Your Cloud, Your Way: Cloudová platforma

The Fortress Cloud

Překonání propasti mezi veřejným a privátním cloudem

Chris Chelliah, viceprezident a hlavní architekt, Core Technology and Cloud, Oracle Asia Pacific @chrischelliah


Na veřejný cloud je často pohlíženo jako na něco mimo podnik. Jeho potenciál lze ale nyní vnést dovnitř podniku.

Intel

Výhody cloudu jsou nyní již obecně známy: kratší doba uvedení produktu na trh (TTM), zeštíhlené procesy a flexibilní náklady na infrastrukturu (výzva). Model veřejného cloudu také poskytuje rychlý přístup k obchodním aplikacím nebo ke sdílené fyzické infrastruktuře vlastněné a provozované třetí stranou. Jeho poskytování je rychlé a model účtování podle intenzity využívání veřejného cloudu znamená, že společnosti platí jen za ty služby, které využívají. A díky rozložení nákladů mezi velký počet uživatelů je možné mít náklady pod kontrolou.

Tento způsob funguje obzvlášť dobře u podnikových aplikací, které poskytují podporu oddělením lidských zdrojů, prodeje, marketingu a podpory. Je ideální také pro oblast školení, vývoj a testování, kde dochází k návalům aktivit sporadicky.

Chris Chelliah

Chris Chelliah, Group Vice President and Chief Architect, Core Technology and Cloud

Na druhou stranu, privátní cloud nabízí na míru šitou infrastrukturu dedikovanou konkrétnímu podniku a provozovanou buď v on-premise prostředí, anebo v datovém centru provozovaném poskytovatelem cloudu. Poskytuje tak to nejlepší, co může cloud nabídnout - agilní, škálovatelnou a efektivní infrastrukturu cloudu – navíc s vyšší úrovní kontroly a bezpečnosti pro podnik, než jakou nabízí veřejný cloud. V důsledku toho je však nutné počítat s o něco vyšší úrovní nákladů (výzva).

Privátní cloud je často chápán jako systém nabízející nejlepší možnosti pro klíčové aplikace nebo aplikace, které vyžadují vyšší úroveň customizace –to je totiž něco, čeho lze v prostředí veřejného cloudu dosáhnout mnohem hůře. Využití privátního cloud může také snížit problémy latence, protože ke službám se přistupuje spíš přes interní sítě než přes internet.

S ohledem na tyto skutečnosti privátní cloud dobře funguje u velkých a složitých aplikací nebo organizací a také v případě přísnějších povinností týkajících se dat a předpisů.

 Přínosy cloudu jsou již nyní obecně známy; cloudové platformy poskytují kratší dobu uvedení produktu na trh, zeštíhlené procesy a flexibilní náklady na infrastrukturu.  

Historicky se museli zákazníci těžce rozhodovat, který z modelů použít – veřejný, nebo privátní. Museli se v jednu chvíli rozhodnout pro jednu aplikaci. Bylo to z toho důvodu, že privátní a veřejný cloud měly velmi odlišné nastavení. Neexistovala možnost uceleně vybrat soubor pracovních činností a přesunovat jej sem a tam mezi privátním a veřejným cloudem. Každý „burst“ (nárůst) nebo „cross-over“ (přesun) z on-premise systému do cloudu (nebo naopak) vyžaduje odlišné zřizovací kódy, bezpečnostní profily, konfigurace sítě i testovací nástroje. Je to tak těžké!

Naštěstí při zvažování přesunu na cloud již není nutné volit mezi buď, anebo: hybridní cloud umožňuje společnostem využívat kombinaci obojího, a poskytuje tak organizacím nové strategické možnosti (výzva). Jde o poskytování naprosto stejné infrastruktury, zásad bezpečnosti a sad nástrojů a až v poslední fázi jde o volbu možnosti nasazení – v on-premise prostředí nebo v cloudu.

Jedním z klíčových přínosů provozování hybridního cloudu je, že uživatelům umožňuje přesunovat aplikace a pracovní činnosti mezi prostředími v závislosti na poptávce, obchodních potřebách a dalších proměnných faktorech. Tento kombinovaný přístup znamená, že podniky mohou rychle reagovat na vývoj v provozu — například používání veřejného cloudu k rychlému a ekonomickému vývoji a testování nových aplikací a následnému přesunu zpět za firewall pro účely jejich uvedení do provozu.

 Privátní cloud poskytuje to nejlepší, co může cloud nabídnout – agilní, škálovatelnou a efektivní infrastrukturu cloudu – navíc s vyšší úrovní kontroly a bezpečnosti pro podnik, než jakou nabízí veřejný cloud. V důsledku toho je však nutné počítat s o něco vyšší úrovní nákladů. 

Pro aplikace společnosti to ale znamená víc (pokud ne vše), protože jsou nyní připravené využívat přínosy provozu v cloudu – i když se začíná v privátním cloudu.

To vše je nyní možné díky evoluci v oblasti cloud computingu. Public Cloud Machine používá stejný software i hardware jako veřejný cloud, a přináší jeho potenciál do on-premise prostředí, což znamená, že podniky mohou využívat výkonnost veřejné cloudové infrastruktury a přitom si zachovat nadstandardní kontrolu, kterou datová centra v prostorách podniku poskytují.

  Při zvažování přesunu na cloud není nutné volit mezi buď, anebo: hybridní cloud umožňuje společnostem využívat kombinaci obojího, a poskytuje tak organizacím nové strategické možnosti (výzva). 

V zásadě to znamená, že organizace mohou řešit konkrétní obchodní nebo regulační požadavky, jakož i požadavky týkající se řízení a umístění dat a přitom mohou být schopné čerpat z výhod veřejného cloudu: agility a průběžné fakturace.

Hybridní cloud je uspořádán tak, aby odpovídal obvyklým očekáváním společností. Public Cloud Machine společnosti Oracle poskytuje zákazníkům vyšší výkonnost.

Vzhledem k možnosti rozbourat hranici mezi tím, kde jeden cloud začíná a jiný končí, mohou společnosti získat maximální flexibilitu cloudu, stát se agilnější než jejich konkurenti a zajistit si lepší pozici, aby mohly okamžitě reagovat na měnící se potřeby a prostředí se stále rostoucí konkurencí.


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® a logo Intel jsou ochrannými značkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických anebo jiných zemích.


Zjistěte více