Oracle EPM pro kontrolory

EPM pro účetní závěrky a vykazování
EPM pro účetní závěrky a vykazování
Kolik času vám zaberou účetní závěrky? Vyhovuje vám taková doba?
Rychlejší závěrky Rychlejší závěrky

Kolik času vám zaberou účetní závěrky? Vyhovuje vám taková doba?

Lepší řízení celého procesu od závěrky po vytvoření výkazu vám přinese vyšší produktivitu a umožní poskytovat včasnější a přesnější informace výkonným pracovníkům a manažerům.


Máte jistotu, že dokážete reagovat na změny v zákonných a oborových normách?
Soulad s předpisy Soulad s předpisy

Máte jistotu, že dokážete reagovat na změny v zákonných a průmyslových normách?

Zajistěte přesné a včasné výsledky – a to interně i externě. Omezte náklady na zajištění souladu s předpisy. Poskytněte jednotný zdroj důvěryhodných informací.


Máte dostatečný přehled a kontrolu nad rozšířenou závěrkou? Od závěrky dílčích účetních knih po podání zprávy?
Kompletní závěrka Kompletní uzávěrka

Máte dostatečnou viditelnost a kontrolu nad prodlouženou závěrkou? Od závěrky dílčích účetních knih po vyplnění zprávy?

Spravujte všechny úlohy spojené s cyklem účetní závěrky – veškeré úkoly spojené s rozšířenou účetní závěrkou.


Trávíte příliš mnoho času přípravou zpráv na porady? Věříte vašim číslům?
Finanční vykazování Finanční vykazování

Trávíte příliš mnoho času přípravou zpráv na porady? Věříte vašim číslům?

Poskytněte podnikovým manažerům prostředky pro vytváření dotazů díky samoobslužnému vykazování. Dodejte výsledkům na důvěryhodnosti propojením s podpůrnými transakčními daty.


Začínáme