Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Produkty JD Edwards World

Splňte si nejvyšší požadavky na podnikové aplikace díky našemu řešení s nízkou celkovou cenou vlastnictví, které je určeno pro práci na IBM Power Systems.

Finanční řízení

Sestavené tak, aby překonalo finanční očekávání zúčastněných stran a vytvářelo včasné, smysluplné a použitelné informace.

Accounts Payable

Poskytuje komplexní přehled o peněžních tocích a současně umožňuje zefektivnit proces závazků.

Accounts Receivable

Umožňuje rychle a automaticky zpracovávat komplexní transakce, minimalizuje potřebu ručního zpracování, zlepšuje vztahy se zákazníky a zlepšuje schopnost organizace reagovat na problémy spojené s úvěry a sbírkami.

General Ledger

Flexibilní základ pro vaše finanční operace, který zjednodušuje procesy a umožňuje rychle reagovat na změny.

Expense Management

Pořiďte si správu karet a cestovních výdajů pro efektivnější řízení všech typů transakcí a jedinečného schvalování vyžadovaného jednotlivými systémy.

Fixed Assets

Sledování aktiv pro kritické finanční a výkazní potřeby, které umožňuje vytvářet zprávy o dlouhodobém majetku, udržovat požadavky na nákup aktiv, slučovat majetek a udržovat daňové informace.

Řízení lidských zdrojů

Zjednodušuje klíčové administrativní úkony při řízení pracovní síly, což vám umožní zlepšit přesnost dat, snižovat náklady a provádět kritická obchodní rozhodnutí.

Human Resources Management

Zjednodušuje administrativní úkony a poskytuje nástroje k aktivnější implementaci plánování pracovních sil, pro dohled na rozvoj zaměstnanců, správu výhod a sledování výdajů na zaměstnance. Flexibilní nástroje k vytváření přehledů vám pomáhají sledovat – a korigovat – trendy zaměstnanosti.

Canadian Payroll

Automatizujte komplexní procesy, jako je výpočet a vykazování pojištění zaměstnanců. Více mzdových kalendářů a frekvencí umožňuje zvolit, jak často se zpracovávají mzdy.

U.S. Payroll

Zajistěte efektivnější mzdovou agendu. Výkonná, ale flexibilní mzdová funkce zjednodušuje zpracování mezd, snižuje složitost a náklady.

Time Accounting

Automatizujte zpracování výdajů na pracovní sílu, efektivně zachycujte data o pracovních údajích a přeneste je do hlavních knih, nákladů na práci a fakturačních systémů.

Řízení projektů

Funkční, cenově dostupné a spolehlivé řešení, které se přizpůsobuje dnešnímu i budoucímu způsobu podnikání.

Contract and Service Billing

Poskytuje flexibilitu ke správnému nastavení fakturace – usnadněte si práci s častými úpravami původních smluv.

Project Costing

Poskytuje přehled všech projektových nákladů a fakturace s přizpůsobeným zobrazením původních rozpočtových částek, aktuálních nákladů, otevřených závazků, projekcí konečných nákladů a procentuální údaj o dokončenosti pro každý projekt.

Distribution Management

Řešení světové úrovně pro zefektivnění distribučních funkcí a zajištění excelentního provozu.

Advanced Pricing

Umožňuje snadnou úpravu cen na základě řady kritérií, včetně segmentu trhu, měrných jednotek položky, místa dodávky, oblasti podnikání nebo koncového použití, způsobu doručení a vzdálenosti, daně a cla, platebních podmínek, měny, směnného kurzu a dat účinnosti.

Bulk Stock Management

Snadnější a efektivnější správa velkoobjemového hromadného inventáře od původního nákupu přes smíchání, skladování, balení a prodej.

Řízení skladu

Dokonalá přesnost informací o množství a umístění produktu, okamžitý přístup k informacím o dostupnosti položek – v rámci jednotlivého provozu i v celém podniku. Sledování inventáře od příjmu po expedici.

Procurement Management

Úspěšná správa dodavatelů včetně včasných a přesných informací, zajištění krátkého nákupního cyklu, snadné sledovatelnosti objednávek a jednoduchého ověření dodržování smluvních podmínek.

Správa prodejních objednávek

Rychlý přístup ke všem informacím, které jsou potřebné ke konfiguraci produktů, vyhodnocení cenových možností, poskytování up-sellingových a cross-sellingových nabídek, ověření termínů dodávky, výpočtu nákladů na dopravu, kontroly kreditu zákazníků a konverze nabídek na objednávky – vše z jednoho okna.

Warehouse Management

Poskytuje flexibilní automatizovanou podporu, která je potřebná ke zlepšení služeb zákazníkům a snížení provozních nákladů.

Manufacturing Management

Pomáhá výrobcům, zejména těm, kteří fungují ve smíšeném výrobním prostředí, vyrábět a distribuovat výrobky včas, využívat efektivní procesy s optimalizací zdrojů a zároveň uspokojovat očekávání zákazníků z hlediska kvality, ceny a dodání.

Product Costing / Manufacturing Accounting

Umožňuje zvolit způsob, který má největší smysl pro efektivní řízení nákladů a ziskovosti – kdykoliv během životního cyklu produktu.

Plánování požadavků

Zjednodušuje proces plánování tím, že usnadňuje začlenění všech podnikových umístění a smíšených výrobních procesů do jediné sady plánovacích požadavků.

Plant and Equipment Maintenance Management

Integruje preventivní údržbu s akvizicí a sledováním majetku, aby byla zachována bezpečnost zaměstnanců a zvyšovala se produktivita aktiv.

Správa dat produktů

Zajišťuje sjednocení popisů položek způsobem „jedno zadání, dostupnost všude“, které integruje informace pro diskrétní, procesní a opakující se operace v různorodých výrobních prostředích

Řízení kvality

Podporuje moderní procesy celkové kvality tím, že pomáhá výrobcům a distributorům rychle reagovat na problémy s kvalitou a přizpůsobit výrobu, aby se trvale snižovaly kvalitativní nedostatky.

Shop Floor Control

Spravuje tok materiálů uvnitř závodu tím, že vykonává výrobní plán, který podporuje dané cíle ohledně zásob, nákladů, kvality a výrobní doby.

Real Estate Management
Real Estate Management

Ať už jste majitelem, pronajímatelem nebo obojím, umožní vám řešení Real Estate Management zefektivnit finanční a provozní procesy a dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti a ziskovosti.

Homebuilder Management
Homebuilder and Repetitive Builder Management

Díky komplexní integraci, zlepšenému toku dat a zdokonalené komunikaci řešení JD Edwards World Homebuilder a Repetitive Builder Management společnosti Oracle podporuje a posiluje celý opakující se stavební cyklus, od plánování nových projektů a komunit až po uzavření prodeje.

Další produkty
Pokročilá technologie

Technologie pro rozšíření, interoperabilitu, vykazování a uživatelské prostředí modernizují robustní řešení JD Edwards World Foundation pro dosažení prokazatelně nízkých celkových nákladů na vlastnictví a zajištění flexibilní a agilní infrastruktury IT.

Vykazování

Správa toku pracovních úkolů s řešením pro import, export a elektronické doručování dokumentů zlepšuje kontrolu a šetří čas při řešení problémů.

Globalizace

Umožňuje efektivně zvládat nadnárodní implementace. Lokalizace pro jednotlivé země existují společně a jsou podporovány v budoucích verzích, což firmám poskytuje množnost upgradu kdykoliv, když je připraven. Kromě toho mohou uživatelé pracovat s uživatelským rozhraním i zprávami ve svém místním jazyce.