Get Autonomous Database for free

Build, test, and deploy free Oracle Autonomous Database instances for an unlimited time with Always Free services. In addition, get a US$300 cloud credit and try a wide range of Oracle Cloud services free for 30 days.

Getting Started with the Oracle Cloud Console (2:37)

What's included with Oracle Cloud Free Tier?

Always Free services

Services you can use for an unlimited time.

 • Two Oracle Autonomous Database instances with powerful tools, such as Oracle APEX and Oracle SQL Developer
 • Two AMD Compute VMs
 • Up to four instances of Arm Ampere A1 Compute with 3,000 OCPU hours and 18,000 GB hours per month
 • Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Block Storage, OCI Object Storage, and OCI Archive Storage; OCI Load Balancer and data egress; OCI Monitoring and OCI Notifications
+

Start with a US$300 cloud credit

You’ll have 30 days to use it—in addition to Always Free services.

 • Access to a wide range of Oracle Cloud services for 30 days, including databases, analytics, compute, and OCI Container Engine for Kubernetes
 • Up to eight instances across all available services
 • Up to 5 TB of storage

How it works

Use your Always Free services as long as you want with no time constraints—subject only to the capacity limits noted. When your 30-day trial period for the expanded set of services ends, you can continue using Always Free services with no interruption.

Always Free and 30-day trial instances can be seamlessly upgraded to paid at any time. Existing Oracle Cloud customers have access to Always Free services automatically—no new sign-up required.

Často kladené otázky

Otevřít vše Zavřít vše
  • Co je Oracle Cloud Free Tier?

   Oracle Cloud Free Tier vám umožňuje zaregistrovat se k účtu Oracle Cloud, který poskytuje řadu vždy bezplatných služeb a bezplatnou zkušební verzi s volným kreditem 300 USD, které můžete používat ve všech způsobilých službách Oracle Cloud Infrastructure po dobu až 30 dnů. Vždy bezplatné služby jsou dostupné po neomezenou dobu. Služby Free Trial lze využívat do vyčerpání bezplatných kreditů 300 USD nebo do uplynutí 30 dnů, podle toho, co nastane dříve.

  • Co jsou stále bezplatné služby?

   Stále bezplatné služby jsou součástí bezplatné verze Oracle Cloudu. Jsou k dispozici po neomezenou dobu. Platí určitá omezení. Jakmile budou k dispozici nové stále bezplatné služby, budete je moci automaticky používat také.

   Následující služby jsou k dispozici jako stále bezplatné:

   • Compute s procesory AMD
   • Ampere A1 Compute s procesory AMD
   • Svazky bloků
   • Objektové úložiště
   • Archivační úložiště
   • Pružný nástroj Load Balancer
   • Pružný síťový Load Balancer
   • Síť VPN typu site-to-site
   • Autonomní datový sklad
   • Autonomní zpracování transakcí
   • Autonomní databáze JSON
   • Databáze NoSQL (pouze oblast Phoenix)
   • APEX Application Development
   • Resource Manager (Terraform)
   • Monitorování
   • Oznámení
   • Logging
   • Application Performance Monitoring
   • Service Connector Hub
   • Vault
   • DMZ
   • Security Advisor
   • Virtual Cloud Networks
   • Síť VPN typu site-to-site
   • Content Management Starter Edition
   • Doručování e-mailů
  • Je Oracle Cloud Free Tier k dispozici ve všech zemích?

   Bezplatná verze Oracle Cloudu je momentálně k dispozici ve všech oblastech, kde je dostupná komerční služba Oracle Cloud Infrastructure. Podrobnosti o dostupnosti služby získáte na stránce s datovými regiony. *** Pokud není požadovaný datový region dostupný, vyberte sousední region. Pokud nemůžete najít požadovanou zemi nebo území, obraťte se na podporu Oracle Sales nebo Cloud pomocí odkazu Chat na liště nabídek. S registrací k bezplatné verzi Oracle Cloudu vám může pomoci tým Oracle Sales.

  • Kdo má na bezplatnou verzi Oracle Cloudu nárok?

   Je povolen jeden účet bezplatné verze Oracle Cloudu nebo stále bezplatné verze na osobu. Upozornění:

   • Vytvoření nebo pokus o vytvoření více bezplatných účtů je zakázán.
   • Všechny poskytnuté kontaktní a fakturační údaje musejí být přesné, platné a po dobu trvání účtu je nutný souhlas s jejich používáním.
   • Nesplnění těchto požadavků může vést k pozastavení nebo ukončení vašeho účtu.
  • Proč musím při registraci u bezplatné verze Oracle Cloudu poskytovat informace o kreditní nebo debetní kartě?

   Pokud chcete svým zákazníkům poskytovat bezplatné účty Oracle Cloud, je nutné ověřit vaši totožnost. Vaše kontaktní údaje a informace o kreditní/debetní kartě používáme k nastavení účtu a ověření totožnosti. Společnost Oracle může platnost vaší karty pravidelně kontrolovat, což se projevuje dočasným blokováním prostředků na vašem účtu. Tato blokování jsou vaše banka odstraní (obvykle do tří až pěti dnů) a nemají za následek skutečné poplatky na vrub vašeho účtu.

  • Jaké způsoby platby Oracle akceptuje?

   Přijímáme kreditní a debetní karty, které fungují jako kreditní karty. Nepřijímáme debetní karty s kódem PIN nebo virtuální, jednorázové či předplacené karty.

Zobrazit všechny často kladené otázky k bezplatné verzi Oracle Cloud

Bezplatná verze Oracle Cloud Free Tier je k dispozici ve všech oblastech, kde je k dispozici komerční služba Oracle Cloud Infrastructure. Podrobnosti o dostupnosti služeb získáte na stránce s datovými regiony. Kredity v hodnotě 300 dolarů k dispozici ve vybraných zemích s platností až 30 dní. Kredity služby Oracle Cloud jsou během 30denního propagačního období spotřebovávány za zvýhodněné ceny. Kapacitní limity uvedené u každé služby jsou pouze odhady a odrážejí maximální kapacitu, kterou můžete získat v případě, že během propagačního období spotřebujete veškeré kredity na jednu službu. Maximální kapacita na službu, kterou získáte, může být nižší, pokud využíváte více služeb. Seznam služeb a odhadované kapacity se můžou změnit. Zůstatek kreditu máte k dispozici v konzole Oracle Cloud Infrastructure.