Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

Oracle přináší do vašeho datového centra ucelené portfolio služeb veřejného cloudu a aplikací Oracle Fusion SaaS. Můžete tak snížit náklady na datové centrum, upgradovat starší aplikace pomocí moderních služeb a splnit nejnáročnější požadavky na místo uložení a latenci dat. Larry Ellison představuje nové autonomní služby Oracle pro vaše datové centrum. (58:19)

Gartner: Oracle nabízí zákazníkům první veřejný cloud, který je provozován plně na místní infrastruktuře („on premises“).

Vlastnosti řešení Dedicated Region Cloud@Customer

Samostatná cloudová oblast

Oracle nabízí všechny funkce veřejného cloudu na místní infrastruktuře („on premises“) za cenu od 500 000 USD/měsíc na základě závazku založeného na využití služeb. Žádný jiný poskytovatel cloudu neposkytuje plně funkční veřejný cloud se všemi službami na místní infrastruktuře („on premises“).

1. Racky fyzicky zabezpečené a spravované společností Oracle
2. Zákaznické racky
3. Provozní personál Oracle Cloud
4. Napájení a chlazení datového centra zákazníka
5. Vlastní prostory zákazníka
6. Personál datového centra zákazníka
7. Fyzická klec pro ochranu před neoprávněným přístupem

Další informace

Přenesení všech služeb veřejného cloudu Oracle do vlastního datového centra

- Snadno modernizujte své starší aplikace pomocí jakékoli kombinace více než 50 služeb veřejného cloudu a autonomní databáze Oracle.

- Zvyšte svou flexibilitu a inovativnost přístupem k novým cloudovým službám a funkcím na místní infrastruktuře („on premises“) hned poté, co je Oracle zpřístupní v oblastech veřejného cloudu.

- Snižte své náklady na provoz úloh na místní infrastruktuře („on premises“) díky špičkovému poměru ceny a výkonu infrastruktury Oracle Cloud a nejvyšší úrovni zabezpečení.

- Jediný produkt, který nabízí plně integrované cloudové prostředí na místní infrastruktuře („on premises“) pro řešení IaaS, PaaS a SaaS (včetně aplikací Oracle SaaS, jako jsou ERP-Financials a HCM).


Ekonomika veřejného cloudu

- Plaťte pouze za služby, které využíváte, na základě stále stejných předvídatelných nízkých cen, které Oracle nabízí v oblastech veřejného cloudu.

- Snižte náklady na úlohy spouštěné na superpočítačích (HPC) až o 44 % ve srovnání s řešeními AWS.

- Snižte náklady na správu databází až o 80 % a soustřeďte prostředky na inovace pomocí řešení Autonomous Database on Cloud@Customer.

- Konsolidujte databázové systémy a aplikace na vysoce dostupné a zabezpečené cloudové infrastruktuře, abyste dosáhli vysokou provozní efektivitu a snížili náklady.

- Dosáhněte až dvakrát lepší poměr ceny a výkonu než u řešení AWS s instancemi optimalizovanými pro obecné účely a na paměť.


Zabezpečení veřejného cloudu

- Zaměření na zabezpečení – čistý hardware a firmware, silná izolace nájemce, nejnižší nutná oprávnění za všech okolností a nepřetržité monitorování.

- Pouze Oracle certifikuje služby pro splnění požadavků SOC 1, SOC 2, ISO 27001 a ISO 90001 bez dalších nákladů.

- Výchozí šifrování dat v klidu a během přepravy, s klíči řízenými zákazníkem uloženými v hardwaru s certifikací FIPS 140-2 úrovně 3.

- Aktualizace a správa operačního systému nevyžadující prostoje – získejte přístup k novým aktualizacím zabezpečení, které Oracle zpřístupňuje v oblastech veřejného cloudu.

- Nasazení zóny zabezpečení – vynucení předepsaných zásad zabezpečení a osvědčených postupů již od prvního dne.

- Automatizovaná a vždy aktivní správa a oprava zabezpečení cloudu.


Splnění požadavků na místo uložení a latenci dat

- Splňte nejnáročnější požadavky na místo uložení dat a ochranu osobních údajů.

- Navrženo pro použití jedním nájemcem, což vám pomůže implementovat další ovládací prvky izolace pro ochranu dat a úloh.

- Samostatná oblast, kde všechna data včetně operací API a metadat zůstávají v oblasti na místní infrastruktuře.

- Provádějte dodatečné kontroly fyzického zabezpečení k ochraně citlivých úloh a dat.


Konzistentnost v provozních a vývojových procesech

- Spolehněte se na přesně stejné nástroje a rozhraní API, jaké jsou k dispozici v oblastech veřejného cloudu Oracle, a získáte skutečně konzistentní vývojové prostředí pro provoz úloh na místní infrastruktuře („on premises“).

- S využitím více vyhrazených oblastí vytvářejte řešení k zajištění vysoké dostupnosti a kontinuity podnikání, ať už na úrovni vaší země nebo na úrovni celého světa.

- Kromě toho, že se rozšiřují oblasti veřejného cloudu Oracle, mají zákazníci také možnost vybrat si vhodný model nasazení, který odpovídá potřebám jejich úloh.

- Ve srovnání s řešeními AWS a Azure můžete nasazení mezi cloudy na místní infrastruktuře („on premises“) a veřejnými cloudy provádět hladce a bez kompromisů v oblasti funkcí nebo nástrojů pro vývojáře.

- Za všechny provozní činnosti včetně podpory hardwaru a správy kapacit odpovídá společnost Oracle, takže se zákazníci mohou soustředit na obchodní priority.

- Zákazníci mohou požádat o zvýšení kapacity nebo nové výpočetní formy, pokud potřebují vyjít vstříc měnícím se potřebám firmy.


Logo Nomura Research Institute

Nomura Research Institute (NRI) upgraduje aplikace pomocí moderních cloudových služeb při současném splnění požadavků na místo uložení dat

„Se službou Oracle Dedicated Region Cloud@Customer můžeme použít Oracle Exadata jako cloudovou službu a dosáhnout větší flexibility, například plynulé expanze, a přitom můžeme zachovat stejně vysokou dostupnost jako na místní infrastruktuře („on premises“). Toto řešení máme zabudováno v našem vlastním datovém centru, takže můžeme vytvářet nejen zprávy SOC2 podle japonských bezpečnostních standardů pro finanční odvětví, ale máme také přístup k širším cloudovým službám a nástrojům poskytovaným společností Oracle a můžeme dále zvyšovat naši obchodní hodnotu pro naše zákazníky. S řešením Oracle Dedicated Region můžeme výrazně snížit naše náklady na provoz na místní infrastruktuře („on premises“) a více investovat do digitální transformace.“
—Tomoshiro Takemoto, vrchní ředitel společnosti, NRI

Příklady použití řešení Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

  • Spouštějte aplikace citlivé na latenci s definovanými požadavky na místo uložení dat v oblasti plně spravovaného cloudu

    Oracle řídí provoz a dostupnost infrastruktury tak, aby se zákazníci mohli soustředit na obchodní inovace. Zavádějte obchodní a výměnné platformy s nepřetržitým provozem s požadovanou latencí v řádu jednotek milisekund. Poskytujte bankovní služby, zpracování plateb a služby řízení rizik zákazníkům a finančním klientům z tuzemských poboček tak, abyste splnili požadavky na místo uložení dat. Snadno aplikujte analytické služby a služby strojového učení na systémy řízení zdraví, které musí zůstat fyzicky na místní infrastruktuře („on premises“) v důsledku požadavků na zpracování a latenci dat.

  • Konsolidujte starší aplikace na vysoce výkonné cloudové infrastruktuře, která je dodávána se smlouvami SLA a nástroji pro modernizaci

    Plynule urychlujte a přesouvejte starší úlohy pomocí kterékoli ze služeb Oracle Cloud, jako jsou fyzické výpočetní systémy, virtuální počítače a grafické procesorové jednotky, pomocí služeb Autonomous Database a pomocí kontejnerových služeb, jako je Container Engine for Kubernetes. Konsolidujte úlohy na jediné platformě tak, abyste se výrazně snížili celkové náklady na vlastnictví, aniž by bylo nutné měnit architekturu. Získejte přístup k celé řadě vývojových služeb, jako jsou produkty Oracle API Gateway a Events Service, které vám umožní postupně modernizovat vybavení a snížit riziko a náklady spojené s přijetím nových technologií. Spouštějte aplikace se stejnými smlouvami SLA na dostupnost, spravovatelnost a výkon jako v oblastech veřejného cloudu Oracle a přesuňte cloudové služby blíže k datům a aplikacím, u nichž se na několik let nepředpokládá přesun do veřejného cloudu.

  • Provozujte celé portfolio úloh IT na flexibilní cloudové infrastruktuře pro jednoho nájemce

    Oracle Dedicated Region Cloud@Customer umožňuje zákazníkům – například suverénním státům – provozovat všechny své IT služby na cloudové infrastruktuře pro jediného nájemce, s fyzickou kontrolou nad infrastrukturou a daty, což pomáhá splnit nejnáročnější požadavky na nezávislost dat. Můžete bezpečně ukládat a zpracovávat data, která musí zůstat na místní infrastruktuře („on premises“), například v zemích, kde neexistuje žádná oblast veřejného cloudu Oracle nebo kde použití oblasti veřejného cloudu nepřichází v úvahu.

  • Přečtěte si stručné informace o řešení (PDF)

Příklady použití řešení Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

Související produkty

Správa databáze

Řešení Autonomous Database na architektuře Exadata Cloud@Customer

Exadata Cloud

Exadata Database Cloud@Customer

Oracle Cloud

Oracle Cloud Infrastructure

Začínáme


Vyzkoušet Oracle Cloud Free Tier

Vytvářejte, testujte a nasazujte aplikace v prostředí Oracle Cloud bez jakýchkoli poplatků.


Sledujte nás

Sledujte nás na sociálních sítích a získejte nejnovější informace o řešení Oracle Cloud.


Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a získejte další informace o řešení Oracle Dedicated Region Cloud@Customer.