Váš Cloud, Vaše cesta: Cloudová platforma

Why PaaS?

Jak rozumět akronymu: síla
cloudových platforem

Dain Hansen, ředitel,
Cloud Platform GTM, Product Business Group @Dainsworld


Obchodní lídři mohou ocenit, jak technologie cloudové platformy transformuje jejich podnikání, pouze pokud mají přesnou definici

Intel

Nevýhodou úmorného tempa moderních technologických inovací je, že při nich vzniká ohromující objem zkratek a žargonu. Tento problém není patrnější nikde jinde, než ve světě cloud computingu, kde stěží uplyne týden, aniž by nebyla nějaká nová technologie zpřístupněna „jako služba“; od SaaS přes IaaS a samozřejmě po PaaS (Platform as a Service, platforma jako služba). Nedávná studie společnosti Oracle odhalila, že jen 32 procent podniků plně rozumí tomu, co je PaaS (známá též jako technologie cloudové platformy), zatímco 29 procent připouští, že PaaS vůbec nerozumí.

Dain Hansen

Dain Hansen, ředitel, Cloud Platform GTM

V minulosti to nebyl problém, protože IT infrastrukturu podniku „vlastnilo“ oddělení IT. Podnikoví odvětvoví ředitelé – nebo obchodní lídři, abychom se vyhnuli žargonu – tehdy nemuseli držet krok s nejnovějšími módními výrazy: dokud měli věci pod palcem IT, mohli si tito obchodní lídři dělat svou práci v blažené neznalosti technologií, které používali.

To už ale neplatí. Obchodní lídři s nákladově efektivními, flexibilními a – co je nejdůležitější – uživatelsky přívětivými IT prostředky, které jsou nyní dostupné přes cloud, přebírají praktický přístup ke svým potřebám v oblasti IT a v mnoha případech vedou úkoly zadávání zakázek a řízení projektů, které byly kdysi v rukou IT. V tomto novém světě je zásadně důležité, aby manažeři rozuměli věcem, jako jsou SaaS, PaaS, IaaS; co tyto pojmy představují a jaké technologie spadají pod jejich křídla. Myslím, že mám pravdu, když řeknu, že právě cloudová platforma je tím nejvíce matoucím pojmem pro lidi, kteří nejsou odborníky na technologie. Částečně je to i tím, že slovo „platforma“ se stalo poměrně vágním pojmem.

 Nedávná studie společnosti Oracle odhalila, že jen 32 procent respondentů uvedlo, že plně rozumí tomu, co je PaaS, zatímco 29 procent připouští, že tomu vůbec nerozumí. 

Slovo „platforma“ se po létech špatného používání obchodními týmy, marketéry, žurnalisty a mnoha dalšími pofidérními skupinami změnilo na neurčité označení pro jakoukoli vágní technologii, zařízení, systém nebo software. Kromě toho, i když se toho o PaaS napsalo v odborném tisku hodně, definice této technologie se v různých článcích a brožurách lišily. Pro manažery podnikových jednotek je to však v mnoha směrech ta nejdůležitější věc, se kterou se mohou setkat, která je poskytovaná „jako služba“.

Je to proto, že tato technologie cloudové platformy má klíč k podnikatelské agilitě a konkurenční výhodě. Umožňuje digitální inovace; pomáhá podnikům při rychlém testování a nasazování webových aplikací, které mají moc transformovat celé odvětví. Technologie cloudové platformy může mít vliv na každou oblast podnikání, včetně prodeje a marketingu, zákaznických služeb, financí, lidských zdrojů a IT; tyto podnikové jednotky mohou být díky tomu efektivnější, účinnější, agilnější a produktivnější a přitom dokážou rychleji vytvářet nové produkty a služby pro zákazníky, partnery a zaměstnance. Proto je nezbytné, aby podnikoví oboroví ředitelé (pardon! Mám na mysli obchodní lídři!) přesně věděli, co spadá do pojmu „cloudová platforma“: musí pochopit, jaké všechny technologie tento výraz zahrnuje, aby přínos těchto technologií byl pro ně maximální.

Cloudová platforma ve zkratce

 Obchodní lídři s nákladově efektivními, flexibilními a – co je nejdůležitější – uživatelsky přívětivými IT prostředky, které jsou nyní dostupné přes cloud, přebírají praktický přístup ke svým potřebám v oblasti IT. 

Cloudová platforma poskytuje nástroje, které podniky potřebují pro vývoj, nasazení a chod aplikací bez nákladů a složitosti tvorby a řízení nezbytné platformy a infrastruktury. Pro ty z vás, kterým jsou známé „vrstvy“ podnikových IT, se cloudová platforma nachází mezi infrastrukturou jako službou (Infrastructure as a Service, IaaS) a softwarem jako službou (Software as a Service, SaaS). Cloudová platforma jako taková propojuje „front-endové“ podnikové aplikace (například časový rozvrh nebo mzdovou aplikaci) s „back-endovou“ infrastrukturou potřebnou na její podporu (tj. počítač, síť a úložiště).

 Cloudová platforma poskytuje nástroje, které podniky potřebují pro vývoj, nasazení a chod aplikací bez nákladů a složitosti tvorby a řízení nezbytné platformy a infrastruktury. 

Kompletní řešení cloudové platformy poskytuje integrované služby platformy na bázi cloudu, které zahrnují předinstalovanou a nakonfigurovanou databázi a middleware – komponenty, jako jsou aplikační platformy, integrační nástroje, řízení procesů, správa obsahu nebo správa webových stránek. Může také poskytnout platformu pro vývoj, testování a zavádění různých druhů podnikových aplikací, jako jsou transakční a analytické aplikace. Mezi další případy použití technologie cloudové platformy patří umožnění analýzy údajů z libovolného zdroje (analýza velkých objemů dat); rozšíření aplikací SaaS všude tam, kde jsou potřebné při podnikání (v prostorách podniku i v cloudu); a rychlé škálování nových webových služeb. Ve společnosti Oracle nabízíme pro každou kategorii kompletní sadu nejlepších platformových služeb ve své třídě, od vývoje aplikací, správy dat, řízení operací IT, vizuální analytiky, integrace, obsahu a procesu, zabezpečení, zpracování velkých objemů dat až po – v neposlední řadě – mobilní služby.

 Technologie cloudové platformy má klíč k podnikatelské agilitě a konkurenční výhodě. Umožňuje digitální inovace; pomáhá podnikům při rychlém testování a nasazování webových aplikací, které mají moc transformovat celé odvětví. 

Takže pro obchodní lídry, kteří si nejsou jisti tím, co jim technologie cloudové platformy přinese, je to celé o urychlení inovací. Jde o poskytování nových podnikových řešení s důrazem kladeným na jednoduchost, rychlost a kontrolu, jde o posazení obchodních lídrů na sedadlo řidiče, aby získali lepší přehled o svém podnikání, jde o spojení se zákazníky, jde o zlepšení provozní efektivity.

Věřím, že technologie cloudové platformy bude v nadcházejícím roce jedním z nejvýznamnějších směrů technologického vývoje – a už se ukazuje, že je tomu tak. Podniky, které se s tím dokážou vyrovnat nejrychleji, budou moci využít obrovskou konkurenční výhodu.


Tento blogový seriál byl vytvořen ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Zjistěte více