Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.

 

Časté otázky

Your Cloud, Your Way: Cloudová platforma

Cloud Platform

Zákony o zpracování dat
jsou stále tvrdší; Flexibilita
podnikání bude klíčová

Neil Sholay,
Head of Oracle Digital, EMEA @NeilSholay


Změny zákonů o zpracování dat způsobují, že firmy potřebují při zpracování dat zákazníků větší flexibilitu

Intel

Firmy, které uchovávají nebo zpracovávají osobní údaje, jsou povinny dodržovat naprosto všechny změny v zákonech. Kroky za účelem standardizace ochrany dat a posílení stávajících práv jednotlivců týkajících se jejich dat zvýšily tlak na firmy, které uchovávají osobní data a manipulují s nimi, aby zajišťovaly jejich bezpečnost .

Postihy za nedodržování těchto pravidel mohou být nepříjemné, včetně pokut, které mohou být vyměřeny úměrně celosvětovým příjmům. Ze samotného finančního pohledu si firmy již nemohou dovolit, aby docházelo k únikům důležitých dat; je jejich povinností učinit veškerá opatření, aby zajistily bezpečnost dat svých zákazníků.

Dain Hansen

Neil Sholay, Head of Oracle Digital

Bezpečnost je však pouze jedinou částí této rovnice. Předpis by například mohl stanovit, že by osoby měly mít přístup ke svým údajům odkudkoli a kdykoli budou chtít. Kromě toho mohou mít firmy, které působí jako poskytovatelé služeb, tedy například telekomunikační firmy nebo banky, povinnost zajistit, aby data zákazníků bylo možné jednoduše přesunout k jiným dodavatelům, pokud se zákazník rozhodne změnit firmu. Firmy a jejich IT partneři se proto musí zavázat chránit nejen důvěrnost a celistvost údajů zákazníků, ale také jejich dostupnost.

Ale předpisy stranou. Firmy si se zvyšující se mírou osvojují cloudové služby, aby mohly využívat výhody nižších cen nebo větší flexibility při uchovávání a analyzování dat. Jen málokdo bude chtít vycouvat a přesunout data zákazníků zpět do vlastních systémů poté, co spustil migraci dat zákazníků na cloud očekávaje větší flexibilitu služeb a agilitu, které tento krok přinese.

 Kroky pro účely standardizace ochrany dat a posílení stávajících práv jednotlivců týkajících se jejich dat zvýšily tlak na firmy, které uchovávají osobní data a manipulují s nimi, aby zajišťovaly jejich bezpečnost. 

Ve skutečnosti je souvislá výměna dat v dnešním ultra-konkurenčním prostředí zdigitalizovaných obchodních modelů nezbytná pro poskytování služeb zákazníkům. Společnosti musí být schopné integrovat data do svých aplikací a služeb pro zajištění kvalitních a personalizovaných možností pro zákazníky. Volný tok výměny dat je nedílnou součástí provozu moderní firmy a stěží by která společnost chtěla zavádět přístup, který by tuto možnost jakýmkoli způsobem ztěžoval.

V dnešním digitálním světě, kde my jako zákazníci očekáváme okamžitou a nepřerušovanou interakci se společnostmi, se kterými obchodujeme, musí být zajištěn volný tok dat tam, kde to potřebujeme, a to v reálném čase, aby firmy mohly poskytovat takové špičkové služby, jaké jsou očekávány .

Aby bylo možné vypořádat se s problémem maximálně bezpečného úložiště dat a potřebou okamžitého přístupu na požádání, kdykoli tyto problémy vzniknou, potřebují podniky přijmout flexibilní přístup ke své správě dat .

 V dnešním digitálním světě ... musí být zajištěn volný tok dat tam, kde to potřebujeme a v reálném čase, aby firmy mohly poskytovat takové špičkové služby, jaké my očekáváme. 

Jednou z možností, kterou by firma mohla využít, je osvojit si služby cloudové platformy, která může jednak uchovávat citlivá data v podniku, ale také umožnit přístup k datům ze strany systémů a aplikací, kdykoli je to potřebné.

Služby cloudové platformy zajišťují bezpečnost a správu veškerého IT prostředí – jak přímo v podniku, tak v cloudu – čímž poskytují společnostem možnost provozovat služby veřejného cloudu za firewally, a vyřešit tak mnohé starosti s dodržováním regulačních předpisů.

Existují dva způsoby řešení. Pro většinu firem je vhodným přístupem jednoduché napojení jejich stávajících starších databází s cloudem prostřednictvím veřejné cloudové platformy, čímž se vytvoří agilní a přesto bezpečná zákaznická služba. Vzhledem k tomu, že je technologie cloudové platformy ovládána poskytovatelem technologie, jsou neustále zaváděny nové inovace, jejichž účelem je zlepšit způsob správy dat. 

 Aby bylo možné vypořádat se s problémem maximálně bezpečného úložiště dat a potřebou okamžitého přístupu na požádání, kdykoli k takovému problému dojde, potřebují podniky přijmout flexibilní přístup ke své správě dat. 

Nicméně, vzhledem k požadavkům regulačních předpisů nebo nárokům starších verzí technologií, nemohou některé firmy používat služby veřejných cloudů pro veškerá svá data. V takovém případě je zde jiný přístup — průkopnické řešení Public Cloud Machine společnosti Oracle — zavedení služeb veřejného cloudu v podniku. Tento přístup umožňuje firmám modernizovat své databáze prostřednictvím řešení cloudové platformy v rámci podniku, takže firmy mohou profitovat z flexibility cloudu v rámci svých vlastních IT infrastruktur. 

Oba přístupy, jako cloudová řešení, mají i další výhody, například že vždy na nich běží nejaktuálnější verze robustního bezpečnostního softwaru, které jsou aktualizované poskytovatelem cloudu, zohledňují veškeré nové předpisy a nově se objevující bezpečnostní hrozby. 

Ať už se rozhodnou pro kterékoli řešení, firmy si musí uvědomit, že jsou to ony, kdo nese odpovědnost za data zákazníků. Musí se snažit zajistit, že v případech, kdy využijí poskytovatele cloudových služeb, pak tento poskytovatel uskutečňuje potřebné kroky, aby zajistil bezpečnost veškerých citlivých dat. Firmy by měly používat pouze takové cloudové služby, které jsou šifrované end-to-end služby, a jejichž šifrovací klíče jsou předány zákazníkovi (tzn. že poskytovatel cloudových služeb by neměl být schopen dešifrovat jakákoli data, se kterými nakládá). Tento přístup znamená, že i kdyby došlo k porušení bezpečnosti dat, nebylo by možné ztracená data přečíst.

 Moderní cloud je založen na nejaktuálnějších bezpečnostních řešeních, které jsou dostupné a udržované vybranými bezpečnostními odborníky, neboť jako takové jsou ve své podstatě bezpečné řešení. 

Měnící se předpisy pro nakládání s daty stanovují přísnější povinnosti pro firmy, pokud jde o zajišťování bezpečnosti svých dat. Firmy může lákat vytvoření informačních pevností v rámci organizace, aby svá data ochránily, ale jejich budování je kontraproduktivní. Moderní cloud je založen na nejaktuálnějších bezpečnostních řešeních, které jsou dostupné a udržované vybranými bezpečnostními odborníky, neboť jako takové představují ve své podstatě bezpečné řešení . Takové řešení je také mnohem flexibilnější. Je dokonale přizpůsobené pro zachování soukromí dat jednotlivců, aniž by byly blokovány jakékoli aplikace a služby, které tato data potřebují.


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® a logo Intel jsou ochrannými značkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických anebo jiných zemích.


Zjistěte více