Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.

 

Časté otázky

Your Cloud, Your Way: Platforma jako služba

Boosting business agility

Váš flexibilní přítel

Pascal Giraud,
ředitel pro Technologie a Cloudovou platformu,
EMEA, Oracle @PGiraud13


Posilování obchodní agility pomocí služeb Compute Services

Intel

Tajemství toho, co dělá moderní podnikání úspěšným, se často zredukuje do jediného slova: agilita. Jak uvedl jeden z analytiků společnosti Forrester: „pouze agilní firma může přežít“. Toto tvrzení dává dokonale smysl; agilita například znamená, že firmy dokáží rychle reagovat na požadavky zákazníků a získat tak náskok před konkurencí na trhu. Ale zatímco většina firem dokáže zcela jasně identifikovat přínos agility, cesta za jejím dosažením se může zdát mnohem komplikovanější. My však pevně věříme, že podstatu agility lze jasně definovat a firmy dokáží vytvořit podrobný plán, jak jí dosáhnout. Klíč spočívá ve využívání služeb Compute Services založených na cloudu.

Pascal Giraud

Pascal Giraud, Senior Director for Technology & Cloud Platform, EMEA

Jde o myšlenku, která nemusí některým podnikům zprvu vyhovovat, protože jsou zvyklé na tradiční způsob provozování IT řešení. Datová centra a jiné IT infrastruktury byly až do nedávna umístěny v podnikových systémech a spravovány vnitropodnikovými IT odděleními. Díky tomu, že takové procesy a operace jsou velmi hluboce zakořeněné, může být těžké se přeorientovat na zcela nový přístup, kdy podnik musí svěřit tyto své zcela nezbytné zdroje veřejnému cloudu. Skutečnost je však taková, že ceny cloudových počítačových zdrojů a jejich splatnost jsou nastaveny tak, že pro podniky je maximálně rozumné zajišťovat tuto technologii a její správu z vnějších zdrojů - přenechat vše odborníkům na cloudové technologie; v neposlední řadě proto, že je tak možné dosáhnout skutečné agility, kterou tyto podniky potřebují.

 Zatímco většina firem dokáže zcela jasně identifikovat přínos agility, cesta za jejím dosažením se může zdát mnohem komplikovanější. Pevně věříme, že podstatu agility lze jasně definovat a firmy dokáží vytvořit podrobný plán, jak jí dosáhnout. Klíč spočívá ve využívání služeb Compute Services založených na cloudu. 

Pravdou také je, že služby Compute Services jsou o životním cyklu podniku. Poskytování zdrojů, které zahrnují služby Compute Services, jako například zpracovávání dat, úložiště dat, sítě a bezpečnost, musí proto odrážet realitu obchodních operací, které zahrnují jak plánované tak i neplánované činnosti.

V průběhu hospodářského roku nebo plánovaného období může například docházet k přerušovanému růstu, což se často děje velmi překvapivými způsoby; úspěšné podniky se budou pravidelně potýkat s přílivem nových zákazníků, vytvářením nových produktů a vznikem nových trhů, přičemž to vše bude tak jako tak vyžadovat výpočetní zdroje. Podobně mohou existovat oblasti, ve kterých je méně činností a kde je možné redukovat výpočetní kapacity. A to je právě to místo, kde cloudový model nachází své uplatnění: pomocí služeb Compute Services se mohou firmy jednoduše přizpůsobit jakýmkoli formám obchodních změn, ať už půjde o růst, změnu zaměření nebo dokonce recesi.

 Pomocí služeb Compute Services se mohou firmy jednoduše přizpůsobit jakýmkoli formám obchodních změn, ať už půjde o růst, změnu zaměření nebo dokonce recesi. 

Silná stránka služeb Compute Services založených na cloudu, zejména těch, které jsou integrovány do technologie Cloudové platformy, pramení z flexibility a možnosti měnit kapacitu podle potřeby. Nejlepší služby Compute Services například umožňují podnikům jednoduše vytvářet podle svých potřeb mnoho virtuálních strojů (VS) s potřebným úložištěm a síťovými zdroji. Umožňují jim provozovat všechny své aplikace – včetně těch, které jsou vybudované na cloudové platformě – na VS. Kromě toho, uživatelsky přívětivá rozhraní znamenají, že firemní uživatelé dokáží spravovat a upravovat topologii svého VS na cloudu jen několika kliky myší.

 Co je však důležité - nejlepší služby Compute Services budou nejen poskytovat firmám potřebný hardware ve virtualizované podobě, ale umožní jim také maximálně využívat vnitropodnikové aplikace vyvinuté na cloudových platformách, přičemž budou zákazníci moci nadále používat své starší softwary. To vše jim umožní dosáhnout maximální rentability jejich stávajících investic (ROI).  

Co je však důležité - nejlepší služby Compute Services budou nejen poskytovat firmám potřebný hardware ve virtualizované podobě, ale umožní jim také maximálně využívat vnitropodnikové aplikace vyvinuté na cloudových platformách, přičemž budou moci nadále používat jejich starší licence softwaru. To vše jim umožní dosáhnout maximální rentability jejich stávajících investic (ROI).

Využíváním služeb Compute Services společně s dalšími cloudovými kapacitami mohou organizace nyní obsáhnout celou agilitu. Firmy nemusí být vázány na softwarové licence a patenty. Služby Compute Services podniky osvobozují, neboť jim umožňují po celou dobu životního cyklu podniku tvarovat své IT infrastruktury, aby odpovídaly vyvíjejícím se požadavkům. Firmy nyní mohou vytvářet nová virtuální automatická prostředí během několika minut a okamžitě je zrušit, jakmile nejsou zapotřebí; to znamená, že lze přizpůsobovat IT infrastrukturu, aby odpovídala pracovnímu zatížení, a nikoli řídit pracovní zatížení podle ní.


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® a logo Intel jsou ochrannými značkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických anebo jiných zemích.


Zjistěte více