Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Technologická řešení pro dnešek a zítřek

Oracle Autonomous Database a Oracle Analytics společně vytvářejí moderní obchodní řešení, které je jednoduché, opakovatelné a rychlé. Kombinuje nejlepší prvky analýzy s výkonnými autonomními datovými službami. Technologie Oracle umožnila eliminovat překážky, klíčová data jsou propojena do jediného zdroje pravdy a odhalování vysoce akčních poznatků je rychlejší než kdy dříve.

Oracle Autonomous Database a Oracle Analytics

Využijte všechna data

Využijte všechna data

Data přicházejí ze všech směrů – z různých oddělení, z informací třetích stran, aplikací IoT (internet věcí) a mnoha dalších zdrojů. Toto řešení zdokonaluje zpracování dat a uvolňuje skutečnou hodnotu analýzy veškerých dat, odhaluje relevantní přehled pro informovaná rozhodnutí založená na datech.

Přesnost a důvěra

Přesnost a důvěra

Díky tomuto řešení jsou data sloučena do jediného zdroje pravdy, což vede ke zcela věrohodným analytickým poznatkům a výsledkům. Při šíření do jiných oddělení, stran nebo aplikací Oracle Analytics zajišťuje konzistenci a přesnost s jednotným zobrazením dat, metrikou a přehledy.

Zvýšená produktivita

Zvýšená produktivita

Všechny kroky v datovém pracovním postupu jsou optimalizovány. Data a analytické procesy jsou rychlejší. Vestavěné funkce, jako je strojové učení, urychlují vytváření modelů. Efektivita je optimalizována díky zdokonalení procesů od začátku do konce – od dat po poznatky a rozhodování.

Rychlejší přehledy

Rychlejší přehledy

Co tato data opravdu znamenají? Získávejte z čísel hlubší závěry pomocí výkonných přehledů poskytovaných řešením Oracle Analytics. Rozšířená analytika používá k rychlejšímu zpracování dat a odkrývání skrytých vzorců nástroje, jako je vestavěná umělá inteligence a strojové učení, což vede k hodnotnějším poznatkům.

Převezměte kontrolu nad svými daty

Jak vám technologie Oracle poskytne větší kontrolu nad vašimi daty? Má vliv na všechny úrovně: bezpečnost, organizaci, přípravu a analýzu. Zjistěte, jak Oracle Autonomous Database a Oracle Analytics zlepšují podnikání prostřednictvím rozhodnutí založených na datech.

Řešení pro váš obor podnikání

Čísla jsou všude – to znamená, že data mohou mít významný dopad na téměř jakoukoli oblast podnikání. Ať už jde o prodej, personalistiku nebo jakoukoli jinou část vaší organizace, vyjadřují data a analytika příběh, který stojí za rozhodnutími. Přináší novou úroveň přehledu pro optimalizaci vašeho podnikání.

Ikona marketingu

Marketing: Vše na dosah s analytikou

U kterých zákazníků je větší pravděpodobnost reakce na e-mailové kampaně? Jaká je návratnost investic poslední kampaně? Stále více marketingových oddělení se snaží lépe porozumět tomu, jak jejich programy ovlivňují podnikání jako celek. Díky analýze vybavené umělou inteligencí a strojovým učením je možné používat data k řízení strategických marketingových rozhodnutí.

Ikona personalistiky

Personalistika: Vyhledávejte a sdílejte přehledy o talentech

Co vlastně řídí rozhodování zaměstnanců ohledně jejich kariéry? Stále více vedoucích pracovníků personalistiky se snaží lépe porozumět tomu, jak jejich programy ovlivňují podnikání jako celek. Se správnými analytickými schopnostmi jsou vedoucí představitelé personalistiky schopni kvantifikovat a předpovídat výsledky, porozumět náborovým kanálům a hromadně vyhodnocovat rozhodnutí zaměstnanců.

Ikona prodeje

Prodej: Optimalizujte své příležitosti

Jaký je kritický okamžik, který převádí zájem na prodej? Hloubková analytika může zanalyzovat prodejní cyklus a vzít v úvahu všechny různé proměnné, které vedou k nákupu. Zlomovým bodem na cestě zákazníka může být cena, dostupnost, geografická poloha, sezóna a další faktory – a analytika nabízí nástroj k rozluštění tohoto klíčového okamžiku.

Ikona financí

Finance: Prediktivní přehledy založené na datech

Jak můžete zvýšit své ziskové marže? Finance pracují s každým oddělením, ať už jde o personalistiku nebo prodej. To znamená, že inovace jsou vždy klíčové, zejména proto, že finanční oddělení se setkává s větším objemem dat. Díky analytice je možné posunout finance do budoucnosti pomocí prediktivního modelování, podrobné analýzy a poznatků ze strojového učení.

Ikona dodavatelského řetězce

Dodavatelský řetězec: Optimalizace efektivity

Od obstarávání materiálu po výrobu, od správy objednávek po jejich plnění se dodavatelský řetězec skládá z mnoha nezávislých částí, které na sebe mají přímé a nepřímé vlivy. Oracle Analytics však může tyto nesourodé části spojit dohromady a poskytnout jednotný pohled, který vede k optimalizované správě dodavatelského řetězce.

Ikona IT

IT: Staňte se organizací řízenou daty

V dnešním podnikání je vše řízeno IT, od operací po prodej až po personalistiku a vše mezi tím. Ale pokud se vše nesjednotí, není možné všechna tato data skutečně využít. Oracle Analytics transformuje IT vytvořením jednotné platformy pro výkaznictví přípravu, analýzu a zjišťování.