Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Your Cloud, Your Way: Platforma jako služba

Test and dev in the Cloud

Lekce od Henryho Forda: Testujte a vyvíjejte v cloudu

Pascal Giraud, ředitel EMEA, IaaS Foundation & Cloud Platform, Oracle @PGiraud13


Jak dokáží databázové funkce cloudových platforem posílit potenciál pro testování a vývoj

Intel

Všechny organizace mají databáze, které obsahují informace, jež jsou pro poskytování služeb zásadní. Jako takové jsou zcela nepostradatelným zdrojem, který je nutno chránit před ztrátou a zničením. Nikdo nechce nést odpovědnost za poškození tak významného podnikatelského zdroje. Kromě toho jsou databáze – strukturované či nestrukturované – také klíčovou součástí vývoje nových služeb a, v ideálním světě, potřebuje vývojový tým volnou ruku a „dělat si s nimi, co se jim zamane“, aby si tak mohl své nové nápady pečlivě otestovat.

Pascal Giraud

Pascal Giraud, ředitel EMEA, IaaS Foundation & Cloud Platform, Oracle

Častokrát však organizace shledávají, že je značně komplikované používat databáze k vývoji nových aplikací a služeb, aniž by docházelo k narušení jejich stávajících obchodních procesů. V této chvíli mohou databáze, jakožto klíčová součást cloudové platformy, hrát zásadní roli.

Nové aplikace a služby vyvíjené na cloudové platformě lze oddělit od každodenních funkcí, dokud není jisté, že jsou připravené k nasazení do reálného života. Krása tohoto uspořádání spočívá v tom, že testovací verze databází lze tvořit a udržovat zcela odděleně od provozních funkcí. A nejsou jen odrazem skutečnosti. Skutečné opravdu jsou.

Díky tomuto „naklonovanému“ systému mohou organizace nakládat se strukturou a obsahem databáze na cloudové platformě podle toho, jak potřebují testovat nové nápady, a přitom si mohou být jisté, že původní verze je uchovávána jinde v rámci infrastruktury a zajišťuje každodenní provoz, aniž by došlo k jejímu narušení .

 Organizace mohou nakládat se strukturou a obsahem databáze na cloudové platformě podle toho, jak potřebují testovat nové nápady, a přitom si mohou být jisté, že původní verze je uchovávána jinde v rámci infrastruktury a zajišťuje každodenní provoz, aniž by došlo k jejímu narušení.  

Cloudová platforma a databáze mohou také hrát ústřední roli v nepřetržitém vývoji, neboť vývojovým pracovníkům umožňují za pochodu měnit data, ke kterým přistupují prostřednictvím aplikací, díky čemuž je celý proces vývoje flexibilní a dokáže rychle reagovat na změny.

Díky práci s integrovaným cloudovým poskytovatelem je společné používání cloudové platformy a databází přirozeně rychlou a jednoduchou operací. Ale přinášejí i další výhody.

Skrytým nebezpečím pro organizace, které využívají ke správě databází a „testovacích a vývojových“ prostředí více poskytovatelů, jsou náklady. Znám jednu organizaci, která měla své cloudové testovací a vývojové funkce rozmístěné u mnoha poskytovatelů hostingových služeb a testovacích a vývojových databázových serverů. Tato společnost utratila v průběhu tří let přibližně 4,5 miliard dolarů, neboť pro různé cloudové služby využívala devět poskytovatelů. Přesunem na Oracle Database Cloud tato organizace za tři roky snížila své náklady na 300 tisíc dolarů.

 Když se nad tím zamyslím, vzpomenu si na Henryho Forda, který změnil automobil z luxusního zboží na masový tržní produkt zavedením výrobní linky. Pochopil, jak snížit náklady na testování a vývoj, a to je přesně to, co nabízejí jednotné cloudové služby moderním firmám.  

Když se nad tím zamyslím, vzpomenu si na Henryho Forda, který změnil automobil z luxusního zboží na masový tržní produkt zavedením výrobní linky. Pochopil, jak snížit náklady na testování a vývoj, a to je přesně to, co nabízejí jednotné cloudové služby moderním firmám.

Úspor nákladů lze také dosáhnout v samotném provozu, který využívá databáze velmi intenzivně. V takových případech lze snížit kapitálové výdaje a využívat model průběžného placení, a tím udržovat náklady na nízké úrovni. Při testování a vývoji však výhody cloudu nezahrnují jen okamžité finanční úspory.

 Používání cloudu ke správě databází je velmi praktické jak pro testování a vývoj, tak i pro běžný provoz, a výběrem jednotného poskytovatele se tato výhoda stává mnohem zřetelnější.  

Celkově vzato, používání cloudu ke správě databází je velmi praktické jak pro testování a vývoj, tak i pro běžný provoz, a výběrem jednotného poskytovatele se tato výhoda stává mnohem výraznější . Organizace, které používají cloud nekonzistentním způsobem, kupříkladu tak, jak jsem uvedl výše, nedokáží vyžít veškeré jeho přínosy.


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® a logo Intel jsou ochrannými značkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických anebo jiných zemích.


Zjistěte více