Data Science Service

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Data Science je plně spravovaná platforma pro týmy datových vědců, kteří mohou vytvářet, trénovat, nasazovat a spravovat modely strojového učení (ML) pomocí jazyka Python a nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem. Používejte prostředí JupyterLab k experimentování a vývoji modelů. Škálujte trénování modelů pomocí grafických procesorů NVIDIA a distribuovaného trénování. Převádějte modely do produkčního prostředí a udržujte je v dobrém stavu pomocí funkcí ML opearcí (MLOps), jako jsou automatizované kanály, nasazování modelů a sledování modelů.

Zjednodušte si práci se základními modely pomocí nové funkce OCI Data Science AI Quick Actions.

Služba OCI Data Science AI Quick Actions je navržena tak, aby každému umožnila snadno nasadit, vyladit a vyhodnotit základní modely.

AI Quick Actions ve službě OCI Data Science zjednodušují práci uživatelů, včetně těch méně technicky zdatných, aby mohli rychleji nasazovat, přizpůsobovat, testovat a vyhodnocovat základní modely a soustředit se na vytváření aplikací, které využívající generativní umělou inteligenci.
Wendy Yip, datovová vědkyně, OCI

Referenční architektury umělé inteligence/strojového učení

Zobrazit všechny referenční architektury

Případy užití OCI Data Science

Zdravotní péče: Riziko opakované hospitalizace pacientů

Identifikujte rizikové faktory a předvídejte riziko opětované hospitalizace pacienta po propuštění na základě vytvoření prediktivního modelu. Využívejte data, jako je anamnéza pacienta, zdravotní stav, faktory prostředí a historické lékařské trendy, k vytvoření silnějšího modelu, který umožní poskytovat nejlepší péči při nižších nákladech.

Maloobchod: Předvídejte celoživotní hodnotu zákazníka

Použití regresních technik na datech k získání prognózy budoucích výdajů zákazníků. Zkoumejte minulé transakce a kombinujte historická data o zákaznících s údaji o trendech, výši příjmů a dokonce i o faktorech, jako je počasí, a vytvářejte modely ML, které určují, zda vytvořit marketingové kampaně pro udržení stávajících zákazníků nebo získání nových.

Výroba: Prediktivní údržba

Vytvářejte modely detekce anomálií na základě dat ze snímačů, abyste zachytili poruchy zařízení dříve, než se stanou závažnějším problémem, nebo používejte modely předpovědí k předvídání konce životnosti dílů a strojů. Zvyšte provozuschopnost vozidel a strojů pomocí strojového učení a sledování provozních ukazatelů.

Finance: Odhalování podvodů

Předcházejte podvodům a finančním zločinům pomocí datové vědy. Vytvořte model strojového učení, který dokáže v reálném čase identifikovat neobvyklé události, včetně podvodných částek nebo neobvyklých typů transakcí.

Úspěchy a partnerství zákazníků OCI Data Science

Zobrazit vše