Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Definice analytiky

Analytics Cloud

Podniková analytika je proces odhalování, interpretace a sdělování významných vzorců v datech a využívání nástrojů, které vaší organizaci umožní klást jakékoli dotazy – týkající se libovolných dat v jakémkoli prostředí na kterémkoli zařízení. Podniková analytika přidává další příležitosti k dosažení požadovaných výsledků, ať už jde o optimalizaci, úsporu nákladů nebo kontakt se zákazníky. Ti, kteří jsou úspěšní pomocí analytiky, ignorují své instinkty a rozhodují se na základě toho, co jim odhalují data. V dokonalém scénáři zavádí vedení podniků nepředpojatou metodiku, aby bylo možné získat přehledy a postřehy bez toho, že by výsledné rovnice zahrnovaly předem vytvořené představy a zkušenosti.

 

Dnes se každá organizace snaží z analytiky vytěžit maximum – využívá větší objem dat k rychlejšímu a hlubšímu pochopení, výsledky jsou určeny pro více lidí – a to vše s nižšími náklady. K dosažení těchto cílů potřebujete robustní platformu, která podporuje celý analytický proces a nabízí zabezpečení, pružnost a spolehlivost podle vašeho očekávání. Platforma musí umožnit vašim uživatelům provádět samoobslužnou analýzu, aniž by byla narušena vaše schopnost celé prostředí řídit. A musí se snadno spravovat. Jak ale můžete získat výhody systému podnikové třídy bez nákladů a infrastruktury podnikové třídy? Podniková analytika je v těchto dnech všudypřítomná, protože každá společnost chce zlepšovat svoji výkonnost a bude analyzovat data, což jí umožní dělat lepší rozhodnutí.

Pomocí podnikové analytiky – s využitím přizpůsobení, strojového učení a hlubokých znalostí dané oblasti – mohou společnosti získat relevantní, praktické přehledy z dat pocházejících z různých aplikací, datových skladů a datových jezer. Podniková analytika musí být úplným procesem, který vyžaduje akci. Po získání přehledů může podnik následně přehodnotit, přebudovat a překonfigurovat své procesy. Vše směřuje k podniknutí akce.

Základy analytiky

Data sama o sobě jsou bezvýznamná. Můžeme otočit každý kámen a naučit se každou možnou lekci, ale pokud podle toho nebudeme jednat, pokud se nerozhýbeme a neuděláme potřebné změny, bude veškerá naše práce k ničemu. Pokud nevyužíváme všechny dostupné technologie, peníze z našich investic nám utíkají mezi prsty. V dnešním světě jsme schopni efektivně mluvit s našimi daty – odpoví nám na otázky, předvídají naše výsledky a učí se nové vzorce. To je potenciál vašich dat.

Obchodní hodnota analytiky

 • Nový způsob práce

  Povaha podnikání se mění a s touto změnou přichází nový způsob konkurence. Udržení kroku s požadavky dnešních technologicky zdatných pracovníků znamená mít postupy pro vytváření hodnot a být schopen rychle reagovat. Poskytněte uživatelům rychlost a jednoduchost a současně zachovejte nejvyšší standardy kvality a zabezpečení dat. Základem strategie pro podnikovou analytiku musí být centralizovaná analytická platforma, ve které hrají klíčovou roli informační technologie. Spojení činností, které řídí obchodní oddělení a oddělení IT, je základem inovace.

 • Objevte nové příležitosti

  Pokrok v analytických technologiích přináší nové příležitosti k využití vašich dat. Moderní analytika je prediktivní, samoučící a adaptivní, takže umožňuje objevit v datech skryté charakteristiky. Je také intuitivní a zahrnuje úžasné vizualizace, pomocí nichž můžete okamžitě pochopit miliony řádků a sloupců dat. Moderní podniková analytika je mobilní a snadno se s ní pracuje. Propojí vás také se správnými daty ve správný čas, aniž byste potřebovali rozsáhlá školení.

 • Vizualizujte svá data

  Potřebujete signály z dat uvidět dříve než konkurence. Analytika vám poskytuje možnost vidět své podnikatelské prostředí ve vysokém rozlišení. Zkombinováním podnikových dat, osobních dat a big data můžete rychle pochopit hodnotu dat a podělit se s kolegy o informace, které z dat získáte, a to vše během několika minut.

Minulost: Historie analytiky

Porovnávání statistik a analýza dat jsou starší než psaná historie, ale existují některé významné milníky, které pomohly proměnit analytiku do procesu, jak ho známe dnes.

V roce 1785 přišel William Playfair s myšlenkou sloupcového grafu, který je jednou ze základních (a široce používaných) funkcí vizualizace dat. Příběh říká, že sloupcové grafy vynalezl, aby mohl ukázat několik desítek datových bodů.

V roce 1812 kartograf Charles Joseph Minard zakreslil ztráty utrpěné Napoleonovou armádou při jejím pochodu na Moskvu. Počínaje polsko-ruskou hranicí vytvořil lineární mapu s tlustými a tenkými čarami, které ukazovaly, jak se tyto ztráty vázaly na nepříjemnou ledovou zimu a délku doby, po kterou se armáda vzdálila od zásobovacích linií.

V roce 1890 vynalezl Herman Hollerith počítací stroj, který data zaznamenával na děrné štítky. To umožnilo rychlejší analýzu údajů, což zkrátilo proces sčítání lidu v USA ze sedmi let na 18 měsíců. Vznikl tak obchodní požadavek na neustálé zlepšování sběru a analýzy dat, který působí dodnes.

Současnost: Analytika dnes

V sedmdesátých a osmdesátých letech vznikly relační databáze (RDB) a software Standard Query Language (SQL), které mohou data k analýze extrapolovat na vyžádání.

Koncem osmdesátých let přišel William H. Inmon s ideou datového skladu, ve kterém by bylo možné rychle a opakovaně přistupovat k informacím. Kromě toho analytik Howard Dresner ze společnosti Gartner vymyslel slovní spojení „business intelligence“, které připravilo půdu pro tlak průmyslu na analýzu dat se záměrem lépe pochopit podnikové procesy.

V devadesátých letech koncept dolování dat umožnil podnikům analyzovat a objevovat vzorce v mimořádně velkých datových sadách. Datoví analytici a datoví vědci se vrhli na programovací jazyky, jakými jsou R a Python, aby vyvinuli algoritmy pro strojové učení a práci s velkými datovými sadami a vytvořili komplexní vizualizaci dat.

V první dekádě 21. století umožnily inovace ve vyhledávání na webu vývoj řešení MapReduce, Apache Hadoop a Apache Cassandra, které pomáhají objevit, připravit a prezentovat informace.

Budoucnost: Analytika nové generace

Jak se podniky posouvaly od pouhého zviditelňování dat a vyžadovaly podporu pro větší porozumění datům, vyvíjely se také nástroje a jejich možnosti.

První sady analytických nástrojů byly založeny na sémantických modelech vytvořených na základě softwaru pro business intelligence. To pomohlo vytvořit silnou správu, analýzu dat a vzájemné sladění funkcí. Jednou z nevýhod bylo to, že výkazy nebyly vždy hotové včas. Lidé odpovědní za podnikové rozhodování si občas nebyli jisti, zda výsledky odpovídají původnímu dotazu. Z technického hlediska jsou tyto modely primárně využívány místně (on premises), a nejsou proto nákladově efektivní. Data jsou také často uvězněna v silech.

Další vývoj samoobslužných nástrojů rozšířil analytiku mezi širší spektrum uživatelů. Tyto nástroje podpořily využívání analytiky, protože nevyžadovaly zvláštní dovednosti. Tyto podnikové analytické nástroje pro desktopy získaly popularitu v posledních několika letech, zejména v cloudu. Podnikoví uživatelé jsou nadšeni z objevování široké škály datových prostředků. Ačkoli je snadnost použití lákavá, kombinování dat a vytváření „jediné verze pravdy“ je čím dál složitější. Desktopová analytika není vždy škálovatelná pro větší skupiny. Je také citlivá na nekonzistentní definice.

Nejnověji analytické nástroje umožňují širší transformaci podnikových přehledů pomocí nástrojů, které automaticky aktualizují a automatizují vyhledávání, čištění a publikování dat. Podnikoví uživatelé mohou spolupracovat pomocí libovolného zařízení v kontextu, využívat informace v reálném čase a ovlivňovat situaci.

V dnešní době lidé stále ještě dělají většinu práce, ale podpora automatizace roste. Data ze stávajících zdrojů lze snadno kombinovat. Uživatel zadává dotazy, poté získává přehled prostřednictvím interakce s vizuálně znázorněnými daty a vytváří modely pro předvídání budoucích trendů a výsledků. Všechny jsou řízeny a kontrolovány lidmi na velmi podrobné úrovni. Moderní nástroje zahrnující shromažďování a vyhledávání dat a strojové učení přinášejí koncovému uživateli více možností a v kratším čase než kdy dříve.

Zavádění podnikové analytiky

Analytika proniká každým aspektem našich životů. Bez ohledu na to, jakou otázku pokládáte – ať už se jedná o zaměstnance, finance nebo o to, co se zákazníkům líbí či nelíbí a jak to ovlivňuje jejich chování – analytika vám dává odpovědi a pomáhá vám dělat informovaná rozhodnutí.