepšete rozhodování pomocí integrované analytiky výplat.

 • Prohlížejte výplatní pásky v libovolném zařízení, kdekoli a kdykoli.

 • Prohlížejte informace o srážkových daních – stačí jedno kliknutí.

Bezchybnost a efektivita

 • Zajistěte, že celá vaše organizace obdrží výplatu včas.
 • Přesně zpracovávejte mzdy pro Kanadu, Čínu, Kuvajt, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Velkou Británii a USA.
 • Dodržujte zákonné předpisy a zajistěte soulad mezd zaměstnanců s globálními i místními pravidly pro zdanění.
 • Umožněte zaměstnancům uchovávat si informace o zúčtování mezd a prohlížet své výplatní pásky.
 • Využijte sadu Business Suite pro obecnou integraci výplat, která odesílá informace externím zpracovatelům výplat.
Úspěchy zákazníků
Jak společnost eVerge efektivně vyplácí mzdy
SPRÁVA VÝPLAT V CLOUDU

Podívejte se, jak společnost eVerge prostřednictvím integrovaného a globálního řešení pro zúčtování mezd efektivně řídí a odměňuje svou pracovní sílu na základě globálních a místních mzdových pravidel. (2:35)

Úspěchy zákazníků
Skupina Westfield transformuje zpracování výplat
GLOBÁLNÍ SPRÁVA VÝPLAT

Skupina Westfield Group zvolila řešení Oracle PeopleSoft HCM pro jeho globální a integrovaný personalistický systém. Skupina Westfield také zamýšlí upgrade na verzi 9.2. (2:27)

Související informace

 • Moderní personalistika
  Podívejte se, jak Larry Ellison popisuje způsob, jakým se řešení Oracle HCM zaměřuje na talenty, sociální vazby, spolupráci, hlubší porozumění, mobilní technologie a zapojení zaměstnanců.
 • Systém HRMS v cloudu
  Přesuňte systém řízení lidských zdrojů do cloudu, zvyšte efektivitu práce a zlepšete poskytování služeb.
 • Globální personalistika
  Zlepšete úroveň provozu a zvyšte globální pružnost pomocí jediné globální instance vyhovující obecným postupům personalistiky a v souladu s místními pravidly a postupy.
 • Program Customer 2 Cloud
  Odstraňte překážky uplatnění cloudových řešení, modernizujte systém HRMS a získejte veškeré výhody cloudu podle svých potřeb.
 • Výzvy pro personalistiku
  Odstraňte omezení spojená s řízením pracovních sil pomocí mobilní a uživatelsky přívětivé platformy, která podněcuje k odpovědnému jednání a dodržování předpisů.
 • Jednotné řešení HCM a ERP
  Čím dál více vedoucích pracovníků finančních oddělení a oddělení personalistiky přechází na jednotná cloudová řešení ve snaze získat přehled o vlastní organizaci v reálném čase.

Začínáme