Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.

 

Časté otázky

Your Cloud, Your Way: Cloudová platforma

cloud-platform

V šlépějích Edisona: Spolupráce, inovace a cloud

Dain Hansen, ředitel,
Cloud Platform GTM, Product Business Group @Dainsworld


Odstraněním překážek v rámci podniku mohu organizace zavést lepší spolupráci a řídit inovace

Intel

Existuje obecně rozšířený názor, že inovace jsou tajuplný proces či rezervace mimořádně geniálních lidí, kteří při své osamocené práci zažívají záblesky tvůrčí inspirace. Tento pohled na inovace, ačkoli je velmi romantický, je obecně nesprávný. I poněkud excentričtí vynálezci, jakými byli Alan Turing a Thomas Edison, úzce spolupracovali s početnými týmy, bez nichž by jejich práce nebyla možná (v podstatě je Edison obecně považován za původce týmů výzkumu a vývoje ve firmách). Dokonce i Isaac Newton, který strávil většinu pracovního času osamoceně, připustil: „Pokud jsem kdy viděl do dálky, stál jsem na ramenou velikánů“

Dain Hansen

Dain Hansen, Director, Cloud Platform GTM

A to stále platí i v našem digitálním věku: inovace jsou výsledkem kolektivního úsilí, celopodnikové spolupráce na základě naprostého pochopení cílů a kontextu. Čím jednodušeji dokáže firma spolupracovat, tím je pravděpodobnější, že přijde se skutečně inovativními (a lukrativními) zákaznickými službami. Digitální firmy jsou závislé na efektivní spolupráci a zapojení zaměstnanců, partnerů a zákazníků, aby si nadále udržely konkurenceschopnost a mohly poskytovat špičkové produkty a služby.

 Inovace jsou výsledkem kolektivního úsilí, tedy celopodnikové spolupráce na základě naprostého pochopení cílů a kontextu. Čím jednodušeji dokáže firma spolupracovat, tím je pravděpodobnější, že přijde se skutečně inovativními (a lukrativními) zákaznickými službami. 


Klíčovou otázkou, kterou musí firmy řešit, je, jak mohou spolupráci zdokonalit. Co skutečně umožňuje svobodnou a účinnou spolupráci?

Pro mne je odpověď jednoduchá: spolupráce je to, co nastává po odstranění překážek v organizaci. Pokud lidé mohou pracovat svobodně s lidmi, se kterými pracovat potřebují, využívat zdroje a obsahové náplně, které v příslušné chvíli potřebují (výzva), pak jsou schopni spolupracovat. Takové prostředí je na míle vzdálené od jednoduchých platforem „file sync and share“ (synchronizace a sdílení souboru), které v současné době ovládají podniková prostředí.

Jedním z dobrých způsobů, jak se zbavit těchto překážek, je osvojit si agilitu Cloudových platforem. Tyto služby bezproblémově spojují obsah, lidi, procesy, jakož i komunikaci, jako součást jednoho soudržného pracovního toku. Jde o víc než jen o jednoduchou schopnost sdílení dokumentů s týmem. Jde o dodávání obsahu, který kontextově odpovídá příslušné úloze. A to je přesně to, co dokáží poskytovat Cloudové platformy zaměřením se na dvě oblasti: obsah a proces.

 Spolupráce je to, co nastává po zbourání překážek v organizaci. Tedy pokud lidé mohou pracovat svobodně s lidmi, se kterými pracovat potřebují, a využívat zdroje a obsahové náplně, které v příslušné chvíli potřebují. 


Pokud hovoříme o obsahu, moderní Cloudové platformy umožňují firmám osvobodit obsah svého podniku tím, že umožní zaměstnancům přístup k informacím, které potřebují, a to kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení. Klíčové je, že cloud také umožňuje volnější a mnohem intuitivnější pracovní postupy. Dokumenty již není nutné zasílat v přílohách e-mailů, stahovat, nahrávat a řídit jejich verze. Týmy mohou řídit historii verzí a přístupy v rámci cloudu. Kromě toho mohou Cloudové platformy měnit způsob, jakým firmy spolupracují, umožněním sociální konverzace – týmy tak mohou komunikovat jako skupina v dynamickém prostředí, bez ohledu na to, kde na světě jsou umístěny. Stručně řečeno, Cloudové platformy umožňují se lépe rozhodovat pomocí kvalitnější výměny informací, sociální spolupráce a mobility.

 Jedním z dobrých způsobů, jak se zbavit těchto překážek, je osvojit si agilitu Cloudových platforem. Tyto služby bezproblémově spojují obsah, lidi, procesy, jakož i komunikaci jako součást jednoho soudržného pracovního toku. 


Tradičně však ostatní překážky vzájemné spolupráce zůstávají v zákulisí – v řízení obchodních procesů. Firmy dnes potřebují své procesy rychle zavádět a přizpůsobovat, aby vyhovovaly jejich provozním požadavkům. Náklady a komplexnost zavádění infrastruktury pro podporu nových nástrojů však byly v minulosti příliš omezující. Cloud tento problém řeší, neboť nabízí zviditelnění a správu obchodních procesů a zajišťuje prostředí pro správu procesu v rámci celého životního cyklu, což podnikům umožňuje jednoduše rozšiřovat stávající model „Software-as-a-Service“ a podnikové aplikace napříč podnikem. Vzhledem k tomu, že jsou firmy schopné přizpůsobit své aplikace na cloudu a rozšiřovat je, kdekoli jsou zapotřebí, mohou tak zajistit, aby získávaly většinu svého obsahu, zatímco budou poskytovat prostředí, ve kterém může spolupráce vzkvétat.

Každý podnik, který to myslí s inovacemi vážně, musí zajistit, aby spolupráce probíhala v jeho organizaci bezproblémově. Cloudové platformy jim právě v tom mohou pomoci, neboť jim umožní spravovat agilní obsah a procesy prostřednictvím nástrojů, jakými je „Content and Process“ řešení společnosti Oracle.


Tato série blogů byla vytvořena ve spolupráci se společností Intel®.

Intel® a logo Intel jsou ochrannými značkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických anebo jiných zemích.


Zjistěte více