Data Science Service

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Data Science je plně spravovaná platforma pro týmy datových vědců, kteří mohou vytvářet, trénovat, nasazovat a spravovat modely strojového učení pomocí jazyka Python a nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem. Používejte prostředí JupyterLab k experimentování a vývoji modelů. Škálujte trénování modelů pomocí grafických procesorů NVIDIA a distribuovaného trénování. Převádějte modely do produkčního prostředí a udržujte je v dobrém stavu pomocí funkcí MLOps, jako jsou automatizované kanály, nasazování modelů a sledování modelů.

Životní cyklus modelů strojového učení

Vytváření modelu strojového učení je iterativní proces. Seznamte se s každým krokem od sběru dat až po nasazení modelu a sledování.

IDC: Transformace podnikové sféry

Umělá inteligence se rychle začleňuje do všech podnikových funkcí. IDC zkoumá osvědčené postupy a doporučení pro umělou inteligenci v podnicích.

Lékařský výzkum
Výzkumné činnosti v oblasti CMRI lze nyní pomocí umělé inteligence Oracle provádět 6x rychleji.
Partnerství
Přístup k úložišti Anaconda – zdarma – prostřednictvím OCI
Sportovní technologie
Seattle Sounders FC vytváří datové modely pro zlepšení výkonnosti
Zdravotní péče
DSP pomáhá Národnímu ústavu pro výzkum zdraví zlepšit klinickou praxi
Zdravotní péče
Společnost Prosperdtx zlepšuje péči o pacienty pomocí datové vědy v oblasti digitálních plánů zdravotní péče

Případy užití datové vědy

 • Zdravotní péče: Riziko opakované hospitalizace pacientů

  Identifikujte rizikové faktory a předvídejte riziko opětované hospitalizace pacienta po propuštění na základě vytvoření prediktivního modelu. Využívejte data, jako je anamnéza pacienta, zdravotní stav, faktory prostředí a historické lékařské trendy, k vytvoření silnějšího modelu, který umožní poskytovat nejlepší péči při nižších nákladech.

 • Maloobchod: Předvídejte celoživotní hodnotu zákazníka

  Použití regresních technik na datech k získání prognózy budoucích výdajů zákazníků. Zkoumejte minulé transakce a kombinujte historická data o zákaznících s dalšími údaji o trendech, výši příjmů – dokonce i s faktory, jako je počasí – a vytvářejte modely strojového učení, které určují, zda vytvářet marketingové kampaně k udržení stávajících zákazníků nebo k získání nových.

 • Výroba: Prediktivní údržba

  Vytvářejte modely detekce anomálií na základě dat ze snímačů, abyste zachytili poruchy zařízení dříve, než se stanou závažnějším problémem, nebo používejte modely předpovědí k předvídání konce životnosti dílů a strojů. Zvyšte provozuschopnost vozidel a strojů pomocí strojového učení a sledování provozních ukazatelů.

  Finance: Odhalování podvodů

  Předcházejte podvodům a finančním zločinům pomocí datové vědy. Vytvořte model strojového učení, který dokáže v reálném čase identifikovat neobvyklé události, včetně podvodných částek nebo neobvyklých typů transakcí.

15. září 2023

Efektivní správa funkcí pro strojové učení: Úvod k systému Feature Store

Systém Feature Store se prosazuje jako základní součást platforem strojového učení (ML). Vzhledem k tomu, že datově řízené organizace více zapojují umělou inteligenci do svého provozu, začínají centralizovat správu funkcí do vyhrazeného úložiště, tzv. Feature Store. Oracle Feature Store je řešení využívající zásobník, které je nasazeno u zákazníka pomocí služby OCI Resource Manager. Zákazníci si mohou službu zřídit s infrastrukturou ve vlastním pronajatém prostoru. Služba se skládá z rozhraní API, která jsou nasazena v pronajatém prostoru zákazníka pomocí služby OCI Resource Manager.

Přečíst celý příspěvek

Doporučené blogy

Zobrazit vše

Referenční architektury umělé inteligence/strojového učení

Zobrazit všechny referenční architektury