Často kladené otázky

Otevřít vše Zavřít vše

  Oracle Container Native Platform

 • Co je Oracle Container Native Platform?

  Oracle Container Native Platform je opensourcové a komunitní řešení, které zahrnuje spravovaný registr kontejnerů (Oracle Cloud Infrastructure Registry) a spravovanou službu Kubernetes (Oracle Container Engine). Platforma využívá Oracle Cloud Infrastructure pro vysoký výkon, vysokou dostupnost, zabezpečení a spolehlivost. Oracle plánuje v blízké budoucnosti přidat k platformě řešení Oracle Container Functions a Oracle Container Microservices.

  Díky této platformě poskytuje Oracle kompletní sadu cloudových služeb podnikové úrovně pro vytváření, nasazení a provozování mikroslužeb a serverless aplikací nativních pro kontejnery. Vzhledem k tomu, že vývojáři rychle přijímají nativní kontejnerové technologie pro nové nativní cloudové aplikace a pro migrované tradiční aplikace, začínají se stále více obávat o to, že budou závislí na svých dodavatelích cloudu a dodavatelích platforem pro vývoj aplikací. Navíc hledají opravdový hybridní cloud a používají stejné portfolio v jakémkoli cloudu a v nasazeních on-premises. Oracle Container Native Platform brání závislosti na dodavateli přijetím opensourcových standardů a podporou vývoje platformy řízeného komunitou, aby její komponenty mohly běžet v jakémkoli cloudovém prostředí.

  Oracle Container Engine (OKE)

 • Co je Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes?

  Container Engine for Kubernetes vám umožňuje rychle vytvářet, spravovat a spotřebovávat clustery Kubernetes, které využívají základní výpočetní, síťové a úložné služby, aniž byste museli instalovat a udržovat komplexní podporu infrastruktury Kubernetes.

 • Kdy mám použít Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes?

  Pokud chcete využít Kubernetes k nasazení a správě kontejnerových aplikací založených na Kubernetes, měli byste použít Container Engine for Kubernetes. Umožňuje vám kombinovat produkční orchestraci kontejneru standardního upstreamového sysému Kubernetes s kontrolou, zabezpečením a vysokým předvídatelným výkonem Oracle Cloud Infrastructure.

 • Jak se stanovují ceny Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes?

  Za Container Engine for Kubernetes se neplatí žádný vyhrazený poplatek. Platíte pouze za zdroje, které používáte pro základní výpočty, úložiště a sítě používané clustery Kubernetes. Kromě toho vám budou účtovány poplatky pouze za „pracovní“ uzly spuštěné ve vašem tenantu. Hlavní uzly pro váš běží na spravovaném tenantu Oracle.

 • Které oblasti poskytují Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes?
  • Phoenix
  • Ashburn
  • Frankfurt
  • Londýn
  • Toronto
  • Tokio
  • Soul
 • Musím spravovat své hlavní uzly v Oracle Cloud Infrastructure Container Engine?

  Ne. Když vytvoříte spravovaný cluster Kubernetes, Oracle za vás automaticky vytvoří a spravuje sadu více hlavních uzlů napříč různými doménami dostupnosti (logická datová centra) v kontrolní rovině Oracle (a přidružené infrastruktury Kubernetes, jakou jsou uzly etcd), abyste měli vysoce dostupnou spravovanou kontrolní úroveň Kubernetes. Tyto hlavní uzly můžete také bez problémů upgradovat na nové verze Kubernetes s nulovými prostoji.

 • Podporuje Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes standardní upstreamový Kubernetes?

  Ano. Clustery Kubernetes jsou vytvářeny se standardními upstreamovými verzemi Kubernetes. Tyto verze jsou také certifikovány programem shody Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

 • Jak Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes poskytuje odolnost?

  Když vytvoříte spravovaný cluster Kubernetes, Oracle za vás automaticky vytvoří a spravuje sadu více hlavních uzlů napříč různými doménami dostupnosti (logická datová centra) v kontrolní rovině Oracle (a přidružené infrastruktury Kubernetes, jakou jsou uzly etcd), abyste měli vysoce dostupnou spravovanou kontrolní úroveň Kubernetes. Tyto hlavní uzly můžete také bez problémů upgradovat na nové verze Kubernetes s nulovými prostoji. Zřízené pracovní uzly jsou také automaticky označeny svými dobře známými značkami Kubernetes domény dostupnosti a oblasti, aby umožnily zákazníkům využívat mechanismy plánování Kubernetes k vytváření a nasazení odolných aplikací založených na kontejnerech.

 • Podporuje Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes na rolích založené řízení přístupu (RBAC) Kubernetes?

  Ano. Spravované clustery Kubernetes zahrnují Kubernetes RBAC. Spravovaný systém Kubernetes je také integrován s Oracle Identity and Access Management (IAM), což umožňuje uživatelům výkonnou kontrolu přístupu ke svým clusterům.

 • Mohu nasadit svůj cluster Kubernetes do existující sítě Virtual Cloud Network (VCN)?

  Ano. Můžete nasadit spravovaný cluster Kubernetes do existujícího VCN, což vám poskytuje velkou míru kontroly nad používáním podkladových podsítí a seznamů zabezpečení.

 • Mohu nasadit svůj cluster Kubernetes pomocí privátních pracovních uzlů?

  Ano, máte možnost vytvořit spravovaný cluster Kubernetes s pracovními uzly v privátních podsítích. Tyto pracovní uzly mají pouze privátní adresy IP a budou vyžadovat bránu NAT pro odchozí připojení k vašim clusterovým hlavním uzlům a internetu.

 • Mohu nasadit svůj cluster Kubernetes na uzly fyzické infrastruktury?

  Ano. Můžete nasadit spravovaný cluster Kubernetes na uzly čistých fyzických serverů. Můžete také využít koncept „fondů uzlů“ (sada uzlů sdílejících společnou velikost / bitovou kopii uzlů), abyste vytvořili clustery fyzických i virtuálních počítačů a vhodně zacílili svá pracovní zátěže Kubernetes.

 • Je Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes integrován s OCI Load Balancing a Block Storage?

  Ano. Container Engine for Kubernetes umožňuje uživatelům vystavit služby Kubernetes typu LoadBalancer a vytvořit vyrovnávání zátěže Oracle. Uživatelé mohou také vytvářet trvalé svazky Kubernetes a trvalé deklarace svazků podpořené blokovými svazky Oracle.

 • Mohu získat přístup ke svým pracovním/clusterovým uzlům?

  Ano. Když vytvoříte cluster, můžete poskytnout veřejný/privátní pár klíčů SSH, abyste mohli v případě potřeby přistupovat do svých pracovních uzlů.

 • Spouštějí pracovní/clusterové uzly Docker?

  Ano. Pracovní uzly spouštějí standardní runtime Docker, takže uživatelé mohou využívat známé příkazy Docker.

  Oracle Cloud Infrastructure Service Broker for Kubernetes

 • Co je Oracle Cloud Infrastructure Service Broker for Kubernetes?

  Oracle Cloud Infrastructure Service Broker for Kubernetes (OSB nebo „Service Broker“) je implementace rozhraní Open Service Broker API, které lze použít k interakci se službami Oracle Cloud Infrastructure. S Oracle Cloud Infrastructure Service Broker můžete nativně spravovat životní cyklus služeb Oracle Cloud Infrastructure ze systému Kubernetes prostřednictvím rozhraní API Kubernetes, což znamená následující:

  Při nasazování aplikace v Kubernetes není třeba přecházet na samostatný systém pro zřízení služeb závislých na aplikaci.

  Životní cyklus závislých služeb Oracle Cloud Infrastructure lze propojit s aplikacemi, které na nich závisí.

  Aplikace se stávají více přenosnými, protože závislosti lze snadno kódovat v postupech DevOps.

  Chcete-li použít Oracle Cloud Infrastructure Service Broker, nainstalujte toto řešení do svého clusteru Kubernetes spolu s Kubernetes Service Catalog. Poté můžete použít příkazy kubectl, které jsou interpretovány do příkazů CLI Oracle Cloud Infrastructure.

  Více informací naleznete na https://github.com/oracle/oci-service-broker .

 • Jaké instance služby Oracle Cloud Infrastructure mohu vytvořit pomocí řešení Oracle Cloud Infrastructure Service Broker for Kubernetes?

  V okamžiku vytváření tohoto dokumentu můžete pomocí Oracle Cloud Infrastructure Service Broker zřizovat a vytvářet vazby služeb pro následující typy služeb Oracle Cloud Infrastructure:

  • Databáze Autonomous Transaction Processing
  • Databáze Autonomous Data Warehouse
  • Sada Object Storage Service
 • Mohu použít Oracle Cloud Infrastructure Service Broker k místnímu nasazení služeb?

  Můžete použít Oracle Cloud Infrastructure Service Broker z clusteru Kubernetes vytvořeného v Oracle Linux (pomocí Oracle Container Services for Kubernetes) běžícího on-premises k vytvoření instancí služeb v Oracle Cloud Infrastructure, ale nemůžete použít Oracle Cloud Infrastructure Service Broker ke zřízení služeb, které běží on-premises.

 • Jak mohu řešit problémy řešení Oracle Cloud Infrastructure Service Broker?

  Oracle Cloud Infrastructure Service Broker je běžně nasazen jako pod ve vašem clusteru Kubernetes. Díky tomu je nejjednodušším způsobem, jak řešit potíže s podem, získání protokolů z podu pomocí následujících příkazů:

  • Použijte kubectl get pods k získání seznamu spuštěných podů ve vašem clusteru.
  • Z tohoto seznamu zkopírujte ID podu pro Oracle Cloud Infrastructure Service Broker.
  • Pomocí kubectl logs získáte protokoly z podu.
 • Proč se při registraci k Service Broker objevují chyby ErrorFetchingCatalog nebo chyby 500?

  Uživatelé, kteří používají Oracle Cloud Infrastructure Service Broker k vytvoření instancí služby Oracle Cloud Infrastructure, jako je instance databáze ATP, musí mít roli s oprávněním k vytvoření těchto služeb. Ujistěte se například, že máte ve své tenantu Oracle Cloud Infrastructure zásadu, která vypadá jako následující zásada:

  Povolit skupině OCI-Service-Broker-Group spravovat autonomní databázi v oddílu

  Viz https://github.com/oracle/oci-service-broker/tree/master/charts/oci-service-broker/docs/security.md

Get Started